2022. október 4., kedd

Vécsey Károlyné Duffaud Karolina

A francia származású Duffaud Karolina első férje Hesse János zsombolyai földbirtokos volt, akitől egy lánya született, Gizella. Gróf Vécsey Károly 1849. július 9-én kérvényezte a vallás és közoktatásügyi minisztertől, hogy adjon engedélyt a házasság felbontására. Miután ezt megkapta, nyár végén, 1849 augusztusában, az utolsó pillanatban feleségül vette Duffaud Karolinát. Az asszony a tábornokkal ott volt már a temesvári ütközetben is, és Aradon is rendszeresen látogatta a férjét. Vécsey október 5-én éjjel írott búcsúleveléből az derül ki, hogy október 5-én napközben is ott volt, amikor az ítélet már ismert volt. Vécseit, kinek lovassági tábornok apja a fiát megtagadta, és kérvényezte, hogy kamarási tisztségét vegyék el, utolsónak akasztották föl. Mivel már nem volt kitől búcsúznia, odament a közvetlenül előtte kivégzett Damjanich Jánoshoz – akivel hónapok óta nem volt beszélő viszonyban –, és megcsókolta mind a két kezét. Egy magyar gróf egy szerb félparaszt kezét… Karolina egy barátnője segítségével a kivégzést követő éjjel megszereztette Vécsey Károly holttestét, titokban eltemette, és élete végéig gyászolta a férjét. A kiegyezés után a magyar kormány csak hosszas perlekedés után 1899-ban adta vissza Vécsey birtokait. Vécseyné egy évvel később, 1900. október 18-án halt meg. 51 évvel élte túl a férjét. Szigeti Márta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése