2024. március 23., szombat

Zsolnay Vilmosra emlékezem halála napján - 1900. március 23.

            Zsolnay Vilmos 1900. március 23-án hunyt el, akkor a pécsi Budai városrész ótemetőjének Szent Mihály-kápolnájában temették el. A következő évben, 1901-ben veje, Sikorszky Tádé tervei alapján került tető alá ez az épület, aki a gyár művészeti vezetője és ismert műépítész volt. További 12 év munkájával, a fiú, Miklós megörökítette apja életművét. 1913. október 13-án este fél 10-kor hozták ki a temetőből vállukon az ezüstözött ónkoporsót a fiú Miklós és a három fiú unoka: Zsolt, László és Tibor, és vitték a mauzóleumhoz fölvezető följárón, ahol a Zsolnay porcelángyár dolgozói sorfalat álltak és acetén lámpával világítottak. Felvitték a kápolnába, ahol megtartották az istentiszteletet, majd 1913. október 13-án 11 órakor, teliholdnál levitték a kriptába és elhelyezték a szarkofágban, mely most is nyugvóhelye. 1919-ben a feleség, Bell Teréz halálakor a szarkofágot megmélyítették, és a férj fölé temették el őt.
          Zsolnay Miklós, a fiú, 1922. február 25-én hunyt el egy Bécs melletti szanatóriumban, ahonnét különvonat szállította Pécsre, a városháza előtt tartották meg a búcsúbeszédeket, és utána helyezték el a kriptában, az egyik, optikai szempontból legfontosabb sírhelyre, amely később a két lánytestvér nyugvóhelye is volt. Miklós ma is a kriptában nyugszik. A többi családtag koporsóit, urnáit vandál kezek meggyalázták, feltörték, csontjaikat szétszórták. 1986-ban a teljes megsemmisülés határán volt a mauzóleum, amikor egy lokálpatrióta városvédő, Lovas László 15 év munkájával mentette meg a mauzóleumot és fejtette meg az eozin-rejtélyt, és ma már be is tudja bizonyítani. Ő a Városvédő Egyesület és a Zsolnay család által létrehozott kuratóriumnak az elnöke.
            A Zsolnay-mauzóleum Pécs "Ledina" nevű városrészén található épület, amely a Zsolnay család temetkezési helye volt. A mauzóleumot felújították, így 2011 júliusától ismét látogatható.
A Zsolnay-mauzóleumról
          A kápolnának különleges akusztikája és optikája van, a benti hangok gyönyörűen csengenek, és hallatszanak a kápolnán kívül is. Az alsó szintre a mauzóleum északi ajtaján juthatunk le, ehhez kilépünk a kápolnából és megkerüljük az épületet és megcsodálhatjuk kívülről. A kör alakú építményt lépcsők keretezik, mind-mind ívelt kerámialépcsők, pirogránit fagyálló agyagból égetve, rajtuk itt-ott lyukakat láthatunk, melyek nem cél nélküliek. Az épület természetes légkondicionálását szolgálják. Az most üveg nélküli 6 ablak és a gondosan kiszámított helyeken elhelyezett lyukak segítségével a levegő állandó áramlása biztosítja a folyamatos levegőcserét. Az épület tetejét is Zsolnay-cserép borítja, zöld mázas tetőcserép. A vízköpők, a 40x40-es vízelvezető árok mind-mind a Zsolnay-család munkái. Az épület északi oldalán, a másik bejáraton belépve 17 lépcsőn juthatunk be a temetkezési helyre. A kápolna közepén lévő kör alakú nyíláson felnézve a déli bejárat fölött elhelyezett félkör alakú domborműre lehet látni, mely egy szemhez hasonlít. A nyugati oldalon látható Zsolnay Vilmos domborműves arcképe. A déli oldalon egy kerámiatörténeti kuriózumot láthatunk, a vörös lüsztert. A szarkofág keleti oldalának dísze egy pajzs. Júlia tervezte édesapja kérésére 1892-ben, a város ókereszténykori szimbólumát mintázta meg elsőként a Zsolnay-család (az öt tornyot, Pécs jelképét), így lett ez a család és a gyár jelképe az eozin korszakban, amely 1896-1922-ig tartott. Mint márkajelet használták az eozinmáz jelölésére.
          A Zsolnay-negyedtől a mauzóleumig tartó sétányt 42 darab pirogránitból készült oroszlán díszíti két oldalról, valamint a járóburkolat is megújult. A felújítások korabeli fotók és tervrajzok alapján készültek.   (Wikipedia)

A magyar-lengyel barátság napjára - március 23.

