2022. január 29., szombat

St. Petersburg kikötője (USA - Florida)


           Florida állam határának túlnyomó többségét a tengerpart alkotja. A partvonal az öblök, beszögellések nélkül is megközelíti a kétezer kilométert, de ha ezeket is hozzászámítjuk, tízezer kilométernél is hosszabb.
A várost három oldalról tenger veszi körül, mert az öbölbe mélyen benyúló félszigeten fekszik; a partvonal hossza ötven kilométer.
          A mólón kedves pelikánok várják a látogatókat.(A képeket 2013. január 27-én készítettem)

Amerikai jogi esetek

          Nehéz annak a dolga, aki bíróságon jegyzetel. Ezek részletek a Disorder in the American Courts című könyvből. Magyarra fordította Petz Teri. Az alábbi párbeszédek valóságosak és tárgyalásokon hangzottak el. (2013)


Ügyvéd:   Mit mondott a férje, mikor felébredt?
Tanú:       Hol vagyok, Cathy?
Ügyvéd:   És miért lett ekkor dühös?
Tanú:       Mert Susannak hívnak!
 ____________________________________________

Ügyvéd:  Doktor úr, igaz, hogy ha valaki alvás közben meghal, akkor csak másnap veszi észre, hogy meghalt?
Tanú:       Mondja, ön tényleg el tudta végezni az egyetemet?
  ____________________________________

Ügyvéd: Hány éves a fiatalabbik fia, a 20 éves!
Tanú:     20, mint az ön IQ-ja.
  ___________________________________________

Ügyvéd:   Jelen volt, amikor lefényképezték?
Tanú:       Ugye csak viccel?
  _________________________________________

Ügyvéd:  Ugye 3 gyereke van?
Tanú:      Igen.
Ügyvéd: Ebből mennyi fiú?
Tanú:     Egy sem.
Ügyvéd: És mennyi lány?
Tanú:     Bíró úr, kérek egy új ügyvédet!
____________________________________________

Ügyvéd: Hogy végződött az első házassága?
Tanú:     Halálesettel.
Ügyvéd: Kinek a halálával?
Tanú:     Találgasson!
  ____________________________________________

Ügyvéd:  Kérem, írja le a vádlottat!
Tanú:      Középmagas, bajszos, szakállas.
Ügyvéd: Férfi, vagy nő?
Tanú:     Hacsak nem volt itt a cirkusz, férfire tippelek.
 ____________________________________________

Ügyvéd:  Doktor úr, hány halottat boncolt karrierje során?
Tanú:      Mindenki, akit eddig boncoltam halott volt. Az élők túlságosan ellenkeznek.
_________________________________________

Ügyvéd:  Emlékszik arra, hogy mikor kezdte a boncolást?
Tanú:      8:30 körül.
Ügyvéd:  És Denton úr akkor halott volt?
Tanú:      Hát, ha az elején nem is, a végén már biztos halott volt.
____________________________________________

Ügyvéd: Doktor úr, leellenőrizte a páciens pulzusát boncolás előtt?
Tanú:     Nem.
Ügyvéd: Leellenőrizte a vérnyomását?
Tanú:     Nem.
Ügyvéd: Leellenőrizte a légzését?
Tanú:    Nem.
Ügyvéd: Akkor lehetséges, hogy a páciens még élt, mikor elkezdte a boncolást?
Tanú:     Nem.
Ügyvéd: Honnan tudja?
Tanú:     Mert a feje az íróasztalomon volt egy tálcán.
Ügyvéd: Értem, de lehetséges, hogy mégis élt?
Tanú:     Nagyon kicsi az esély, de ha élt volna, akkor minden bizonnyal ügyvéd lett volna.

Emberek és állatokA 950 évig állt magyar-lengyel határról (4/1)

A szepesi városok körüli bonyodalmak

"Miért igazságtalan a trianoni (1920) és a párizsi (1947) békediktátum" címmel trilógiát írok, melynek első három kötete már megjelent. Egy szeletét most megosztom a magyarság története után érdeklődőkkel. A hosszúsága miatt több részletben olvashatjátok.

