2019. június 15., szombat

Aktuális ez még?

Egy évvel ezelőtt tettem fel ezeket az anyagokat. Aktuálisak ezek még?

Mit mondanak a nők, amikor rajtakapják őket?

Nevezetességek az Ibériai-félszigeten - Gibraltár 2/2.


Gibraltár teljes egészében az európai kontinens területén van, Spanyolországtól körülvéve, az afrikai földrésztől a Gibraltári-szoros választja el. A szoros túlpartján, Gibraltárral szemben szintén egy idegen ellenőrzés alatt álló terület van, Marokkóba ékelődve, a Spanyolország autonóm tartományát képező Ceuta.

Államszervezet és közigazgatás

          Gibraltár államformája alkotmányos monarchia, államfője a brit uralkodó, 1952 óta II. Erzsébet. Gibraltár a kül- és hadügyeket leszámítva önálló, autonóm. A királynőt a kormányzó képviseli, akinek feladata abban merül ki, hogy a választásokon győztes párt vezetőjét – Gibraltárnak saját parlamentje van – kinevezi főminiszternek és kitüntetéseket nyújt át nagyobb ünnepségeken.
Önálló bélyegkiadása van. A bélyegeken mindig szerepel az államfő


.          Gibraltárban három párt mérkőzik meg egymással a főminiszteri címért: Gibraltári Liberális Párt (GLP), a Gibraltári Szociál-Demokrata Párt (GSD), valamint a Gibraltári Szocialista Munkáspárt (GSLP). A parlamentben 15 képviselő foglal helyet, akik közül 8 fő a kormányoldal és 7 fő az ellenzék. Közülük 12 személyt választanak, 3-at pedig kineveznek. A három kinevezett tag az Országgyűlési szóvivő, a Főügyész és a Pénzügyi és Fejlesztési Titkár. Az országgyűlési szóvivőt a Kormányzó a Miniszterelnökkel, valamint az ellenzék vezetőjével történő konzultációt követően nevezi ki. A szóvivőnek nincs alap- vagy döntő szavazati joga az Országgyűlésen.
         A végrehajtó testületet a 15 megválasztott tag közül a Kormányzó nevezi ki, a Főminiszterrel történt konzultációt követően. 2013. december 6-i hatállyal II. Erzsébet brit királynő Sir James Benjamin "Jim" Dutton-t nevezte ki Gibraltár kormányzójává.


          Gibraltár az egyetlen brit külbirtok, ahol rendeznek Európai Parlamenti választásokat. Mivel azonban túl kevés a lakosok száma, hogy az akár egy EP-képviselőre elég legyen, a gibraltáriak a délnyugat-angliai választókerület jelöltjeire szavaznak.


Gibraltárban a legizgalmasabb dolog maga a Szikla. A Felső Szikla Természetvédelmi Terület lenyűgöző panorámával és szamtalan érdekességgel várja az érdeklődőket.


A feljutás legkellemesebb módja a drótkötélpálya.


A Szikla leghíresebb lakói az itt élő berber makákók. Valószínűleg Észak-Afrikából hozták be őket a 18. században. Európában egyedül itt él szabadon majom. A fáma azt tartja, addig lesz az angoloké Gibraltár, ameddig a majmok ott élnek. Ezért történt az, hogy szabadon kóborolhatnak, élhetnek. Ugyanis egy időben rezervátumba zárták őket, és elkezdett fogyni a létszámuk.

Boccaccio születésnapjára - 1313. június 16.