          A magyar és a lengyel Országgyűlés 2007-ben elfogadta a világon is egyedülállóként, hogy az év egy napja legyen a Magyar-Lengyel Barátság Napja. Erre a barátságban eltöltött közös 1100 éves múltunk adta az alkalmat. Nekem ez akkor nagyon megható volt, és örömmel töltött el, azóta is megünneplem a magam módján. Most visszaemlékezem az életemben előfordult kacsolatokkal.
          Lengyelországban nyolcszor voltam életemben. Bejártam keresztül-kasul az egész országot, némely részét többször is.
          Először 20 éves koromban egy barátommal vágtunk neki a Pannoniámmal. Abban az időben motoron és viszonylag fiatalon nagy élmény volt Dél-Lengyelország megismerése, Prága felé jöttünk vissza. Nemigen akadt rajtam kívül ilyesmire vállalkozó. (A magyar gyártmányú Pannoniák kiváló gépnek bizonyultak!) 23 éves koromban voltam a Miskolcon általam vezetett Hélios Ifjúsági Klubbal csereüdülésen a Gdansk (Danzig)-Gdynia-Sopot Balti-tenger környéki részen. Amikor lengyel barátaink visszajöttek, akkor hallottam először a sztálini diktatúra egyik kiemelkedő rémtettéről, a katyni tragédiáról, ahol 40 ezer lengyel értelmiségit, katonatisztet likvidáltatott a “Gazda”. (Azóta megtudtam, hogy valami furcsa módon magyarok is voltak közöttük!) A feleségemmel autóval bejártuk Varsót, a Mazuri-tavak vidéket, a két fiammal és a feleségemmel Dél-Lengyelországot. Különösen tetszett a kwidzini és a malborki keresztesvár, valamint Hitler keleti főhadiszállása, a rasstenburgi bunkerrendszer. A Debreceni Egyetem tánccsoportjával 1970-ben felléptünk Poznan és Ljublin egyetemi szinpdain. Akkor jóleső érzéssel töltött el, hogy pl. a jóhirű, több ezer hallgatót befogadó poznani egyetem nagyméretű klubjának falait magyar plakátok borították a barátság jeleként. Barátainkkal, a Kertész családdal háromszor voltunk télen Zakopane környékén, hogy hatalmas havat lássunk, és jól érezzük magunkat. Ma is emlékezetesek a csirkebár grillcsirkéi, a lengyel wodka íze, egymás autóinak tolása a havas-jeges utcákon. Megérkezésünkkor már sötét volt, a lengyelek útol-útfélen vártak bennünket, szállást kínáltak nagyon tisztességes áron. Teljesen ismeretlen emberekkel, sötétben pénzeket cseréltünk (valutaváltás a magyar-lengyel barátság jegyében), és soha nem csaptuk be egymást! E téli utakon ismertük meg az ezeréves határt, a Dunajec-folyót, és túloldalán, a magyar végvárat, Nedec várát, csúszkáltunk a Nowi Targ-i bolha-piacon, ahol amikor elestem, az eladók és vevők hatalmasat derültek, mert földrengés tört ki! És amikor keresetlen szavakkal önkéntelenül hangosan emlegettem a sors kegyetlenségét, kiderült, hogy magyar vagyok. Együttérzésük jeleként egyből megindult a szocialista országok lakóitól oly távol álló ölelkezés, kézrázás, közös múlt emlegetése az együtt harcolással és ivással.
Az emberfia Lengyelországban mindig azt érezte, hogy otthon van, csak valami egészen véletlen folytán és fatális tévedésből egyesek máshogy beszélnek!
De bárhol a világban lengyelekkel futottunk össze, rögtön egymásra találtunk. Például amikor a Krímben vagy Raguzában (új neve: Dubrovnik - Horvátország) üdültem az Expressz Utazási Iroda szervezésében. Ez akkor is egyedülálló volt, a többi ország fiataljainak legnagyobb csodálkozására.
A proletárdiktatúra kellemes helyszínei voltak a nyugdíjas klubok, ahol rendszeresen rendeztek ismeretterjesztő előadásokat. Az egészségügyi, közlekedési, életmód stb. mellett nagyon sikereseknek bizonyultak az útibeszámolók diavetítéssel illusztrálva. Engem nagyon sokszor hívtak Lengyelország bemutatására is.
            Nekem személy szerint nagy öröm, hogy ez az önkéntes, nem felülről vezényelt barátság a megváltozott körülmények között sem felejtődött el, sőt államközi szinten is deklarálódott.
          (2014. március 23-én hallottam az M1 híradójában nyilatkozni a magyarországi lengyelek szövetségének elnöknőjét az itteni lengyelek életéről, amit azzal fejezett be: "Lengyelnek lenni Magyarországon nagyon jó dolog!".)


