2021. december 18., szombat

A kisebbségek napja Magyarországon - december 18. (1995 óta)

Nagy igazságtalanság, hogy a többi kisebbségről, mint pl. a svábokról nem születnek ilyen viccek.
 

Marhából mit készítsünk az ünnepekre?

1. Nyelv: főzve, pácolva, füstölve kiváló csemege. 2. Nyak: pörköltbe, gulyásba. 2. Tarja: levesekbe. 3. Rostélyos: párolt húsokhoz,sültekhet, érlelve, pácolva grillekhez, húslevesbe. 4. Hátszín: párolt húsokhoz, sültekhez, érlelve grillekhez. 5. Vesepecsenye: hirtelensültekhez, grillekhez, sztékekhez. 7. Fehérpecsenye: párolt húsokhoz. 8. 10. Felsál (gömbölyű, hosszú): párolt húsokhoz, darált húsokhoz. 9. Feketepecsenye: vadasnak, főtt húsnak. 11. Szegy: levesbe, főtt húsnak. 12. Lábszár: húslevesbe, gulyásba, pörköltnek. 13. Lapocka: pörköltnek, tokánynak.

Karácsony ünnepére - dec. 25-26. - - - A kereszténység kialakulásának előzményei

A keresztény vallás kialakulásának helyszíne a zsidók lakta Palesztina, amely Jézus Krisztus idejében római fennhatóság alatt állt. Az idegen elnyomás miatt sok zsidó költözött el szülőföldjéről, és szóródott szét a Római Birodalom területén. Így alakult ki az úgynevezett zsidó diaszpóra, melynek jelentése „szétszóratás”. A Palesztinán kívüli zsidó közösségek részben eltávolodtak hagyományaiktól és átvették a hellenisztikus kultúra egyes elemeit. A Biblia görög fordítása megismertettette a hellenisztikus világot a zsidó vallással, illetve az egyetlen, mindenható Isten létezésének gondolatával. A görög filozófia hatására az Ószövetség tanításait jelképesen kezdték értelmezni, ami szélesebb körben is elfogadhatóvá tette azokat. Mindez a későbbiekben nagy szerepet játszott a zsidó vallásban gyökeredző kereszténység gyors terjedésében.
A Palesztinában maradt zsidóknak egyistenhívő vallásuk nagy segítséget jelentett az idegen uralom elviselésében. A papok egy része, a farizeusok („írástudók”) egyre inkább az ősi hitelvekhez, törvényekhez való visszatérést, a vallási hagyományokhoz, külsőségekhez való ragaszkodást kezdték hirdetni. A farizeusok tanítása szerint nem a jeruzsálemi templomhoz kötődő kultusz, hanem a kis közösségek zsinagógákban („gyülekezeti ház”) történő vallásgyakorlata a lényegesebb, ahol rabbik („tanítók”) magyarázzák és értelmezik az Ószövetséget, illetve vezetik a szertartásokat. Ennek az elképzelésnek nagy szerepe volt a zsidó vallás továbbélésében, illetve a kereszténység megerősödésében a jeruzsálemi templom lerombolása után is. (A templomot a júdeai felkelés leverése után, a későbbi Titus császár romboltatta le Kr. u. 70-ben.)
A római uralom idején Palesztinában több vallási szekta (zárt csoport) is megjelent, melyek némelyike később a keresztény vallás tanításaira is nagy hatást gyakorolt. Ilyenek voltak az esszénusok, akik szigorú vallási és erkölcsi szabályok szerint, vagyonközösségben éltek a Kumrán magaslat barlangjaiban. Szent irataik, az úgynevezett holt-tengeri tekercsek tanúsága szerint magukat az Istennel kötött „új szövetség” közösségének tekintették.
A zsidó vallás egyik jellegzetessége, a megváltóvárás Palesztina római megszállása idején különösen megerősödött. A megváltótól nem kevesebbet vártak, minthogy megszabadítja az országot az elnyomóktól és a szenvedéstől. Személyére nézve különböző utalások, jövendölések találhatók az Ószövetségben. Ebben az időszakban különböző igehirdetők jelentek meg Palesztinában, akik a megváló közeli eljövetelét jósolták. A legnagyobb hatású igehirdető Keresztelő János volt, aki bűnbánatot és megtisztulást hirdetett, melyet a Jordán folyóban való megkeresztelkedés szertartásával pecsételhettek meg a hívők. Keresztelő János zsidók tömegeire gyakorolt hatást, így politikailag is veszélyessé vált. Palesztina királya, Herodes Antipasz kivégeztette.
János a pusztában élt, mielőtt prédikálni kezdett. "Teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt" (Máté 3,4) és gyakran böjtölt. (Máté 9,14 ; Máté 11,18-19). Prédikált a népnek Krisztus közelgő eljöveteléről és bűnbánatot hirdetett. A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szentsége a keresztényeknél. Maga Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni, amit János, – aki ekkor felismerte Jézusban a Megváltót – először nem akart megtenni, mert úgy érezte, hogy méltatlan rá. Jézus azonban ezt mondta neki: „Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.” (Máté 3,15) Heródes király – a betlehemi gyermekgyilkosságot megparancsoló Heródes fia – bár tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta (Márk 6,20) mégis elfogatta Jánost, mert az elítélte amiatt, hogy a testvére feleségét, Heródiást vette el. Heródiás manipulációi következtében a király lefejeztette Jánost. A Biblia szerint mikor Heródiás lánya, Salomé táncolt a király előtt, az megígérte, hogy teljesíti egy kívánságát, az anyja pedig utasította Salomét, hogy Keresztelő János fejét kérje egy tálcán.
 (Bekezdés: Wikipwdiából)
Gulácsy Lajos: Salome (1908–9, vegyes technika, papír, 23x32,5 cm):

