2023. március 30., csütörtök

A nap vicce - Jól hiszi


Szerintetek mindegy?

Zöldfűszerek a kertből - bazsalikom, borsikafű (csombor) - petrezselyem

(Forrás: konyhasziget 2014/1.)

NOSZTALGIA - II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca c. könyvem író-olvasó találkozója Berettyóújfaluban - 2015. március 27. (3/3)

II. Rákóczi Ferenc 379. születésnapjára hívtak meg a II. Rákóczi Ferenc Általános iskolába szerző-közönség találkozóra. 
Az Országgyűlés 2015. március 16-i ülése elfogadta, hogy ezentúl minden évben a fejedelem születésnapja legyen Rákóczi-emléknap. Az indoklás a magyar történelem egyik legnagyobb alakjának nevezi Rákóczi Ferencet, aki "Magyarország állami önrendelkezéséért vívott harcának vezéralakja" volt a XVIII. század elején.

Kocsis Zoltán igazgató meleg szavakkal ajánlott a tanulók figyelmébe.


 A diákok végig nagy figyelemmel kísérték az előadásomat a kuruc világról, a Rákóczi-családról, Rákóczi Ferenc gyerekkoráról, a szabadságharc érdekes epizódjairól.


           A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bejárati udvarán a fejedelem szobrának koszorúzásakor Flender Gábor vezénylésével a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar köszöntötte a vendégeket, pedagógusokat, diákokat.


Kolozsvári István kulturális menedzser nagyívű, az eseményhez méltó ünnepi beszédét tartja.

A közművelődés képviseletében Lackó Györgynével, a Sinka István Városi Könyvtár igazgatójával és Kocsis Csabával, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ népművelőjével rovom le kegyeletemet.
Úgy éreztem magam, mintha el sem jöttem volna lakni Berettyóújfaluból! 
Köszönöm mindenkinek a meghívást, és a meleg szeretet, amit kaptam!

Üdvözöllek Zsolt!

Még egyszer köszönjük a közreműködésed, élmény volt hallgatni előadásaidat mind a műv. házban, mind az iskolában.
Említettem neked, hogy szeretnénk tőled vásárolni kettő darabot az általad írt Rákóczis könyvből, és ígérted, hogy segítesz azok beszerzésében.

Berettyóújfalu, 2015. április 3.
Köszönettel és üdvözlettel Kovács Zoltán igazgató

2023. március 29., szerda

Okos gondolatok

Zöldfűszerek a kertből - metélőhagyma (snidling), szurokfű (oregáno), lestyán

(Forrás: konyhasziget, 2014/1.)

Hunyadi Mátyás királlyá koronázása

Hunyadi Mátyás neve latinul és németül Matthias Corvinus, szlovákul: Matej Korvín vagy Kráľ Matej, csehül: Matyáš Korvín, horvátul: Matija Korvin, lengyelül: Maciej Korwin, szerbül: Матија Корвин, románul Matei Corvin. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tűnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen-)király, 1486-tól Ausztria hercege. A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi.
            V. László magyar és cseh király 1457-ben Mátyás bátyjának, Hunyadi Lászlónak a kivégzése után Mátyást magával viszi Prágába. Ott V. László halála után Podjebrád György - az új cseh király - már inkább vendégként bánik vele, mintsem fogolyként őrzi.
            1458. január 24-én a Budán és Pesten összegyűlt rendek – nagybátyja, Szilágyi Mihály fegyveresei által támogatva – egyhangúlag királlyá választották a 15 éves Hunyadi Mátyást.
            Díszes küldöttség indult 1458 januárjában Csehországba, hogy Budára kísérje a magyarok ifjú királyát. A követséget Vitéz János vezette, de a Hunyadiak számos híve is csatlakozott. Mátyást Podjebrád György cseh uralkodó csak azzal a feltétellel engedte el fogságából, hogy Mátyás feleségül veszi a lányát, Katalint. Az előre kialkudott jókora váltságdíj megfizetése után a fogoly Mátyás végképp megszabadult a fogságból és Buda fele vette az útját. A csapat Esztergomnál kelt át a repedező jégen, és 1458. február 15-én megérkezett a fővárosba.
            Mátyás meglepő határozottsággal kezdi meg uralkodását. Legfőbb tanácsadója atyai barátja, Vitéz János váradi püspök. Az országos méltóságokba saját családja tagjait emeli. Szilágyi Mihályt öt évre kormányzóvá választják az ifjú király mellé, akitől azonban Mátyás ügyesen megszabadul. Szilágyi sértődöttségében Mátyás ellen fordul, aki ekkor elfogatja és Világos várába záratja.
            Az új király szabályos koronázása késett, hiszen a szent korona III. (Habsburg) Frigyes német-római császár birtokában volt. 1461-ben Mátyás elérkezettnek látta az időt Frigyes császár megleckéztetésére, és hadat üzent neki. De a győzelem teljes kivívása előtt kénytelen volt békét kötni vele, mivel apósa, Podjebrád bujtogatására a cseh főurak újra lázongani kezdtek Mátyás ellen. Ezt követően kötötte meg 1463-ban Mátyás III. Frigyessel a bécsújhelyi megállapodást, aminek értelmében 80 000 aranyforintért visszakapta tőle a Szent Koronát, amivel 1464. március 29-én Székesfehérvárott koronázták meg.


          Mátyás király-emlékmű Székesfehérvár Fő utcáján Melocco Miklós (1935-) szobrászművész alkotása, a király halálának 500. évfordulójára készítette. 1990. április 6-án avatták fel, de pár apró dologgal még kiegészült a következő három évben.
     
  Mátyás király szobra Budapesten a Rákóczi út és a Szentkirályi utca sarkán látható. A négy méteres figurát 1902-ben készítette Mayer Ede. A szobor az épületben működő egykori Mátyás Kávéház cégéreként szolgált.