2023. július 1., szombat

A július és a pénz

          
    


Építészet, épületek - Az építészeti világnapon

         Július első napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította ÉPÍTÉSZETI VILÁGNAPpá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.


Kapros lucskos káposzta


 

Kárpátalja nevezetességeiből

Beregszász - A reformátos templom mai formájában a késő barokk építészeti stílushoz tartozik. A templom falán az 1944-ben ártatlanul, csak magyarságuk miatt a Vörös Hadsereg által elhurcolt beregszászi reformátusok emléktáblája
A templom falán a beregszászi mártírok nevei is olvashatók.

Beregszász - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épülete. Az ukrán nacionalisták ebben az épületben is be akarják szüntetni a magyar nyelvű oktatást.

Sófalu melletti patak és harckocsiakasztó betongúlák maradványai. A Vörös Hadsereg tankjai és gyalogos katonái ugyanis az országutak, rétek, mezők mellett a patakok medrében is előszeretettel özönlöttek. Különösen a Kárpátokban, ahol csak a hágók adtak átkelési lehetőséget nagyobb harci járműveknek.

Munkács várát még a szovjet időkben rendbeszedték. Nagyszerű élmény volt a történelmi falak között sétálni. A néprajzi és a történelmi gyűjtemény is figyelemre méltó.
A történelem hamísítása azonban itt is megtalálható. A ferdítésre, a csúsztatásra kiváló példata a - helyesírási hibáktól hemzsegő - háromnyelvű tábla szövege. Nagyon sok ember tekinti meg, olvassa a világ minden tájáról a magyar történelem meghamisítását, ami nekem nagyon fáj. Néhány gondolat ennek alátámasztására. Nem osztrák elnyomás, hanem Habsburg elnyomás alatt nyögtünk, amit a Habsbugok osztrák, cseh, német, sőt magyar stb. nemzetiségűekkel hajtottak végre. Más. "A II. világháború alatt a vár a magyar katonaság kezébe került." Az 1938. szeptember 29-30-án tartott müncheni konferencián (német, angol, francia, olasz miniszterelnökök személyes jelenlétével) született egyezmény 2. számú függeléke kimondta: "A négy hatalom kormányfői kijelentik, hogy a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbségek kérdése, amennyiben azt a következő három hónapon belül az érdekelt kormányok közötti megegyezés útján nem rendezik, a négy hatalom itt jelenlévő kormányfői újabb összejövetelének tárgya lesz". Lengyelország nem tárgyalgatott, hanem bejelentette az igényét az általa megkívánt területekre, és két nap múlva el is foglalta. Magyarország ekkor is betartotta a szabályokat, de a megegyezés nem jött létre, mert a csehek csak valamiféle autonómiát akartak adni. (Erre húsz évük volt, akkor eszükbe sem jutott!) Az első bécsi döntés 1938. november 2-án a Felvidék déli, és Kárpátalja délnyugati - magyarok lakta sávját - Magyarországhoz visszacsatolta. Ekkor szabadult fel Munkács is a cseh uralom alól. És nem a magyar katonaság "vette be" a második világháború alatt, mint a táblán olvasható. Békés úton tért vissza ez a terület. Még messze volt a világháború kitörése! Más. 1944-ben ebből a magyar uralomból "szabadult fel" a tábla szerint az ott élő magyar lakosság, és "csatlakozott" a Szovjetunió Ukrajna nevű köztársaságához. Teljesen ökörnek tünteti fel az ottani lakosokat, akik egy hatalmas, ellenséges birodalom csücskében apró porszemévé akartak válni megtagadva nemzetiségüket, szokásaikat, kulturájukat stb. Jó lenne tudatosítani, hogy miután a Vörös Hadsereg megszállta Kárpátalját (Munkácsot 1944. október 27-én, egész Kárpátalját október 29-én), 1944. november 23-án a munkácsi moziban a Kárpátontúli Ukrajna népbiztosainak 1. kongresszusa deklarálta a kilépést Csehszlovákiából, és Kárpátalja "újraegyesülését" Szovjet-Ukrajnával. A határozatban még szerepelt a magyarok kollektív bűnössége is, ami minden nemzetközi jogot felrúgott. A problémám az átcsatolással: 1. Minden megszállt területen találni néhány embert, akik bármilyen határozat elfogadására hajlandóak. 2. Ezek a küldöttek magukat Kárpátontúli Ukrajna népbiztosainak nevezték. Tehát még arra a formaságra sem adtak, hogy majd csak a határozat után csatolják Ukrajnához Kárpátalját, és majd csak akkor nevezik ezt a területet - Kijevből nézve - Kárpátontúli területnek. Nekünk, magyaroknak ez a rész a Kárpátokon innen van! 3. Csehszlovákia évekkel előtte megszünk, ebből nem lehetett kilépni, a terület a Magyar Királysághoz tartozott. 4. Bármilyen hihetetlennek tűnik, de az újraegyesülést arra értették, hogy ez a rész a 10-11. században a Kijevi Russzhoz tartozott. Csakhogy közben eltünt a térképről a Kijevi Russz, és helyette a Moszkva székhelyű orosz cári birodalom keletkezett, melynek soha sem volt része a Kárpátokon túl egy négyzetméter sem! De jó megjegyezni nekünk is, hogy a türelem területet terem, mert akár 900 év múlva is lehet hivatkozni valamikori országrész feletti uralomra! Csak az akkori győztesek közt kell lenni! (Az ukránok által írt szövegen a magyar fordító nem változtathatott, de a felszabadulást ügyesen hosszú "ú"-val írta. Az ellenállás egyik formája!)

Medve rahabilizációs központ is található a Kárpátokban.

Felsősebes - Háborús és felszabadulási emlékmű sokhelyen található, még a szovjet időkből örökölték. A szocreál stílus nálunk is meghonosodott a szovjet példa nyomán.
Ezeket a felszabadulási emlékműveket azonban nem ápolják, nem tartják karban.

Égermező - Nekem nagy élmény volt abból a forrásból inni, amiből II. Rákóczi Ferenc is ivott 1711. február 18-án. Rákóczi volt egész életemben a példaképem, könyvet is írtam a vezérlő fejedelemről.
(A képeket 2017. szeptember 3-8 között készítettük.)