2022. december 17., szombat

Karácsonyi csillag elkészítése

Hozzávalók
- 22 dkg cukor 
- 50 dkg liszt 
- 12 dkg vaj 
- 2 tojás 
- 1 csomag vaníliás cukor 
- 1 csomag sütõpor 
- fél citrom 
- 10 dkg vegyes dzsem 
- 1 tojás a kenéshez

Elkészítés
A lisztet egy gyúródeszkára halmozzuk, majd a közepére tesszük a vajat, a sütõport, a tojásokat, a cukrot, a reszelt citromhéjat és a vaníliás cukrot. Az egészet alaposan összegyúrjuk, majd kinyújtjuk, és csillag formával kiszaggatjuk. Minden csillagot megkenünk a felvert tojással, majd tepsibe tesszük, és készre sütjük. Miután kihűltek, minden második csillagra lekvárt kenünk, majd a lekvár nélküli csillagot rátesszük, és már kínálhatjuk is. 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! ( Forrás: 109.hu)

Karácsonyi herbárium - A fehér fagyöngy

Karácsonykor nem csak fenyőfákat, gallyakat, hanem egyéb növényeket is felhasználhatunk lakásunk díszítésére. Ilyen növény például a fehér fagyöngy (Viscum album). Ágait csokorba kötvegyakorta bearanyozva – lehet megvásárolni a virágüzletekben, a piacon. Legtöbbször a csillárra vagy a lámpaernyőre kötik fel, de vázába is szokták helyezni.
            Ősidőktől fogva bűvös tulajdonságokkal ruházták fel az emberek. Az angol családokban máig is a szerencse és a békesség jelképe. A kelták varázslatosnak és gyógyhatásúnak tudták, mérgezések ellen használták. Az ég ajándékának tartották, mivel a fák koronájában nő. Az ókori görögök mondáiban szintén előfordul. Zeusz főisten lánya fagyöngy-ágacskával nyitotta ki az alvilág kapuját. Aenas, a mondabeli hős szintén vitt magával egy ilyen ágacskát alvilági útjára. A régi csehek fagyönggyel bájoltak, a franciák a 17. században azt hitték, hogy nyakba akasztva megvéd a pestis ellen.
            Népi nevei: gyimbor, madárlép. Lombos fákon, esetleg tűlevelű fák ágain élősködő, gömb alakú, örökzöld növény. Leggyakoribb gazdanövényei az almafa, a nyárfa, a fűzfa, az akácfa. Levelei átellenesen állók, zöldek vagy zöldessárgák, bőrneműek, áttelelők. Termése borsónyi, éretten fehér színű ragadós bogyó. Az énekes madarak fogyasztják.
            Ma már a varázslatokban kevesen hisznek. A tudomány azonban bebizonyította gyógyító hatását. Szárítmánya vérnyomáscsökkentő, szívnyugtató, görcsoldó és belső vérzéseket csillapító anyagokat tartalmaz. Magában vagy teakeverékben használják. Az ipar gyógyszereket készít belőle.
(A Veszprémi 7 Nap 1997. december 18-i számában írtam.)

Karácsony ünnepére - december 25-26. Jézus élete és tanításai


Jézus (Józsua) Krisztus (Khrisztosz/Messiás = „felkent”) élete és tanításai:
     A názáreti Jézus életének eseményeit – melyeket a halála után jegyeztek le – az evangéliumokban („örömhír”) követhetjük nyomon. A keresztény egyház Máté, Márk, Lukács és János evangéliumait ismerte el hitelesnek. Ezekből áll az Újszövetség. Jézus tanítványaival, az apostolokkal járta Júdea városait, hirdette a végítéltet, a megbocsátást és az üdvösség reményét, és azt, hogy csak az Istenbe vetett hit és egymás szeretete számít.  Ostorozta a vagyonszerzést, a kapzsiságot, a gyűlöletet, az erőszakot. Egész életével példát mutatott, megtestesítette azt a magatartást, amit Isten vár a híveitől. Ezek a tanítások alig egy év alatt új alapokra helyezték a zsidó hitet. De ugyanakkor összeütközéseket is szült valamennyi zsidó vallási irányzattal. Kereszthalála megváltotta az embereket a szenvedéstől, föltámadása: értelmet adott az istenfélőknek a követéséhez. Nézeteit képszerűen, példabeszédeken keresztül fejtette ki, és saját életével is példát mutatott. Híveinek száma rohamosan nőtt, így – Keresztelő Jánoshoz hasonlóan – veszélyessé vált a helyi hatalom és a megszálló rómaiak számára is. A zsidó főpapok kérésére Júdea helytartója, Pontius Pilatus keresztre feszíttette.

Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427, tempera, fa, 242x177 cm, Esztergom, Keresztény Múzeum, oltár Garamszentbenedekről
bal szárny, felül: Az olajfák hegye, 90x67 cm
bal szárny, alul: Keresztvitel, 87x68,5 cm
jobb szárny, felül: Mennybemenetel, 90x71,5 cm
jobb szárny, alul: Feltámadás, 87x68,5 cm

2022. december 16., péntek

NOSZTALGIA - A tengernél Floridában 2016. decemberében

Clearwater mólójáról nézelődöm


Nagyon tetszett ez a homokdüne, mely védett terület.

A tetejéről a látvány balra és jobbra

 A tetején ilyen vadvirágok diszelegtek decemberben

Dósa István barátom vicce nagyon ide kívánkozik:
Kétsoros versíró versenyt hirdetnek, melyet személyesen kell előadni. Az egyik pályázó előadja a versét:
"Natasa a tengerparton mormolja imáját,
A tenger futó habja nyaldossa a térdét."

-Az egyik zsűritag jóindulatúan megszólal:
"Dehát ez nem rímel!"

-Mire a pályázó:
"Nem kell pánik, semmi agály,
Lesz majd rím, ha jön a dagály!"

 Sokan napoztak, sőt a bátrak még fürödtek is.

A gyerekek nem a mi várformánkat építik a homokba, hanem az európai ember által az indiánok ellen emelt erődök tipusait. Más a történelmünk!!

Többször voltam a tengernél, nekem hideg volt a víz, de nagyon jól éreztem ott magam.


Kodály Zoltán születésnapjára, dec. 16. Kodály Zoltán életének első szakasza

A 20. századi magyar zene meghatározó egyénisége. Életcélja volt, hogy hazájában mindenkihez eljusson a letisztult ősi népművészet, és hogy Európa is megismerhesse nemzeti kultúránk valódi értékeit. Az általa meghirdetett jelszó, "A zene mindenkié" valóságos nemzeti programmá vált, és meghatározóan formálta a népművelés és az iskolarendszer felépítését.
1882. december 16-án született Kecskeméten. Szülei maguk is műkedvelő muzsikusok voltak, az édesapa hegedült, az édesanya zongorázott, énekelt. Ez a családi környezet keltette fel már kisgyermek korában zene iránti vonzódását.
            1884-ben az édesapját mint vasúti tisztviselőt Kecskemétről Galántára,
           1892-ben pedig Nagyszombatra helyezték. Így gyermekéveit Galántán töltötte, középiskolai tanulmányait pedig Nagyszombaton végezte. Önerőből tanult zongorázni, hegedülni, brácsázni, gordonkázni. Játszott a gimnáziumi zenekarban, és énekelt a templomi kórusban is.
     1900-ban, 18 éves korában Budapestre került, s pályát választott. Szülei jogásznak szánták, végül mégis a Tudományegyetem bölcsészkara mellett döntött, de még ugyanabban az évben beiratkozott a Zeneakadémia zeneszerzési szakára is.
1905-ben megkapta magyar-német szakos tanári diplomáját, s
1906-ban Bölcsészdoktori címet szerzett "A magyar népdal strófaszerkezete" című munkájával.
           25 évesen elfoglalta tanári pozícióját a Zeneakadémián, s így már ekkor hatalmas tudásanyaggal és tapasztalattal rendelkezett, melynek birtokában Bartók Bélával közösen kidolgozták zenepolitikai és nemzetnevelő programjukat. Bartók és Kodály művészi tevékenységét ugyan azonos célok vezérelték, alkotói érdeklődésük is lényegében megegyezett, zenéjük, életművük jellege mégis merőben más természetű.
            1910 ismét egy jelentős dátum az életében. Feleségül vette Sándor Emmát, aki hűséges, méltó társa volt, s akivel boldog házasságban élt 49 évig, felesége haláláig. A következő évek komoly megpróbáltatást jelentettek számára emberileg és művészileg egyaránt.
      1920-as években már számos művét játszották itthon és külföldön, a hazai kritika azonban nem hozsannázott.
     1923-ban, első hatalmas sikerét Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára írt művével, a Psalmus Hungaricummal aratta.

