2022. március 24., csütörtök

NOSZTALGIA - Rákóczi kiállítás és tárlatvezetés - Nagykőrös, 2022. március 21. és 23.
Rákóczi, a vezérlő fejedelem

A 70. születésnapját ünneplő nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Botos Lajos magángyűjtő reprezentatív kiállításával emlékezett iskolája névadójára. A rendkívül értékes Rákóczi-tárlaton az érdeklődők megtöltötték az Arany János Kulturális Központ Rácz József galériáját, és nagy figyelemmel hallgatták a kiállítást megnyitó Fodor Gábor tankerületi igazgatót, Földi László országgyűlési képviselőt, Batár Zsolt Botond történészt és a Lakatos Ibolya tanár által vezetett kurucdalokat éneklő kamarakórust.

A megjelenteket Tóthné Patonai Csilla igazgató köszöntötte, aki a nevelői közösség nevében mondott köszönetet Botos Krisztinának, a Rákóczi-anyag őrzőjének és az Arany János Kulturális Központnak azért, hogy iskolájuk névadója előtt tiszteleghetnek.

Fodor Gábor fantasztikusnak nevezte a kiállítást, amelyen egy iskola élete simul be névadójának II. Rákóczi Ferencnek a hatalmas életművébe. Gárdonyi Gézát idézte: ,,A vár ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében.” Az iskola értékét is a gyermekek, nevelők, szülők lelke adja, amit ennek a kiállításnak a létrejötte is igazol.

Földi László érzelemtől fűtött beszédében Rákóczi Ferenc nagyságáról és a nevelők felelősségéről szólt, akik bizonyos értelemben ugyancsak egyfajta szabadságharcot vívnak, hiszen a gyermekek érdekében időnként ellenséget kell legyőzniük, és azt kérte, hogy sohasem veszítsék el a gyermekek és a béke szeretetét.

Batár Zsolt Botond – akinek tulajdonképpen köszönhető volt a kiállítás létrejötte, hiszen ő hívta fel a figyelmet csodálatos anyagra, és szerezte meg Botos Lajos lányának, Botos Krisztinának a támogatását –, nagyívű beszédében először a nemrégiben elhunyt kiváló barátra, Botos Lajosra emlékezett. Majd a kiállítást tekintette át, amely a Rákóczi iskolát bemutató rész után a fejedelem családjáról, gyermek- és ifjúkoráról, a szabadságharc dicső szakaszáról, az ország kimerüléséről, II. Rákóczi Ferenc bujdosásáról és a szabadságharc utóéletéről, örökségéről ad képet a paravánokon bélyegsorozatok, képeslapok, plakátok, térképek sokaságával. A tárlókban látható Rákóczi- domborművek, könyvek, kisplasztikák, festmények, faliképek pedig a Rákóczi szabadságharc művészeti lenyomatát tükrözik.

Batár Zsolt Botond március 23-án egy órás tárlatvezetésen részletesen bemuttatta a vezérlő fejedelem családját, életét, szabadságharcát és annak máig ható utóéletét.

Szigeti Márta

Botos Krisztinával


Egyházi humor


          Régente a pap a gyónót nyilvános lakolásra is ítélhette. A bűnhődésnek ezt a módját bűncséplésnek nevezték, mivel a pap maga csépelte meg a vétkest tekercses kötéllel.
          Egy szép fiatalasszony sokrendbeli csintalanságot gyónt meg a papnak. Ő pedig kimondta az ítéletet. Amikor a férj megtudta, minő cudar szenvedések várnak szerelmetes feleségére, átvállalta helyette a büntetést. A férj letérdelt alázattal, a pap pedig hozzálátott, hogy a bűnt kicsépelje belőle. A kötél csattogott, a férj nyögött, de az asszonyka sem maradt szótlan: -Üsse, csak üsse, tisztelendő uram! Nagy az én bűnöm! Megérdemli!

          Isten alkotá a Földet, majd megpihent. Isten alkotá az embert, majd megpihent. Isten alkotá a nőt, és azóta se Istennek, se embernek nincs pihenése!

         Egy rendkívül csinos fiatal hölgy repülőgépen tér haza Svájcból. Egy pap mellé szól a jegye, akit megszólít. –Bocsánat Atya, megtenne nekem egy szívességet?
–Természetesen kisasszony, mit tehetek Önért?
–Van egy dilemmám. Vettem magamnak egy remek elektronikus szőrtelenítő berendezést. Nagyon sokat fizettem érte. Jóval meghaladja a vámmentesen bevihető értékhatárt, és attól félek, hogy elkobozzák. De Ön talán titokban át tudná vinni számomra a vámon a reverendája alatt.
–Valóban át tudnám vinni drága, de figyelmeztetnem kell, hogy még sohasem voltam képes hazugságra.
–Önnek olyan becsületes az arca, hogy Öntől sohasem fognak kérdezni semmit –monda a hölgy, és már át is adta a szőrtelenítőt.
Leszállás után az atyára kerül a sor a vámvizsgálatnál. –Atya, van Önnek bármiféle vámköteles áruja? –kérdezi a vámtiszt.
–A fejem búbjától a derekamig semmiféle vámolni valóm sincs fiam.
A választ furcsállotta a vámtiszt és tovább kérdezi: –És deréktól lefelé?
–Van egy csodálatos szerkezetem, ami nők szolgálatára rendeltetett, de használva még sohasem volt
A vámtiszt fuldokolva a nevetéstől: –Rendben van, tessék továbbmenni atya. Kérem a következőt!
2022. március 20., vasárnap

Horvátország magyar emlékeiből - Eszék, Vörösmart

 
        A Szentháromság tér Eszék történelmi főtere. Itt található az impozáns homlokzatú, monumentális barokk bejáratú egykori Katonai Főhadiszállás, ma az Egyetem Rektori Hivatala.

Vörösmart híres pincesora