         A Magyar Királyság és a Lengyel Királyság között, a Kárpátokban húzódó határ a Világ leghosszabb ideig állt határa. Se Magyar-, se Lengyelország hadicéljai között soha nem szerepelt egymás országának megcsonkítása. Az, hogy a Felvidéken legyen egy önálló tót állam, nem merült fel senki részéről. Magyar–szlovák nemzeti ellentétről a francia forradalom nyomán kialakult nacionalizmus megjelenéséig nem lehet beszélni. Azután sem volt ennek tömegbázisa, csak egyes emberek saját felemelkedésüket, ismertségüket akarták ennek szításával elérni. Arra meg, hogy a tótok Csehországgal, vagy Lengyelországgal, vagy Oroszországgal alkossanak közös országot, még lázálmos gondolatban sem merült fel senkiben sem az évszázadok alatt. Az első világháború első szakaszában arra volt elképzelés, hogy Csehország és Lengyelország perszonáluniót alkosson, de a Felvidék, vagy a Kárpátalja ekkor sem szerepelt harmadik vagy negyedik alkotóelemként.
          A magyar–lengyel határ a történelem folyamán nem mindig ugyanott és ugyanolyan formában létezett. A 10–13. században az államokat gyepű választotta el, itt a Kárpátok természetes vonulata ennek tökéletesen megfelelt. A Kárpátok gerincén húzódott évszázadokon keresztül a határ, így mindkét államnak védelmet jelentett. A hágók biztosították az átjárhatóságot a kereskedelmi, kulturális, katonai érintkezésekhez, ami a két népet össze is kapcsolta. A 13. századtól a birtokhatárok egyben országhatárok is voltak, és nem okozott semmilyen problémát a pontos megjelölés hiánya. A terméketlen, kopár földek iránt a királyok nem mutatattak érdeklődést, annál inkább érdekelték a települések, melyek lakosságától adót lehetett beszedni. Ezért a Lengyel Királyság és a Magyar Királyság felvidéki határa a Tátrában nem volt pontosan meghatározva.
           A mintegy 950 évig állt határszakaszra mindössze két epizód vetett némi árnyékot: 1. az elzálogosított szepesi városok körüli bonyodalmak, ám ezen hosszú időszak alatt senki sem vonta kétségbe, hogy a terület a Magyar Királysághoz tartozik, 2. egy rövid időszakban a magyar–lengyel határon fekvő tenyérnyi területnek, a Halas-tó keleti részének és a Tengerszem-csúcsnak a hovatartozása.
          1. Luxemburgi Zsimond (uralkodott: 1387–1437) a Magyar Királysághoz tartozó dalmát városok visszaszerzéséért, a Velencei Köztársaság elleni háborúra készülve sógorának, II. (Jagelló) Ulászló (uralkodott: 1386–1434) lengyel királynak 185.000 Ft-ért (37.000 „széles prágai garasért”) „régi jogaik megtartása mellett” 1412. november 8-án, Zágrábban aláírt szerződéssel elzálogosított 13 szepesi várost, amíg a magyar király azt két havi fölmondás után arany vagy ezüst pénzen vissza nem váltja. A huszonnégy szepesi város közül ezek közé tartozott (zárójelben a német neve, illetve a Trianon után kapott szlovák elnevezése): (Szepes)Béla (Spišská Belá), Duránd (Durelsdorf, Tvarožná), Felka (Fülka, Veľká), Igló (Neudorf, Spišská Nová Ves), Leibic (Ľubica), Mateóc (Matsdorf, Matejovce), Ménhárd (Meneharddorf, Vrbov), Poprád (Deutschendorf, Poprad), Ruszkin (Rysdorf, Ruskinovce), (Szepes)Olaszi (Wallendorf, Spišské Vlachy), (Szepes)Szombat (Georgenberg, Spišská Sobota), (Szepes)Váralja (Kirchdorf, Spišské Podhradie), Nagyőr (Michelsdorf, Strážky). A még zálogba adott Gnézda (Hniezdne), Podolin (Podolinec), Lubló vára és városa (Stará Ľubovňa) nem tartozott a szepesi szász városok önkormányzatához. A 13 város – az össze nem függő terület ellenére is – megtarthatta a Grafenstuhlnak nevezett tartományi gyűléseken választott gróf alatti önkormányzatukat. A lengyel királyokat – mint a zálogbirtokos politikai és katonai hatósága – a Lublóvárban székelő helytartó (sztaroszta) és kapitány képviselte. Zsigmond és az udvari emberek a cserét „rövid távú” üzletnek gondolták, a történelem alakulása miatt azonban a különleges státusú területek egészen 1772-ig lengyel kézen maradtak.