2021. december 17., péntek

Megjelent a Nagykőrösi Kalendárium 2022


Újabb Nagykőrösre hívogató címlapképpel és az Arany-napokra hívogató hátsó borítóval jelent meg a 25. jubileumi Kalendárium. Szabó Sándor címlapfotói évek óta bemutatják városunkat. A jelen számban a hátsó borítón a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület által meghirdetett fotópályázat díjnyertes képei a legnagyobb rendezvényünk, az Arany-napok hangulatát idézik fel gyönyörű kivitelben.

A tartalomjegyzéket nézve szembetűnő a változatosság. Az írásokban, a képösszeállításokban a múlt, a jelen és a jövő is képviselve van. A tartalmát nézve pedig Nagykőröshöz kötődő személyekről, civil szervezetekről, épületekről, rendezvényekről a megszokott magas színvonalú alkotógárda mellett a fiatalok is próbálgatják szárnyaikat.

Szigeti Márta ajánlásában ezt írta: „Egy emberöltővel ezelőtt, 1998-ban jelent meg az első számunk azzal a céllal, hogy legyen a városról olvasmányos, megőrzésre alkalmas könyv. Ezt a feladatát a Nagykőrösi Kalendárium maradéktalanul teljesítette. A 25 kötetben összesen 3185 oldalon mutattuk be a város jelenét, múltját közel száz szerző közreműködésével. … Arra törekedtünk, hogy mindig helyet kapjon minden „írástudó”, aki bölcs gondolatokkal gazdagítja kiadványunkat, a politikától viszont mindig távol maradtunk.”

Minden kőrösinek és innen elszármazottnak szeretettel ajánlom figyelmébe a 2022-es Nagykőrösi Kalendáriumot.

Batár Zsolt Botond

Jajjj, de csúnya a sovány ember! Egyél az ünnepek alatt amennyi belédfér!

Decemberben aktuális viccek

         Kezembe került a Móricka c. lap 2012. decemberi száma . Benne találtam sok olyan viccet, amelyek csak az év vége felé aktuálisak. Közülük emeltem ki néhányat.


Séta a Floridai Botanikus Kertben - 2016. november - december

 A bejárat nappal és éjjel
Kedvenceim, a pálmafák


(Készült: 2016-ban)