2016. február 28., vasárnap

Sztálin lánya, Szvetlana születésnapjára - február 28.

            Sztálinnak három gyermeke születet: az első feleségétől egy fia, Joszif (Jakov, akiról önálló bejegyzést írtam), a másodiktól (Nágya) egy lánya, Szvetlana, és egy fia, Vaszilij (Vászja, akiről szintén írtam önálló bejegyzést).
            Szvetlana 1926. február 28-án született. Sztálin teljesen elzárva neveltette. Kocsival, testőrök kíséretében járt egy Moszkva belvárosában lévő mintaiskolába. Csupa kádergyerek volt az osztálytársa, de az óraközi szünetekben még velük sem játszhatott, az iskola büféjébe sem mehetett át. A számára elkülönített kuckóban kellett ücsörögnie. Sztálin el kívánta kerülni, hogy Szvetlana a valóságot megismerje, mivel folyamatosan sok régi ismerős politikust tartóztattak le, majd többet ki is végeztek – akiket Szvetlana is ismert, sőt a gyerekeikkel is egy iskolában járt. A letartóztatottak feleségei ilyenkor – jobbik esetben – a gulágra (koncentrációs tábor), gyerekeik pedig árvaházba kerültek.
            Sztálin lányával bugyuta, a szenilisséget súroló levelezős játékot talált ki. Szvetlana leveleire mindig késlekedés nélkül, alázatos stílusban, írásban reagált. Erre, és mérhetetlen elkényeztetésére egy példa. Egy sarló-kalapácsos pecséttel ellátott, iskolai füzetből kitépett kockás papíron utasította édesapját, valamint Andrej Zsdanovot, a leningrádi párbizottság vezetőjét: ”Legkésőbb a következő ünnepnapon, vagyis 1938. XII. 24-én Moszkvában és a moszkvai területen, de még Leningrádban és a leningrádi területen is le kell esnie a hónak. Moszkvában azonban emellett enyhüljön a fagy”. A nagyhatalmú, büszke Zsdanov – Sztálint utánzó – alázatos válasza: „Pontosan el lesz minden intézve. A gazdaasszony elvtársnő titkárocskája, Zsdanov”.
            Másfajta levél is megmaradt az utókornak. A 15 éves kislány leveléből minden kommentár nélkül idézek: ”… Egyenek csak, amennyi magukba fér. Ihatnak is. Csak azt kérem, ne tegyenek zöldséget meg más ennivalót a székre, azt remélve, hogy valamelyikük ráül. A székek ugyanis tönkremennek ettől. És a titkárok ruhája is. …” A levél végére Sztálin girbegurba betűkkel, láthatóan részegen odabiggyesztette: „Engedelmeskedünk. Csókolom az én verebecskémet. Titkárocskája, Sztálin”. Ez 1941. március 13-án kelt, a háború javában zajlik, három hónap múlva elkezdődik a német–szovjet összecsapás!!
            Néha viszont Sztálin rosszkedvű volt. Ilyenkor megesett, hogy visszakézből pofon ütötte a lányát – ha nem is olyan gyakran, mint Vaszja fiát.
            Amikor Szvetlana 16 éves volt, Sztálin kapott egy levelet Roman Karmentől (vezető dokumentumfilm-készítő), amiben leírta fiatalabb fia, Vaszilij ezredes viselt dolgait. Kun Miklós nagyon szemléletesen írta le a következményeket: A levél felkavarta az állóvizet, és romba döntötte Sztálin kapcsolatát mind a részeges Vaszilijjel, mind az imádott Szvetlanával. Sztálin elkezdett kutakodni az életükben, és a felfedezett dolgok mélységesen megrendítették. Szvetlana ebben az időben a Kreml unalmas szigorúságának hangulatában élt. … A szeplős, vörös hajú gyermek vonzó, intelligens és érzékeny lánnyá érett, aki anyja szépsége mellé apja konokságát és keménységét örökölte. A szívesen olvasó, angolul folyékonyan tudó Szvetlana – talán Berija házában, ahová gyakran járt – megtalálta az llustreted London News egyik példányát, amelyből megtudta, hogy anyja valójában öngyilkos lett. „Valami összetört bennem – írta később. Ettől fogva nem tudtam szótlanul … engedelmeskedni apám szavának és akaratának”.