          A magyarokat sértette a szuverenitás ilyen megsértése, ezért folyamatosan próbálták a területeket visszaszerezni, például 1552–1765 között a magyar rendek a zálogba adott területek visszaváltását 22 országgyűlésen 24 törvénycikkben sürgették, eredménytelenül.
A politikai helyzet a Tátrában csak 1768-ban változott meg, amikor a kialakult hadi és egészségügyi (pestis, kolera terjedése) megakadályozásra Mária Terézia (II. Máriaként uralkodott: 1740–1780) vesztegzárat vonatott a magyar–lengyel határra, ezt később kiterjesztették az erdélyi és a sziléziai határra is. A Lengyelországban állandósult zavargások, helyi parasztfelkelési mozgalmak elleni védekezésül a Habsburg katonaság megszállta a Szepességet, közte az elzálogosított területeket. Erről értesítették Poniatowski Szaniszló Ágost királyt is, aki 1968-ban írt válaszában hallgatólagosan elismerte a magyar király (egyben osztrák főherceg) fennhatóságát a szepesi elzálogosított területekre. Megállapították a magyar–lengyel határ vonalát, és kiépítették a vesztegzárat (utak eltorlaszolása, őrség felállítása). Rájöttek, hogy a kordont északabbra tolhatják, lengyel területekre. Mária Terézia 1770. november végén Laca gróf csapataival a Nowy Targ-i, czorsztyni, valamint a szandeci (Sądecczyzna) sztarosztaságok déli részeit (jelentős számú településsel együtt) birtokba vetette a lengyelek tiltakozása ellenére, és az egészségügyi kordont északabbra tolatta.
1772. február 19-én Bécsben (Wien, Ausztria) Lengyelország első felosztásakor – az elvi megállapodás – szerint Lengyelország déli részét (Galícia) a Habsburg Birodalom kapta meg. 1773. szeptember 18-án a lengyel szejm törvényben fogadta el saját országának megcsonkítását, az Ausztriával kötött szerződésben pedig egyúttal szepességi jogairól is lemondott. Mária Terézia tehát ügyes politikával – kihasználva a történelem adta lehetőséget – a 360 éves kölcsön megfizetése nélkül juttatta vissza Magyarországnak az egykor elzálogosított településeket, kastélyokat. A 13 város elöljárói 1772. november 5-én, Iglón tettek hűségesküt, Lubló, Gnezda, Podolin elöljárói pedig november 10-én Lublón.

