2023. március 11., szombat

Kutyahumor


Érdekes mondások
Than Mórra emlékezem halála napján - 1899. március 11.

 Than Mór: Az ónodi országgyűlésen (1865; olaj, vászon, 131x174; Budapest, Parlament)
Rusz Károly metszete: Than Mór (Marastoni József litográfiája alapján)
            Than Mór (Óbecse, 1828. június 19. - Trieszt, 1899. március 11) festőművész, a 19. századi magyar festészet jelentős alakja.
            Kalocsán járt gimnáziumba, majd Pesten filozófiát és jogot tanult. Tanulmányai mellett Barabás Miklós festőnövendéke is volt. Tanulmányait félbeszakította, és az 1848–49-es szabadságharc alatt Görgey mellett lett hadifestő. Később betegsége miatt nem sorozták be a császári seregbe. Már mint jogász egész albumot rajzolt tele a magyar történelemből merített tárgyakkal és a szabadságharc után pedig komolyan elhatározta, hogy művészi pályára lép. Bécsbe utazott, ahol Karl Rahl vezetése alatt folytatta tanulmányait. 1855-ben Párizsba, onnan pedig Olaszországba utazott, majd az 1860-as évek elején hazatért, és műtermet nyitott.
            1864-től Lotz Károly mellett dolgozott a Pesti Vigadó falképein, majd 1870-től vele együtt készítette a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának falfestményeit. 1885-ben Olaszországba költözött, ahonnan 1890-ben tért vissza, hogy titkári állást vállaljon a Képzőművészeti Társulatnál. Így lett 1890 és 1896 között a Nemzeti Múzeum képtárának őre, majd 1896-ban rövid ideig az Országos Képtár igazgatója. Triesztben (ma: Olaszország) halt meg.
 Than Mór: Görgey Arthur és törzskara

 Than Mór: Rákóczi visszautasítja a szatmári békét

Than Mór: Attila vacsorája