Meteorológiai világnapra - március 23.

A trópusi Darwinban (Ausztrália)
1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO) – a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként. Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, erre emlékezve határozták el 1960-ban a METEOROLÓGIAI VILÁGNAP megünneplését, s azt azóta minden évben március 23-án tartják.
            Az időjárás megfigyelésére először 1853-ban hirdettek meg nemzetközi programot. Az 1950-ben létrehozott WMO kormányközi testületnek tekinthető, az ENSZ szakosított intézményeinek egyike. Tevékenységi körébe elsősorban a meteorológiai szolgálat világméretű kiépítése, a tagországok közötti gyors időjárási tájékoztatáscsere megszervezése tartozik. A megrendezett világnapok középpontjában mindig egy-egy időszerű témakör áll.
(Forrás: Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

Időjárásjelző


Meleg van:


A fotózás mesterműve:

2024. március 22., péntek

A víz világnapjára - a humor tükrében


A víz világnapját az 1992-es Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencia kezdeményezésére 1994 óta ünneplik világszerte. Az ENSZ március 22-ét nyilvánította a víz világnapjává, amelynek célja a környezet és ezen belül a Föld vízkészletének védelme.


A magyar politikai humorból:
            Józsi bácsi 1950-ben Budapestre utazik, és mivel legutóbb csak a háború előtt járt ott, nehezen tud eligazodni az új utcanevekben. Meg is kérdez egy járókelőt: –Tessék mondani, merre van a Horthy Miklós utca?
–Hű, bácsikám, ne mondjon ilyet, mert ha meghallják, rögtön elviszik! Már nincs Horthy utca, Sztálin utca van helyette.
            Az öreg tovább mászkál, de csak nem tud eligazodni. Ismét megkérdez egy járókelőt: –Tessék mondani, merre van a Mussolini tér?
–Megbolondult maga, bátyám! Ilyet ki ne mondjon máskor, mert megütheti a bokáját! Nincs már Mussolini tér, csak Moszkva tér.
            Az öreg nagyon el van keseredve, hogy nem talál meg semmit, de megy tovább. Ismét megkérdez egy járókelőt. –Tessék mondani, merre van a Hitler utca?
–Maradjon csendben, öreg, mert nagy baj lesz! Hát hol él maga? Nincs már régen Hitler utca, Vörös Hadsereg utca van helyette.
            Szegény Józsi bácsi nagyon elkenődik, és bánatában leül a Duna partján a lépcsőre. Ahogy ott búslakodik, arra megy egy rendőr és megkérdezni: –Mit csinál itt, bácsikám?

–Nézem a Volgát! – feleli búsan az öreg.

Grízes tészta

hozzávalók (4 adag):
kb. 25 dkg tészta (rövidmetélt)
1–2 ek olívaolaj
6-8 dkg búzadara
csipetnyi só

tálaláshoz: 
porcukor, lekvár

elkészítése:
            A vizet feltesszük forrni, majd ha forr, akkor teszünk bele olajat, sót és a tésztát.
            Közben egy serpenyőben felforrósítjuk az olívaolajat, és beleszórjuk a búzadarát. Állandó kevergetés mellett (ez fontos, mert nagyon hamar meg tud égni!) aranybarnára pirítjuk. Az elején kicsit nehezen indul be a barnulás, de utána hirtelen begyorsul, ezért ne hagyjuk magára.
            Ezután felöntjük kb 1,2 dl meleg vízzel (vigyázat, nagyon fog gőzölögni!). Alaposan elkeverjük, és elzárjuk alatta a hőt.
            Időközönként megkeverve hagyjuk, hogy tovább párolódjon.
A megfőtt tésztát leszűrjük, és a darába tesszük, majd alaposan átforgatjuk, hogy mindenhol egyenletesen betakarják a kis grízszemek, majd rövid ideig átmelegítjük.
            Porcukorral megszórjuk, lekvárt teszünk rá, és azonnal tálaljuk.

A Kos jegy szülötte és a párkapcsolat - március 21.-április 20.

                        Az asztrológia szerint viselkedésünket, életvezetésünket befolyásolják a csillagok, különösen az, hogy melyik jegyben születtünk. Más elképzelései vannak egy jó párkapcsolatról egy Kosnak, mint egy Bikának vagy egy Nyilasnak.
            A Kost a flört nagymesterének tartják. Imád szemezni, csábmosolyokat küldeni mindazok felé, akik akár a legcsekélyebb mértékben is megtetszett neki. Sikeréhez jelentősen hozzájárul az is, hogy fölöttébb titokzatos, ami rendszerint már eleve izgatja a másik felet. A rejtélyességnek az erotikában, főleg a kapcsolat kezdetén, de mindig különleges varázsa van.
A kos emellett remekül ért a beszélgetés elindításához, kiváló csevegő, színesen mesél, partnerére így nem mindennapi vonzerőt gyakorol. Érhető tehát, hogy könnyen létesít kapcsolatot, nem jelent gondot számára egy futó viszony kialakítása.
Azt viszont tudnunk kell, hogy lagymatag, langyos, minden izgalmat nélkülöző flört halálosan untatja, az ilyenfajta kapcsolatba bele sem kezd, vagy nyomban felmondja a viszonyt. Jóllehet a flörtöt nyilvánvalóan nem veszi olyan komolyan, mint a tartósabb, mélyebb kapcsolatot, azt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a flörtölésnél is ragaszkodik a nyíltsághoz és az őszinteséghez, és nem tűr képmutatást, a színjátékot, a hamis érzelemnyilvánítást. A rövid párkapcsolatok esetében sem fogad el olyan partnert, aki uralni akarja őt, ilyen alkalmakor is ő akarja kezében tartani a gyeplőt. A flörtöt a Kos végletesen képzeli el a mindent, vagy semmit alternatíva alapján. Partnerétől tehát ez esetben is elvárja a teljes érzelmi odaadást és erőbedobást, s azt, hogy a viszony idejére teljesen átadja magát a Kosnak, aki ellenkező esetben nyomban véget vet a kalandnak. Ugyanakkor egyáltalán nincs tekintettel társa érzékenységére, készüljünk fel, tehát gorombaságok és sértések sorozatára, amennyiben a Kossal kívánunk flörtölni.
            A könnyed kapcsolatok tekintetében egyébként a Kost leginkább az Ikrek, a Nyilas, és az Oroszlán vonzza.

            Akár nő, akár férfi, a legfontosabb számára, hogy partnere elismerje őt. A Kos nők nem szeretik a tutyimutyi, határozatlan, gyenge jellemű férfiakat, inkább a magabiztos, erős, szenvedélyes férfiakhoz vonzódnak. Persze általában épp az ilyen típusú pasikkal nem lesz hosszú életű a kapcsolatuk, hiszen ők maguk is akaratosak, határozottak és irányító hajlamúak. Erre mondják, hogy "két dudás egy csárdában ".
            Hogyan hódíts meg egy Kost? Közelíts hozzá intellektuális síkon, légy ötletes és tettrekész. A vita szót pedig töröld ki a szótáradból.

2024. március 21., csütörtök

Csicseriborsós marharagu

Megszívlelendő igazságok

A kos jegy szülötte mint főnök, mint munkatárs - március 21.-április 20.