2022. január 28., péntek

Gyönyörű az eddigi legrészletesebb totálkép a Földről

                Még a felhők árnyékai is láthatók azon a képen, amelyet a NASA közölt bolygónkról. A rendkívül részletes felvétel szabadon letölthető, és nagy felbontása révén számtalan látnivalót lehet megkeresni rajta.
            Észak- és Közép-Amerika látható a mellékelt felvételen, amelyet egy nemrég felbocsátott műhold rögzített. A kép érdekessége, hogy bár a Föld egész korongját mutatja, mégis igen részletgazdag. A kép online elérhető, legnagyobb változatának mérete 8000x8000 pixel, amely 17,2 Mbyte helyet foglal, és erről az oldalról tölthető le.
A Föld képe 2012. január 4-én. A kép nagyméretű változatának letöltése (NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring)
            A felvételt a Suomi NPP jelű műhold készítette. Az űreszköz üzemelésének célja, hogy felvételei segítségével pontosítsák az időjárás előrejelzését, emellett az adatok segítsenek az éghajlatváltozás folyamatának és következményeinek jobb megértésében. Ez az első műhold a NASA új Föld-monitorozó flottájában, amelynek tagjai egyszerre vizsgálják majd az éghajlat hosszú időskálájú változásával kapcsolatos jelenségeket és az atmoszféra pillanatnyi állapotát. (origo)

Aquinoi Szent Tamás emléknapjára - január 28.

          Aquinói Szent Tamás (Roccasecca, 1225 körül – Fossanuova, 1274. március 7.) olasz teológus, skolasztikus filozófus, Domonkos-rendi szerzetes, a keresztény misztika egyik képviselője.  (Aquinói Szent Tamás itt látható képe egy Mátyás király számára készült kódexben található.)
            Az aquinoi grófi család sarjaként született, s 5 éves korától a Monte Cassino-i bencéseknél nevelkedett, majd a nápolyi egyetemen folytatta tanulmányait, s itt ismerkedett meg az arisztotelészi tanokkal is, valamint 1244-ben itt lépett be szülei tiltakozása ellenére a domonkos rendbe. Testvérei – abban a hiszemben, hogy jobb belátásra bírják – elrabolták, s egy éven keresztül fogva is tartották, de mégsem tudták rávenni a rendbõl való távozásra. Ezután Párizsban tanult, innen Kölnbe ment, hogy Albertus Magnus (“Doctor Universalis”) tanítványa lehessen.
            Késõbb Párizsban főiskolai tanárként előadásokat tartott, majd fölvették a magiszterek sorába, önálló nyilvános tanító tevékenységet folytathatott, mint professzor. Akadémiai előadásaiban elsősorban eredetiségét, nyitottságát és önállóságát dicsérték. Utána rábízták Rómában a rendi főiskola vezetését, s a pápai udvarban is tartózkodott. Közben fáradhatatlanul végezte tudományos munkáját. 1269-ben Tamást rendi elöljárói ismét a párizsi egyetemre szólították teológiai professzornak. Később rendje visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai főiskolát, ún. studium generalét szervezzen. Két évvel később X. Gergely pápa a lyoni uniós zsinatra küldte (1274). Súlyos betegen kelt útra, de nem jutott messzire, meghalt egy ciszterci kolostorban. Élete során szembefordult azzal az egészségtelen, természetellenes aszkézissel, amely túlzó test-ellenességével a lelki és vallásos élet elkorcsosulásához és elnyomorodásához vezet. XXII. János pápa 1323-ban szentté avatta, s még ebben az évben fölvették ünnepét a római naptárba, halála napjára. Mivel ez a nap legtöbbször nagyböjtbe esik, 1969-től január 28-án ünnepeljük, amely napon 1369-ben átvitték az ereklyéit Toulouse-ba. XIII. Leó 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védőszentjévé tette.

Aquinói Szent Tamás a budapesti belvárosi Szent Mihály-templomban (Fotó: Legeza Dénes István – Jeles Napok)

Magyar vonatkozásai:

1262-ben Boldog Özséb, a pálos rend alapítójának orvietói látogatása után (ekkor ott volt a pápai udvar), Tamás maga is támogatja a magyar szerzetesrend jóváhagyását. A pálosok rendjük alapításakor tett szolgálataiért minden kolostorban képet vagy szobrot állítottak tiszteletére, iskoláikban pedig Arisztotelész mellett Szent Tamás szellemében tanítottak. Nevét viseli a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság is. Szobra áll a piliscsabai egyetem Stephaneum épülete előtt, a rólaelnevezett téren.
Aquinói Szent Tamás: Imádság keresztény erényekért (részlet)
Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül;
tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül;
tiszta legyek sérelem nélkül,
türelmes zúgolódás nélkül;
alázatos színlelés nélkül,
vidám pajkosság nélkül,
megfontolt nehézség nélkül;
igazmondó legyek kétszínűség nélkül;
jót cselekvő elbizakodás nélkül;
felebarátomat megintsem büszkeség nélkül;
épülésére szolgáljak szóval és példával, képmutatás nélkül.
(Forrás: Érettségi.com, Wikipedia, Jeles napok)