Giovanni Boccaccio (dzsovanni bokaccsó, 1313. június 16.1375. december 21.) olasz író, költő, humanista apja mint az egyik firenzei bankház utazója és ügynöke Párizsban ismerkedett meg egy vagyontalan francia özveggyel, s tőle született a későbbi író – törvénytelen gyermekként – valószínűleg már Firenzében, de születési körülményei homályosak: helyszínként leggyakrabban Párizs, Firenze és Certaldo neve merül fel az életrajzokban. Apjánál, Boccaccio di Chellinónál nevelkedett Firenzében, féltestvéreivel együtt. (Apja egy másik nőt vett feleségül, nem Boccaccio anyját.) Majd Nápolyban tanult, s közben egy gazdag kereskedő feleségének lett ifjú szeretője, de Fiammetta – így nevezte kedvesét írásaiban – hamarosan elhagyta. Apja halála (1349) után visszatért Firenzébe. 1348–1353 között írta legfontosabb, az utókor csodálatát kiváltó művét, a Dekameront. Jó barátja volt a nála alig idősebb Petrarcának: levelezésük bensőséges viszonyra vet fényt.
Élete utolsó húsz évét humanista tanulmányainak szentelte. 1373-ban Firenze városa felkérte, hogy tartson nyilvános előadásokat Dante Commediájáról. De ezekből betegsége miatt csak néhányat tudott megtartani. A Dante-kutatás szempontjából alapvető fontosságú az általa írt Dante-életrajz. Kiváló tudós humanista is volt: ő fedezte fel a kitűnő latin történetíró, Tacitus (élt: ?55 – ?118) műveit.
Boccaccio tudós munkáit latinul írta, saját kora is ezeket becsülte inkább, és ezekre volt a legbüszkébb ő is, de írt még 16 allegorikus eklogát, két moralizáló életrajzgyűjteményt, s egy nagyméretű mitológiai magyarázatgyűjteményt. Az utókor azonban az olasz nyelvű Dekameron (Decameron) (13481353) szerzőjét tiszteli benne elsősorban, aminek irodalomtörténeti jelentősége, hogy általa vált önálló irodalmi műfajjá a novella.
Szegényen, anyagi gondok közt élt Certaldóban és Firenzében. Jellemző, hogy Petrarca 50 aranyat hagyott Boccaccióra végrendeletében azzal a megkötéssel, hogy bundát vegyen rajta. – Nem sokkal élte túl nagy barátját: Certaldóban halt meg ősi házában 1375. december 21-én.
„Testvéreim, jól tudom, hogy úgy van, miként mondjátok, de én inkább akarok férfit vagyon nélkül, mint vagyont férfi nélkül.” (a Dekameronból)

Boccaccio születésnapjára - 1313. június 15. Idézetek

Elcsókolt csók nem vész kárba, megújul a hold módjára.

A férfiak, néha akkor is, ha csak néhány napja nem láthatják kedvesüket, elkeserednek s elváláskor sírva fakadnak; szintúgy sok mindenre esküdöznek, ígéretet tesznek, s elhatározott szándékuk azt meg is tartani; de aztán valami új eset jön közbe, s kiverik fejükből esküiket (...) Esküre, könnyekre és ígérgetésre általában hamarabb kaphatók ők, mint hű szerelemre. Ingatag jellemük készteti őket minderre, hisz nincs egy se, ki ne szeretne inkább egy hónapban tíz szeretőt változtatni, mint hogy tíz hónapig egynél maradjon. Állandóan azt hiszik, hogy új módszerekre és formákra lelnek, s kérkednek vele, ha sok nő szíve volt az övék. Mit remélsz tehát? Hiú ábrándokkal miért áltatod magad? Úgysem vagy rá képes, hogy csélcsapságában akadályozd: szűnj meg szeretni őt, s mutasd meg, hogy ugyanolyan módon, ahogy ő csalt meg, te is megcsalhatod.

Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg.

Kemény élete van annak, aki hozzá nem illő asszonyba botlik.
(Forrás: Citátum)

 

2019. június 14., péntek

KIVÁLÓAN SIKERÜLTEK A KÖNYVBEMUTATÓIM

Mindenknek köszönöm a szervezést, a megjelenést, a hozzászólást, a dedikáció kérését
aki részt vett aTrianon történelmi tévedése c. előadással egybekötött könyvbemutatóm sikerében.