            Sztálin és lánya szeretetteljes viszonya a háború alatt teljesen megromlott. Sztálin már gyerek korában is féltékenyen és sértődötten viselkedett Szvetlanával. Nem engedte fiúkkal barátkozni. Ahogy a kislány nővé érett, környezetében állandósultak az ilyen természetű konfliktusok.
            Szvetlana 17 évesen szerelmes lett egy nála huszonnégy évvel idősebb, nős filmrendező-íróba, Alekszej Kaplerbe. De Sztálin nem fogadta el, szoknyavadász, bohém művésznek tartotta. Ráadásul zsidó volt, akiket Sztálin az USA bérenceinek tartott. Kaplert öt évre Szibériába száműzette. Szvetlana úgy érezte: az apja derékba törte az életét. Kapler még szerencsés is lehetett, hogy nem lőtték le azonnal. 1948-as szabadulása alkalmával becsületszava ellenére visszatért Moszkvába. Újra letartóztatták, és további öt – bányában töltendő – évre ítélték. Sztálin halála után visszatért, újra nősült, majd ismét összejött Szvetlanával, akivel végre szenvedélyes viszonyt folytathatott egészen 1979-ben bekövetkezett haláláig.
            Hruscsov (Sztálin utóda) visszaemlékezése szerint Szvetlana volt az egyetlen ember, akit Sztálin szeretett.
            Szvetlana egy moszkvai egyetemistához, Grigorij Morozovhoz ment férjhez. Az apa engedélyezte a házasságot. Első fia, Joseph 1945-ben született. 1947-ben elváltak. A fiatalasszony röviddel ezután egy másik, kudarcra ítélt házasságot kötött Jurij Zsdanov akadémikussal. Lányuk született (Kátya). A férje főbe lőtte magát egy vadászpuskával, állítólag véletlenül. Szvetlana és Kátya nem látták egymást a lány 15 éves kora óta. Egyébként egyedül élt Oroszország keleti részén.
            Szvetlana 1967-ben – a hidegháború idején, tizennégy évvel az apja halála után – Nyugatra szökött, ezzel nagy felháborodást váltott ki a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban is. 41 éves volt, amikor New Yorkba érkezett, akkor azt nyilatkozta, azért ment az Egyesült Államokba, mert a Szovjetunióban nem tudta kifejezni önmagát.
            De idővel visszatért Oroszországba. Ezután ismét távozott onnan. A kommunista vezetés megdöbbenésére sikeres író vált belőle. Csodálatosan megírt visszaemlékezéseivel egy vagyont keresett.
            Szvetlana Allilujeva 1970-ben kötött házassága óta a Lana Peters nevet viselte. Életének utolsó évtizedeiben a nyilvánosságtól visszavonultan élt, és halálát ugyanolyan titokzatosság övezte, mint az életét. Az otthonául szolgáló település temetkezési vállalata nem volt hajlandó megerősíteni a távozásáról szóló első, az interneten megjelent híreket, mint ahogy az Oregon állambeli Portlandben élő – amerikai férjétől született – lánya sem. Azt, hogy elhunyt, végül Mary Turner, Richland megyei halottkém jelentette be hivatalosan. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint november 22-én (85 éves korában) halt meg Wisconsin államban. Halálát vastagbélrák okozta.
            Sztálin lányának három gyereke született. Az amerikai férjétől Olga – Chrese Evans néven él Portlandben. Orosz gyermekei közül Katya vulkánkutató Szibériában, Josef pedig orvosként – 63 éves korában – halt meg Moszkvában.
Források:
Kun Miklós: Oroszország válaszúton
Kun Miklós: Az ismeretlen Sztálin
Simon Montefiore: Sztálin. A Vörös Cár udvara
ORIGO

Vicc a korabeli viszonyokról:
–Lesz-e politikai rendőrség a kommunizmusban?
–Nem lesz. Addigra az emberek tudata olyan magas szintre fog fejlődni, hogy mindenki saját magát fogja letartóztatni.

Szabad-e a Kommunista Pártot bírálni?
–Elvben igen, de ez olyan, mint a tigris seggét nyalni. Nem valami nagy élvezet, viszont roppant veszélyes.