2022. január 27., csütörtök

Megszívlelendő igazságok - tömören

 


Búvártól kért segítséget a delfin - 2013.

Nem mindennapi esetet sikerült filmre vennie egy búvárcsapatnak: búvárhoz úszott segítségért egy horgászzsinórba gabalyodott delfin Hawaii partjainál. Az állat békésen tűrte, hogy a búvár letekerje az uszonyára tekeredett damilt.
          Egy csapat könnyűbúvár az ördögráják éjszakai életét figyelte 2013. január 11-én Kona-sziget partja mentén, amikor hirtelen delfinsipítást hallottak, és egy palackorrú delfin úszott feléjük. A delfin egyenesen az expedíció vezetőjéhez, Keller Laroshoz úszott. Hosszan és komótosan úszkált a búvárok körül, majd egyszer csak Laros körül kezdett el körözni és folyamatosan a hasát mutatta neki. Ahogy közel jött és hozzám nyomakodott, egyértelművé tette, hogy segítséget kér – mondta a profi búvároktató és ördögrája-szakértő.
            „Hamar észrevettem a bal első uszonyára tekeredett zsineget, amely az egész testét körbefogta, és a horog is beleállt. Teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy tőlem akar segítséget kérni. Megpróbáltam letekerni. Kiszedtem a melluszonyba akadt horgot. A zsinór a szájából lógott ki és szorosan rátekeredett az uszonyára. Megpróbáltam kézzel lefejteni a damilt, de féltem, hogy fájdalmat okozok neki, illetve még jobban megsebesíthetem az állatot, így elővettem egy kést, hogy azzal vágtam le” – mondta Laros.
A búvár hozzátette, hogy az állat türelmesen és békésen tűrte a hosszú műveletet. A búvároktatónak sikerült eltávolítani a horgot és a zsinór jó részét, de amikor a többi búvár is csatlakozott hozzá, és megpróbálták a maradék zsinórt is leszedni, akkor a delfin elúszott, és nem tért vissza többé. Sajnos nem sikerült az összes béklyótól megszabadítani, mert a vízi emlősnek idővel fel kellett mennie a felszínre levegőért, de legalább a horgot és a sérülést okozó zsineget eltávolították róla.
A búvároknak videón is sikerült megörökíteniük az esetet, amely nemcsak szívmelengető, de egyben az első olyan felvétel, amelyen az látható, hogy egy vadon élő állat az emberektől kér segítséget.
A delfin intelligenciája az emberével vetekszik?
Az ember intelligensebb a delfinnél, igaz, éppencsak – derült ki pár éve egy amerikai tudósok által végzett kutatásból. A kutatók a palackorrú delfinek szürkeállományát vizsgálták behatóan, hogy pontos ismereteket szerezzenek. A kutatások során kiderült: a delfinek némileg kisebb agyállománnyal rendelkeznek, ezzel szemben agyuk erősebben barázdált és nagyobb a felülete – ez utóbbi kiegyenlítheti a "hiányzó" tömeget. A palackorrúak agyának barázdáltsága különösen a neocortexet, vagyis az agykéreg külső rétegét érinti, ami felelős az összetettebb gondolkodásért és az öntudatért.
Az ember és a delfin közötti intelligenciaverseny továbbra is szoros, egy "vesztes" kiléte azonban már nyilvánvaló: az emberszabásúak – például a csimpánzok és a gorillák – a palackorrú delfinekhez és más delfinfajtákhoz képest is jelentős hátrányban vannak.
Az emberszabásúak agya mindössze kétszer olyan nagy, mint a hasonló méretű állatok átlagos agymérete. A delfineké ezzel szemben ötszöröse annak, mint azt testméretük alapján várni lehetne, az emberé pedig hétszerese. Az emberszabásúak a más szempontokat – többek közt az agy felépítését – tekintve is jócskán elmaradnak a delfinektől.
A palackorrúak minden követelménynek eleget tesznek, amelyek szerint az egyes példányokat egyéniségként lehet kezelni – vélekednek bizonyos tudósok. Egyaránt vannak pozitív és negatív érzéseik, érzelmeik. Öntudattal is bírnak, és képesek megszabni viselkedésüket. Észreveszik magukat a tükörben – erre az emberen és az emberszabásúakon kívül csak ők képesek. Megismerik egymást, és tisztelettel közelítenek társaikhoz. A palackorrúak meg tudnak oldani összetett feladatokat, mindezt analitikusan és tervszerűen teszik.
Társas lények, szívesen játszanak az emberrel is, ezért a legkedveltebb állatok közé tartoznak. Ugyanakkor ragadozók és kevesen tudják, hogy egymás közti érintkezéseikből sem hiányzik az agresszió, sőt a gyilkosság, de ez nem túl gyakran esik meg. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy az embert is megtámadják.
(2013-as eset volt)

