2022. március 26., szombat

Az alkohol - alulnézetben

Látásjavítás vörösborral?

A legújabb ajánlás szerint a vörösbor a szem őre, mert segít megelőzni a korral járó szembetegségeket egy vezető sebész szerint. A rezveratrol nevű antioxidáns a szőlőszemek hájéban található, s képes lassítani az időskori látásromlást a szem izmainak erősítésével.
A szemizmok gyengülése, valamint a látószerv vérereinek növekedése eredményezi azt, hogy az idő múlásával egyre inkább szükségessé válhat a szemüveg viselése. Emellett viszont a cukorbetegség is lehet a látásromlás oka.
– A rezveratrol a szőlőben és a vörösborban található, mely képes a korral járó makuladegeneráció megelőzésére. A feltételezések szerint meg tudja állítani a kontollálatlan érnövekedést is. Diabéteszes retionopátia esetén ugyancsak hatékony.
Ám nem a bor az egyetlen táplálkozási tényező, ami javíthatja a látást. A kel, a brokkoli és a spenót például luteint tartalmaz, amely szintén erősít bizonyos szemizmokat.

            Az A-, C- és E-vitaminban, illetve luteinben, zeaxanthinban és esszenciális zsírsavakban gazdag étrend is véd a szembetegségek ellen, ami az élénk színű gyümölcsökről és zöldségekről szintén elmondható, úgymint a kukoricáról, a narancssárga paprikáról, a mandarinról és a narancsról. 
(Forrás: Borászportál - MediPress  2014. február 18.)

2022. március 25., péntek

Megszívlelendő tanácsok


A gyümölcs nagyon egészséges! Válasszatok!
Gyarmatiné Marika Miskolcról most küldött hozzá egy kiegészítést:

Gyümölcsoltó Boldog Asszony napjára - március 25.

     Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe (Conceptio Domini, Conceptio Christi).  Amikor Jézus születésének időpontját december 25-re tették, kilenc hónapot számítottak visszafelé, s így jött ki a fogantatás időpontja erre a napra. Az egyház már 624 óta ekkor tartja ezt az ünnepet. Magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását nálunk ez idő tájt szokták végezni. Az ünnep magyarázatából fakad az a hiedelem is, hogy az az asszony, aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján érintkezik férjével, biztosan teherbe esik
            Az ünnep tartalma: Szűz Mária Jézus édesanyjává lett. Mária ünnepként tartják számon, de természetesen elsősorban Jézus Krisztusról szól, ugyanis az ő világba lépése, a hírüladás rejtett eseményével kezdődött el. Benedek pápa valamelyik évben így elmélkedett a Szent Péter téren összegyűlt tömeg előtt: „Az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumának elbeszélésében egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben…...”
            Mária megértette Isten akaratát, és igent mondott a Szentlélektől való foganásra. A Szentírás magyarázók szerint, Máriának az a mondata, hogy „történjék velem a te szavaid szerint” egy örömteli sürgetést jelentett, egy készenlétet arra, hogy Isten akarata minél előbb megvalósuljon.
            Mária erénye a hit és az engedelmesség volt. Nyitott volt az isteni kegyelemre, befogadta azt, és együttműködött vele. Erre a bűntelen, kegyelmi állapota tette képessé. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy meghozhassa élete legnagyobb döntését.
            Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét a magyar ünneprendben Szent László király megerősíti a szabolcsi zsinaton. Ilyenkor mindenki szabadnapot kapott, elmehetett szent helyekre, hogy az égiekkel találkozhasson, az égiektől kérhessen, hogy testben, szellemben, lélekben gyógyulhasson, töltekezhessen.
            Az ünnepet Mátyás királyunk még magasabb rangra emeli. A budai várban hatalmas tüzeket rakat, hogy összekösse a Földet az éggel, Istenanyánkat Istenatyánkkal. Hatalmas tüzeket gyújtat, ott kéri a vitézeket, a nemes embereket, katonákat, az ott élő embereket, hogy kéréseikkel forduljanak az ég felé. Akik ezen a napon szertartás keretében kértek, a Jóisten és az égi szentek megadták kéréseikre segítségüket, beteljesültek ezek a kérések
            A néphit is több mindent kapcsol e naphoz, mivel ekkoriban indul meg igazán a mezők növényeinek növekedése. Göcsejben azt tartották, hogy amely fát ezen a napon oltanak, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik belőle. Aki ilyen fát levág, megvakul, halála után pedig elkárhozik. Szegeden a méhkaptárak elé gallyat állítottak, hogy a méhek több mézet adjanak. A pásztorok ehhez a naphoz kötik a tavasz kezdetének azt a pillanatát, amikortól a fű sarjadni kezd. Úgy mondják: „Gyümölcsoltó indítja meg a mezőt növekedésre”. A halászok szerint ezen a napon veti föl magát a hal a vízből. Gyümölcsoltó hozza vissza a télen más vidékre költözött énekesmadarakat. E hagyományok sora mind a tavasz, az élet megindulására utal. Máig élő hagyomány, hogy aki Gyümölcsoltó napján ezerszer elimádkozza az „Üdvöz légy Mária, malaszttal teljes…” kezdetű imádságot, annak teljesül jó célért esdő kívánsága.
            Az idekapcsolódó időjárásjóslások közül a legérdekesebb: bizonyos falvakban ezen a napon a békákat figyelik, megszólalnak-e. Ugyanis a hangoskodó békák azt jelzik, hogy ezen időponttól kezdve még negyven napig hideg lesz.