     A Teleki Sámuel Kulturális Egyesület által kiadott könyv röviden bemutatja a Trianonhoz vezető utat. E mellett részletesen elemzi a trianoni békediktátumot és a máig ható következményeit.


Budapesten:

Május 21. kedd. 18.30 órától, Kulturális Szalon. XII. ker. (Hegyvidék)

Május 31. péntek 17 órától, Csili Művelődési Központ, XX. ker. (Pesterzsébet)

     A budapesti előadások befejezése után Dósa István „Él nemzet e hazán” c. bélyegekből, képeslapokból, képekből álló kiállításának megnyitása következik. (A magyarság őstörténetétől a trianoni békediktátumig terjedő időszak bemutatása.)


Budapesten kívül:

május 28. kedd 17 óra Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém

június 3. hétfő 16.30 óra II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

június 4. kedd 17 óra Berettyóújfalu, Művelődési Központ (Közreműködnek a margittai - románul: Marghita - magyar iskola tanulói)

június 5. szerda 16 óra Benedek Elek Könyvtár, Debrecen, Piac u. 68.

Októbertől újabb meghívásokat vállalok, akár Dósa István kiállításának bemutatásával együtt.


A veszprémi könyvtár által kiadott meghívó és szöveges része kiemelve:

Kevés ismerős, sok ismeretlen jött el Veszprémben
Meghívó a Kulturális Szalonba (Budapest, X II. ker.):
Köszönöm  a nagy számú jelenlévőnek, aki megtisztelt, hogy meghallgatott
Meghívó  Miskolcra
Az előadás előtt fél órával a volt általános iskolai és gimnazista osztálytársaim elfoglalták a legjobb helyeket. A kezdésig így jutott idő egy kis múltidézésre:

Dr. Prokai Margit igazgató köszöntötte a megjelenteket

Előadás közben

Kérdést is lehetett feltenni
A könyvbemutató után sokan kértek dedikációt Miskolcon is
A budapesti Csili plakátja (Pesterzsébet):

A budapesti Csili meghívója
Szabados Ákos polgármester kiváló megnyitóbeszédet mondott

Dedikálok a Csiliben

Meghívó  Debrecenbe

A közel hetven fős értő közönség egy része (Fotó: Kántor Béla)

A könyvbemutató után itt is sokan dedikáltattak. Háttérben Botos Lajos, akinek képeslapjai díszíti a könyvemet. (Fotó: Kántor Béla)

Plakát Berettyóújfaluban

Délelőtt rendhagyó történelemóra a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban - Kocsis Csaba berettyóújfalui énekmondó, népművelő hazafias dalokkal  vezette be előadásomat


Ünnepi elődás, könyvbamutató a békediktátum 99. évfordulóján Berettyóújfaluban a régi  Városháza gyönyörű tanácstermében a nagyszámú közönség előttSajtóhírek közül:HAON - A Hajdú-Bihar megyei hírportál:
Wass Albert soraival köszöntötték a nemzeti összetartozás napján a Járási Hivatal Fráter László-termében összegyűlt emlékezőket. 2010 óta ez a nap a nemzeti összetartozás napja.
      Az eseményre a város Bihar megyei testvérvárosából, a margittai Horváth János Elméleti Líceumból érkeztek tanárok és diákok, énekkel és verssel.
     Arról, hogy miért igazságtalan a trianoni és párizsi békediktátum, Batár Zsolt Botond író, publicista beszélt, a közelmúltban a „Trianon tévedése” címmel megjelent könyvét bemutatva.
Fotó: Kogyilláné H. Szófia
     A szerzőt úgy is köszöntötték Berettyóújfaluban, mint a városi művelődési központ korábbi igazgatóját, a trianoni döntéssel erősen érintett Bihar jó ismerőjét. 
     A megemlékezés végén a hagyományoknak megfelelően koszorúkat helyeztek el Fráter László egykori alispán emléktáblájánál.