      Az asztrológia szerint viselkedésünket, életvezetésünket befolyásolják a csillagok, különösen az, hogy melyik jegyben születtünk.
A Kos mint főnök.
            Ő a tipikus főnök, szervezésre, vezetésre termett. Beosztottjaival becsületes, de nagyon igényes. Óriási a munkabírása, a rövid távú feladatok elvégzésére kiválóan alkalmas, a hosszan tartó feladatokhoz azonban sokszor nincs türelme. Hajlamos mindenkit sürgetni, ellenkezni viszont nem tanácsos vele.
A Kos mint munkatárs
            Alapvetően konstruktív és céltudatos. Fontos, hogy hasznosnak érezze a munkáját, ha megbecsülik, kiváló teljesítményt nyújt. Elsősorban azokat a feladatokat részesíti előnyben, amelyek több-kevesebb önállóságot tételeznek fel. Nem különösebben szereti, ha a kiadott feladatok elvégzése közben útmutatásokkal, észrevételekkel látják el. A Kos szeret szabadúszóként dolgozni.
A Kos és az egészség, a sport 
            A Kos jegyhez tartozó testrész a fej, így az arc, a szemek, a fülek és a száj az átlagosnál érzékenyebbek. Uralkodó bolygója, a Mars miatt jellemzőek lehetnek az akut, lázas betegségek.
A Kos jegyű embernek fontos a mozgás. A sportban is dinamikus, tele energiával. Minden sportot teljes erőbedobással végez, erős benne a küzdőszellem.
Híres Kosok
            Bródy János, Soltész Rezső, Psota Irén, Juhász Gyula, Gubás Gabi, Csollány Szilveszter, Elton John, Sarah Jessica Parker, Tátrai Tibor, Kőrösi Csoma Sándor, Adolf Hitler, Charlie Chaplin, II. Rákóczi Ferenc, Diana Ross, Czeizel Endre, Kőbán Rita,  Johann Sebastian Bach, József Attila, Leonardo da Vinci, Mariah Carey, Vincent van Gogh, Andersen, Herbert von Karajan, Bartók Béla, Quentin Tarantino, Mácsai Pál, Warren Beatty, Eric Clapton, Céline Dion, Esterházy Péter, Kaszás Géza, Jackie Chan, Omar Sharif, Juszt László, Jaen-Paul Belmondo, Gesztesi Károly, Claudia Cardinale, Boros Lajos, Németh Kristóf, Celine Dion, Revicky Gábor, Bodrogi Gyula, Király Viktor, Fekete Pákó.NOSZTALGIA - Magyaros szalonnasütés Seminole-ban (Florida - USA)

         Kedves meghívást kaptam Korda Erzsi néni 101. éves születésnapi ünnepségére, amit szűk baráti körben a Boca Ciega Milleneum Parkban rendeztek meg.
Erzsébet Biscotto, Mike Korda (fia), Christine Korda (menye), Carolyn Sudar A kellemes, barátságos ünnepségen még a park lakói is képviseltették magukat
(A képek 2013. március 20-án készültek.)

2024. március 20., szerda

Boldogság világnapjára - A boldog párkapcsolat titka

Hogyan bánj egy nővel:

Kínáld borral. Vidd vacsorázni.
Tartsd a kezeid között.
Bókolj neki.
Hallgasd meg. Mosolyogj rá.
Nevess és sírj vele együtt.
Romantikázz vele.
Bátorítsd. Higgy benne.
Bújj össze vele.
Vásárolj vele, vegyél neki ékszereket.
Vegyél neki virágot, fogd meg a kezét.
Írj neki szerelmes leveleket.
Menj el a világ végére érte és vissza.
Lasszózd meg neki a holdat és hozd le neki a csillagokat az égről.
Légy vele türelmes és megértő, bármit is tegyen, vagy mondjon.
Segíts neki dönteni, de soha ne dönts helyette.
Imádd úgy, hogy tudja, érezze, csak őt imádod......


Hogyan bánj egy férfival:


Legyél meztelen. Hozz neki rántott húst és sört. Ne állj a TV elé.