2015. augusztus 24., hétfő

A Szűz jegyű férfi jellemzői - - - - (augusztus 24. - szeptember 23.)

Nyughatatlan energiáinak köszönhetően sokat sürög-forog, tevékenykedik. Gyakorlatias gondolkodású, ám előfordul, hogy elveszik a részletekben. Erős kritikai beállítottságú, megtörténik, hogy a másiktól többet követel, mint saját magától. Szívós, anyagias, mindenből hasznot szeretne. A nők, akikkel a Szűz jegyű férfi jól kijön: Szűz, Bak, Bika, Rák, Halak.

Hogyan szeret?
Komolyan veszi a testi kapcsolatot, talán túlzottan is. Ezért fordulhat elő, hogy a Szűz jegyűek között több az egyedülálló, mint a többi jegy szülöttei között. A szűz férfi szerelmeskedés közben gyengéd, és valószínűleg nagyszerű technikával – csak a szenvedély és a vidámság hiányzik belőle… Remekül alkalmazkodik a partneréhez, és szívesen fogadja a másik kezdeményezését. Házassága rendszerint értelmi alapon szokott nyugodni. Érdekes módon a kapcsolatai és szerelmi ügyei mégis zavarosak, mert soha nincs teljesen tisztában saját érzelmeivel. A partnerválasztás is nehéz számára, mert túlságosan válogatós, és ehhez még némi határozatlanság is társul. Ezért gyakran őt választják, és nem ő választ. Tartós párkapcsolatát veszélyezteti, hogy nagy kedvvel folytat titkos viszonyokat, ami a fantáziatúltengésre vezethető vissza. Meg arra, hogy kedveli a változatos elfoglaltságokat, ami a szerelmi életére is érvényes.

Mit kedvel?
Ahol észreveszi, hogy szeretik, ott odaadó, bizalmas, nyílt és megbízható. Másokkal szemben azonban hallgatag és tartózkodó. Kitűnő üzleti érzéke van, ez teszi képessé ara, hogy minden helyzetben feltalálja magát. Nemcsak a saját, de családja egészségére is odafigyel. Szeret túrázni, a természet gyermeke.

Mit nem kedvel?
-Ha igazságtalanul bántják, megsértik, vagy a háta mögött pusmognak, netán nevetnek rajta. Ha ezt megtudj, hosszú ideig marad a sértettsége.
-Gyűlöli a pontatlanságot, ezért a megbeszélt randevúra legalább öt perccel korábban érdemes érkezni – amit nagyra fog értékelni.
-Az ápolatlanság, a rendetlen lakás, az egymással nem harmonizáló ruhadarabok viselése kritikussá teszi és kiábrándítja.

Milyen főnök?
Inkább jó beosztott, mint irányító vezető. Hiányzik belőle néhány, a jó vezetői képességekhez elengedhetetlen tulajdonság, mint például a szintetizáló képesség, a nagyvonalúság, a rugalmasság. Lehet, hogy a cége nem fejlődik látványosan, de elkerüli a nagyobb kudarcokat is.

Hogyan lehet tőle fizetésemelést kérni?
Be kell tartani a hivatalos utat: írásban kérjünk tőle fizetésemelést. Nem árt számokra hivatkozni, nagyra értéki a diagramokat, a kimutatásokat.
(Forrás: Nők Lapja)

2015. augusztus 23., vasárnap

Románia átáll a II. világháborúban - 1944. augusztus 23.

Nagy-Románia térképe 1942-ben

A Wikipedia szerint: A szovjet hadsereg IaşiKisinyov offenzívájának sikere nyomán Remánia hivatalosan kapitulál, és megtámadja addigi szövetségeseit, a német és magyar csapatokat.  I. Mihály román király a politikai pártok és a hadsereg támogatásával sikeresen végrehajtja a kiugrást, Ion Antonescut letartóztatja és Constantin Sănătescu vezetésével új kormányt alakít.

A Helytörténeti Könyvtár szerint: 1944. augusztus 23-án Románia hivatalosan kapitulált, és megtámadta addigi szövetségeseit, a német és magyar csapatokat. Románia már 1943-tól titkos tárgyalásokat folytatott az angolszász hatalmakkal, melyek irányítását 1944. januárjában a brit kormány átengedett a Szovjetuniónak. 1944. augusztus 23-án 16.00 órakor I. Mihály király nevében Ion Stircea tábornok a Testőrség parancsnoka letartóztatta Ion Antonescu marsallt, Románia teljhatalmú katonai diktátorát (conducătorát).
18.00 órakor tájékoztatta a fegyverszüneti kérelméről a meglepett német követet, Manfred von Killingert. A Constantin Sănătescu vezérezredes elnökletével megalakított katonai kormány lezáratta a Bukarestbe vezető utakat és vasutakat, s blokád alá vonta a fővárosi német alakulatokat. 22.00 órakor a rádióban a király bejelentette a katonai-fasiszta diktatúra (sic!) felszámolását, az ellenségeskedés beszüntetését az Egyesült Nemzetekkel szemben, valamint a román hadsereg csatlakozását a szövetségesekhez.
A király, mint a fegyveres erők főparancsnoka parancsot adott a hadseregnek a második bécsi döntés által 1940-ben Magyarországnak ítélt Észak-Erdély elfoglalására. 24-én a román hadsereg országszerte támadásokat intézett a német hadsereg ellen, a Luftwaffe pedig bombázta Bukarestet. 25-én I. Mihály hadat üzent a Német Birodalomnak, a román hadsereg pedig átlépte a magyar határt. Az átállást követően a román hadsereg együtt harcolt a szovjettel, annak irányítása alatt. Az 1. és 4. román hadsereget szeptember 6-án a 2. Ukrán Front alárendeltségébe utalták.