Szent Száva ünnepe - január 27.

      Szent Száva a szerb államiság megteremtőjeként tisztelt, dinasztiaalapító I. István szerb fejedelem legkisebb fia. A bizánci műveltség szellemében nevelkedett, erősen vonzódott a szerzetesi életmódhoz. 1192-ben vette fel a Száva szerzetesi nevet, és vezető szerepet vállalt a szerbiai egyház életében. Kialakította a szerb egyház szervezetét, nyolc püspökséget alapított, rendezte a kolostorok működését, iskolákat és kórházakat hozott létre, összeállította az első szerb jogszabály-gyűjteményt. 1220-ban a pápától engedélyt kapott arra, hogy a mindenkori szerb ortodox érsek áldja meg a szerb király koronáját. A Szentföldről való visszatértében, az akkori bolgár fővárosban – Tirnovoban – halt meg 1235-ben. Két évvel később I. István Ulászló szerb király a dél-nyugat szerbiai Mileševa kolostorba vitette át Szent Száva ereklyéit, amit 1594-ben Szinán török pasa a bánáti szerbek lázadásának megtorlásaként a Nándorfehérvár (ma: Belgrád) melletti Vracsar mezején nyilvánosan elégettetett.
            Tevékenységének eredményeként Szerbia civilizációs forradalmon ment át, melynek köszönhetően a magába forduló szerb kultúra az európai kultúrák családjának egyik tagjává vált, s a kor legfejlettebb bizánci (balkáni) műveltségét közvetítő keleti kereszténységgel kapcsolódott össze. A szerbség legkedveltebb középkori személyisége ma is a legnagyobb tiszteletnek örvend: Szent Száva a szerb oktatás és a kultúra védőszentje. Ünnepe – január 27-e – munkaszüneti nap a szerbiai iskolákban.
            Magyarországon a szerbek (régebbi nevükön: rácok) az egyik hivatalosan elismert nemzeti kisebbség, lélekszámuk a 2001-es népszámlálási adatok alapján 3816. A magyarországi szerbek nyelvének és kultúrájának megőrzésében fontos szerepe van a szerb ortodox egyháznak. A Trianoni Magyarországon 43 templomuk van (pl: Ráckevén, Esztergomban, Szentendrén, Egerben, Székesfehérváron), az egyházi szervezet élén a szentendrei püspökség áll. A magyarországi szerbek egyik legragosabb intézménye a Budai Szerb Ortodox Püspökség páratlan egyházművészeti gyűjteménye és könyvtára Szentendrén, amely egyben a szerb ortodox egyház tudományos központja is.