2022. június 4., szombat

A lakáskultúra napjára - június első szombatja. Lehet választani!


Trianon számokban


Ország
Terület (km2)
Terület (%)
Lakosság (fő)
Lakosság (%)
Ebből nem "államalkotó" (fő)
Ebből magyar és horvát (fő)
A Szent Korona országai vagy Magyar Királyság (Magyarország és Horvát-Szlavónország együtt)
324.411
100
20.886.487
100
9.183.558
11.702.929A Szent Korona országaiból
Terület (km2)
Terület (%)
Lakosság (fő)
Lakosság (%)
Ebből nem "államalkotó" (fő)
Ebből magyar (fő)
Magyarország
282.870
87,195
18.264.533
87,45
8.310.363
9.954.170A Történeti-Magyarországtól elcsatolt területek
Terület (km2)
Terület (%)
Lakosság (fő)
Lakosság (%)
Ebből nem "államalkotó" (fő)
Ebből magyar (fő)
Erdély, Máramaros, Partium, Kelet-Bánság (Romániához)
103.093
31,78
5.265.000
25,21
2.465.000
1.664.000
Drávaköz, Bácska, Nyugat-Bánság Muraköz, Muravidék és Horvát-Szlavónország (a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz /Jugoszláviához)
62.092
19,14
4.122.000
19,735
1.366.000
562.000
Felvidék, Kárpátalja, Csallóköz (Csehszlovákiához)
61.633
18,9
3.576.000
17,12
1.874.000
1.072.000
Őrvidék (Ausztriához)
4.020
1,24
358.000
1,714
126.000
26.000
Árva és Szepes vármegyék részei (Lengyelországhoz)
589
0,18
24.000
0,115
9.000
1.000
Fiume (Fiume Szabad Államhoz, majd Olaszországhoz)
21
0,000065
50.000
0,239
22.000
7.000
A birtokló országokhoz együttesen
231.448
71,345
13.395.000
64,13
5.862.000
3.332.000
A maradék
Csonka-Magyarország
92.963
28,655
7.516.000
35,87
798.000
6.718.000
A megjelent Trianon Trilógiám egyik táblázata

Trianon könyveimet ajánlom szíves figyelmetekbe:


2022. június 3., péntek

Kiállítás és könyvbemutató a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Nagykőrösön, 2022. június 1.

 

Reprezentatív, szép kiállítás nyílt Nagykőrösön a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület és a Nagykőrösi Arany János Kulturális Közpon rendezésében a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére. Az érdeklődők teljesen megtöltötték a Kulturális Központ kiállítótermét, a Rácz József Galériát. A kőrösieken kívül Kecskemétről, Ceglédről, Kiskunhalasról, Szegedről, Tiszafüredről, Debrecenből, Budapestről, sőt Németországból is több érdeklődő is érkezett.     A vendégeket a rendezők nevében Juhász Nándor a Kulturális Központ igazgatója üdvözölte, majd a város nevében Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy Trianon örök fájdalmán túl ma már a jövőbe kell tekintenünk, és biztosítanunk kell az átjárhatóságot a határon túlra szakadt magyarok és az anyaország között. Ennek megvalósítását célozta meg az Országhatártúra mozgalom, amely azonkívül, hogy a múlt emlékeinek a megőrzésére törekszik, a jelent és a jövőt is szolgálja: megismertet a Történeti-Magyarország földrajzi és történelmi nevezetességeivel, segíti a turizmust, új barátokkal hoz össze stb.

     Földi László országgyűlési képviselő szép idézetekkel indított megnyitó beszédében az összetartozás fontosságáról szólt. 2015-ben a Kéktúra mintájára Batár Zsolt Botond által alapított Országhatártúra mozgalom ezt az összetartozást hozza elérhető távolságba. A kiállított csodálatos fotók megelevenítik a gyönyörű területeket, igazolva hogy a Kárpát-medence nem szétválaszt, hanem összeköt. Az előadó érzelemtől fűtött beszédében emlékezett azokra a magyarokra is, akik az elmúlt több mint száz év alatt – sokszor a zsarnokság igája alatt is –, meg tudták őrizni magyar nyelvüket és hitüket. Wass Albert szerint kétféle ember van. Az egyik karddal, a másik ekével faragja a világot. Maradandót mindig a második csoport alkot.

     Batár Zsolt Botond a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület ügyvezető elnöke a magyarság egyik legfontosabb megemelékezésének nevezte a Nemzeti Összetartozás Napját. Élményszerűen elevenítette fel a kiállítás és könyvbemutató gondolatának a megszületését, amely jól egészíti ki a már hagyományos június 3-i megemlékezést a református templomkertben elhelyezett kopjafánál. Szólt az Erdélyt és a Kárpátalját járók nehézségeiről és méltatta a székely Határjáró Egyesület eddig megjelent négy útikönyvét


 és az öt tablójukon látható gyönyörű képeket, valamint bemutatta saját hat tablóját a Tisza bánáti és a Duna Vaskapu környéki nevezetességeiről. Ezután meleg szavakkal emlékezett meg a néhai debreceni Botos Lajos hazafiságáról és a kiállításon látható országos hírű Trianon képeslap gyűjteményéről.

     Szűcs M. Sándor 2018 óta járja autóstoppal a Kárpát-medencét. Először a mai Magyarországot, majd a Történeti-Magyarországot járta körbe. Összesen 180 000 kilométeren stoppolt. Ahogyan elmondta, sehol nem volt problémája magyar mivoltával, mindenütt segítségben részesült. Befejezésül a Bibliát idézte ,,Gondja van az úton (az Úrnak), amerre jártok.”

     Utolsóként dr. Cserhalmi Dorottya mutatta be ,,Nyomkeresés a Magyar Királyság határán Ausztriában” című könyvét és a kiállításon látható tablóit. Ez az Országhatártúra mozgalom első megjelent könyve, amelyet sok másik követ majd. A szerző kedves szerénységgel mesélte a bejárások során szerzett élményeit. Szólt az Őrvidék (osztrák neve: Burgenland) templomairól, várairól, kastélyairól, emlékműveiről, szobrairól, határköveiről és az ott élő emberekről, akik között sajnos mára már kevés a magyar.

     Az Országhatártúra mozgalom alapításakor kiírásra került, hogy aki valamelyik határszakaszt feldolgozza és a bejárását a nagyközönség számára is elérhetővé teszi útikönyv formában, azt a határszakaszt róla nevezik el. Ezért a jelen lévők az OHT 82-es határszakaszát – mely a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság között húzódott a mai Ausztria területén – közfelkiálítással Cserhalmi Dorottya útvonalnak nevezték el.

     A rendezvény a kiállítás megtekintésével, dedikálással, és az előtérben a büféasztal mellett érdekes beszélgetésekkel zárult.

Szigeti Márta

(Fotó: Vincze Miklósné Fricska Erika)

A közönség egy része: