2021. november 19., péntek

Schulek Frigyes születésnapjára - 1841. november 19.

Az itt látható márvány mellszobrát Szegeden, a Nemzeti Emlékcsarnokba helyezték el 1930–31 között. Stróbl Alajos (1856–1926) alkotása.

Szepességi evangélikus család sarjaként Budapesten született 1841. november 19-én. Apja – Ágoston – Kossuth Lajos munkatársa volt különböző gazdasági vállalkozásokban, majd az első pénzügyminisztérium titkára, aki a szabadságharc idején a kormánnyal Debrecenbe költözött. A szabadságharc leverése után Orsováig menekült Kossuthtal együtt.  Frigyes Orsován az újgörög iskolában az elemi tanulmányait oláh, görög és francia nyelven kezdte. 1851–52-ben Lőcsén tanult német nyelven. Apja a kereskedelmi kamara titkáraként Debrecenbe került, így a gimnázium öt osztályát itt végezte el. Ekkor szerette meg a reál tantárgyakat. Szenvedélyesen vonzódott a rajzművészethez. Elbűvölték a pesti épületek, a nagyszabású, szép alkotások, melyeket a nyári szünetekben látott.
Rokonai segítségével 1857-ben lépett be a fővárosi főreáliskola IV. osztályába, s lett rövidesen a német nyelvű iskola legjobb diákja. A szünidőben kőműves inasként dolgozott.
A budai József Politechnikum hallgatójaként – mint rendkívüli hallgató – egy év alatt tette le a vizsgáit. 1861 őszén Bécsben folytassa tanulmányait, a híres Szépművészeti Akadémia építészeti szakán. Ezidőtájt fordult Schulek minden figyelmével a középkor építészete felé. 1866-ban Schmidt Frigyes tanára Schulek Frigyest küldte Regensburgba, hogy elkészítse a Dóm felmérési terveit, és működjön közre a helyreállítás megtervezésénél. Az 1867-es párizsi világkiállításon e munkája megszerezte számára a nemzetközi hírnevet.

Ezután német, osztrák megbízásokat kapott. Franciaországban, Romániában, Olaszországban járt tanulmányúton. Látva a kiegyezés utáni fellendülést, 1868-ban hazatért Pestre. Megpályázta, és elnyerte az Országos Mintarajziskola és Rajztanárképző tanári állását. 1862-ben megalakult a Műemlékek Országos Bizottsága, melynek építésze maradt haláláig. 1903-ban megbízták a Műegyetem építészmérnöki kara középkori építészeti tanszékének vezetésével.  Nyugdíjas korában Balatonlellén lakott, ahol 1919. szeptember 5-én halt meg. Temetésén – abban a forrongó világban – csupán családtagjai álltak a sírjánál. Ma fiával közös sírban, a visegrádi temetőben nyugszik
            Építészeti tevékenységének jelentős korszaka (mellyel kiemelkedik az összes hazai építész közül) a magyar műemlékek helyreállítása. Ezek között legjelentősebb a Budavári koronázó templom (Mátyás-templom) restaurálása, a jáki, zsámbéki, lébényi templomok, a kassai és pozsonyi székesegyházak, az árvai, visegrádi, vajdahunyadi várak, a lőcsei városháza helyreállítási tervei.
            Elkészítette a Mátyás-templom környékének rendezési tervét, a főútra levezető lépcsőrendszerrel együtt. 1880–1883 között tervei alapján épült Szegeden a református templom. 1895–96-ban a budai várbeli Szent István-szobor talapzatát, 1897-től a Halászbástya terveit készítette. 1910-ben avatták fel a tervei alapján emelt jánoshegyi Erzsébet kilátót.
1895-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1917-ben a "Pro litteris et artibus" rendjellel tüntették ki.  Egész alakos szobra Balatonlellén, a Szalay-kastély (ma Afrika Múzeum) előtti parkban látható. Budapesten iskolát neveztek el róla: Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (fenti írásomhoz az ő honlapjukon található életrajzot vettem alapul). 


Nagyon szép a tervei alapján Versegen (ma: Szerbia, 
Vajdaság, Dél-Bánság) 1860–63 között felépített Szent Gellért római katolikus templom

2021. november 18., csütörtök

A filozófia világnapjára - november harmadik csötörtök: Minden relatív?A nemzetközi férfinapra - csak férfiaknak

1913. február 19-én a nők egyenjogúságáért küzdő szüfrazsett mozgalom tagjai felrobbantották Lloyd George brit miniszterelnök vidéki házát. (Érdekes, hogy ezt ünnepeljük, ez nem számít terrorizmusnak? Kettős mérce van?)
A férfi a biológiai értelemben vett hímnemű felnőtt ember elnevezése, szemben a nőnemű felnőtt emberrel, a nővel. A pubertáskorban kialakuló másodlagos nemi jegyek közül kifejezetten a férfiakra jellemző széles váll, keskeny csípő. A férfiak átlagos testmagassága 175 cm körül van. A férfiak izomzata általában fejlettebb a nőknél. A születendő gyermek nemét egyetlen kromoszómapár határozza meg a 23-ból.
Átlagosan 100 leány újszülöttre 105–107 fiú jut. Ezután azonban a különbség elkezd kiegyenlítődni, mivel a fiúknál gyakoribb a bölcsőhalál, a fiúk koraszülöttként is sérülékenyebbek, továbbá a gyermekkori és tinédzserkori balesetek és betegségek gyakrabban érintik őket. Az nemek aránya körülbelül 36 éves korban fordul meg és egészen a legidősebb korosztályig több a nő, mint a férfi.
Európában átlagosan 4–5, Magyarországon 5–8 évvel kevesebbet élnek a férfiak a nőknél. A „férfi”, mint kifejezés olyan társadalmi többletjelentéssel is bír, ami az önálló, tettre kész, ambiciózus, és nem utolsó sorban a nők számára vonzó egyént jelöli. A nemenként eltérő társadalmi szerepeket a szociológia egyik résztudománya, agender studies kutatja. (Forrás: Wikipedia) 

   


Filozófia napjára - november harmadik csütörtök

            A filozófia a bölcselet tudománya, a bölcseleté, mely az emberiséget előreviszi. Ez okból hozta létre az UNESCO a Filozófia napját, melyet első alkalommal 2002-ben tartottak meg. Azóta minden évben tudományos konferenciákkal, vitafórumokkal és egyéb kapcsolódó eseményekkel ünnepelnek szerte a világon.

A filozófia a humor tükrében