            1926-ban a Háry János című műve újabb világsikert aratott, s e műve által a magyar népdal már nemcsak az iskolákban, hanem a színházakban és a hangversenytermekben is helyet kapott.
            1926 után Kodály évről évre egyre elismertebb zeneszerzővé vált. Nemzetnevelő munkájára is kezdett felfigyelni az ország. Zeneszerzői munkássága nyomán, amelynek alapjává a népdalt tette, újjászületett a magyar zene.
            1930-ban, New York-ban bemutatják a "Marosszéki táncok" című zenekari művet Toscanini vezényletével.
            1931-ben, szerzői estjén bemutatták a "Mátrai képek”, a Márta-vidéki népdalokból formált nagyszabású vegyes kari kompozíciót, melyben a népi életből vett képek elevenednek meg.
     1933-ban komponálta egyik legnépszerűbb zenekari kompozícióját, a "Galántai táncok"-at a Budapesti Filharmóniai Társaság alakulásának 80. évfordulójára.
Kodály Zoltán 1967. március 6-án halt meg. Halálával mind a magyar, mind az egyetemes zenekultúrát pótolhatatlan veszteség érte. Hozzátartozók, jó barátok és tisztelők sokasága kísérte el utolsó útjára a Farkasréti temetőbe az európai hírű zeneszerzőt, a minden művében és tettében lelkes pedagógust, az elkötelezett magyar hazafit.

2022. december 15., csütörtök

Az ünnepek alatt vigyázni kell a túlsúlyra


Óriás hibiszkusz


 

Bolyai János születésnapjára - 1802. december 15.

„Semmiből egy új, más világot teremtettem”

A fentieket Bolyai János (Kolozsvár, 1802. december 15–Marosvásárhely, 1860. január 27.) írja az egyik levelében 1823. november 3-án. Ebben a levélben jelenti be apának, Bolyai Farkasnak, a marosvásárhelyi kollégium híres matematika tanárának, hogy felfedezte az abszolút geometriát. …
            Bolyai János matematikai lángelméjére nagy befolyást gyakorolt az apja. Nélküle János nehezebben járhatta volna végig diadalútját.
            Éles logikája már gyermekkorában megmutatkozott. Elvégezte Bécsben a hadmérnöki akadémiát, de később otthagyta a katonaságot, és teljesen a tudományoknak élt. Főleg a geometria érdekli.
            A görögök alkották meg a geometria tudományának aljait. I. e. a III. században Euklidész görög matematikus volt az, aki axiomákból (alapigazságokból) olyan geometriai rendszert alkotott az Elemek c. művében, amely azóta is fennáll. … Ennek XI. axiomája a párhuzamosokról szóló axioma. Lényege így fogalmazható meg: a sík egy adott egyeneséhez, rajta kívül fekvő adott pontból csak egy párhuzamos egyenes húzható…
            A 21 éves Bolyai János merész következtetésre jut: a XI. párhuzamossági axioma fölösleges.. Nélküle alkot egy olyan új geometriai rendszert, mely ellentmondás nélküli és ezzel megteremti a nem euklideszi, vagy abszolút geometriát. Ebben a geometriában nem csak egy, hanem végtelen sok párhuzamos egyenes húzható a síkban adott egyeneshez rajta kívül fekvő ponton keresztül.
            1931-ben kiadja munkáját Appendix (Függelék) címen apja Tentamen (Kísérlet) c. művének keretében: „Függelék a tér abszolút igaz tudományáról”. Az Appendix szerény terjedelmű a Tentamen két vaskos kötete mellett, de annál korszakalkotóbb.
            Bolyai Farkas ifjúkori nagy barátjának, a német Gauss Károlynak (1777–1855), 1832-ben elküldi fia munkáját. Gausst kora a „princeps mathematicorum” (matematikusok fejedelme) büszke címmel tiztelt meg, megdöbbentő választ küldött: „…az az út, amelyet fiad követett és az eredmények … majdnem végig megegyeznek, részben már 30–50 év óta folytatott elmélkedéseimmel”. Ugyanakkor Gauss egy Gerling nevű marburgi matematikusnak írt másik levelében elismeri Bolyai Jánost, és ”elsőrangú lángésznek” tartja.
… Bolyai felfedezése óriási jelentőségű. Tanítása forradalmi tanítás volt, mert vele új világképünk született. Előbbre vitte mind a matematika, mind a modern fizika fejlődését. Amíg kis területen mérve hibátlanul használható ugyanis az euklideszi geometria, addig csillagászati vonatkozásban (űrrepülésnél – nagy méretekben) már csak közelítéssel. …
(Részletek apámnak, Batár Zoltánnak 1963. november 3-án az Északmagyarország című napilapban megjelent írásából.)

„Én, boldogolván azt a madarat,
ki kalitjából leginkább kilátott,
a semmibõl alkottam új világot,
mint pókhálóból szõ kötélt a rab.”
(Babits: Bolyai – részlet)