2022. március 24., csütörtök

Rákóczi kiállítás és tárlatvezetés - Nagykőrös, 2022. március 21. és 23.
Rákóczi, a vezérlő fejedelem

A 70. születésnapját ünneplő nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Botos Lajos magángyűjtő reprezentatív kiállításával emlékezett iskolája névadójára. A rendkívül értékes Rákóczi-tárlaton az érdeklődők megtöltötték az Arany János Kulturális Központ Rácz József galériáját, és nagy figyelemmel hallgatták a kiállítást megnyitó Fodor Gábor tankerületi igazgatót, Földi László országgyűlési képviselőt, Batár Zsolt Botond történészt és a Lakatos Ibolya tanár által vezetett kurucdalokat éneklő kamarakórust.

A megjelenteket Tóthné Patonai Csilla igazgató köszöntötte, aki a nevelői közösség nevében mondott köszönetet Botos Krisztinának, a Rákóczi-anyag őrzőjének és az Arany János Kulturális Központnak azért, hogy iskolájuk névadója előtt tiszteleghetnek.

Fodor Gábor fantasztikusnak nevezte a kiállítást, amelyen egy iskola élete simul be névadójának II. Rákóczi Ferencnek a hatalmas életművébe. Gárdonyi Gézát idézte: ,,A vár ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében.” Az iskola értékét is a gyermekek, nevelők, szülők lelke adja, amit ennek a kiállításnak a létrejötte is igazol.

Földi László érzelemtől fűtött beszédében Rákóczi Ferenc nagyságáról és a nevelők felelősségéről szólt, akik bizonyos értelemben ugyancsak egyfajta szabadságharcot vívnak, hiszen a gyermekek érdekében időnként ellenséget kell legyőzniük, és azt kérte, hogy sohasem veszítsék el a gyermekek és a béke szeretetét.

Batár Zsolt Botond – akinek tulajdonképpen köszönhető volt a kiállítás létrejötte, hiszen ő hívta fel a figyelmet csodálatos anyagra, és szerezte meg Botos Lajos lányának, Botos Krisztinának a támogatását –, nagyívű beszédében először a nemrégiben elhunyt kiváló barátra, Botos Lajosra emlékezett. Majd a kiállítást tekintette át, amely a Rákóczi iskolát bemutató rész után a fejedelem családjáról, gyermek- és ifjúkoráról, a szabadságharc dicső szakaszáról, az ország kimerüléséről, II. Rákóczi Ferenc bujdosásáról és a szabadságharc utóéletéről, örökségéről ad képet a paravánokon bélyegsorozatok, képeslapok, plakátok, térképek sokaságával. A tárlókban látható Rákóczi- domborművek, könyvek, kisplasztikák, festmények, faliképek pedig a Rákóczi szabadságharc művészeti lenyomatát tükrözik.

Batár Zsolt Botond március 23-án egy órás tárlatvezetésen részletesen bemuttatta a vezérlő fejedelem családját, életét, szabadságharcát és annak máig ható utóéletét.

Szigeti Márta

Botos Krisztinával