2023. október 1., vasárnap

Leiningen-Westerburg Károlyné Sissányy Elíz

Az elszegényedett főnemesi családból származó német származású gróf Leiningen-Westerburg Károly, az aradi vértanúk legfiatalabbika, akinek szegről-végről még maga Viktória királynő is rokona volt, 1845-ben 26 évesen vette feleségül a nagyon gazdag Sissány Elízt. A német származású gróf ezáltal magyar birtokos lett, ami nem csak anyagi életét, de érzelmeit, cselekedeteit is befolyásolta. Ennek volt köszönhető, hogy a szabadságharc kitörésekor a magyar ügyre esküdött fel ellentétben testvéreivel és a Temesvárt védő unokatestvérével, akik valamennyien a császári hadsereg magas rangú honvédtisztjei voltak. Leinen-Westerburg Károly aggódott is amiatt, hogy valamelyik közeli hozzátartozójával szembekerül a csatatéren, de erre nem került sor. Hamar ott hagyta fiatal feleségét, hiszen már a tavaszi hadjáratot hősiesen végigharcolta. Az alig 30 éves fiatalemberért rajongtak a katonái, pedig alig tudott valamit magyarul, de mint mondotta, valószínűleg megérezték, hogy ő is szereti őket. Az aradi fogsága idején csak rajongásig szeretett feleségéért aggódott és gyermekeiért, Erzsébetért (nem Elíz!) és Árminért, akiről búcsúlevelében azt írta, hogy örökké emlékezteni fogja feleségét őrá (Leinen-Westenburg Károlyra), mivel megszólalásig hasonlít rá. Elíz az aradi fogság ideje alatt Pesten volt a gyermekeivel, így a férje utolsó perceiről csak később a lelkésztől értesült, aki a bitófához kísérte a tábornokot. Leiningen-Westenburg Károly kivégzése magas rangú angol kapcsolatai miatt diplomáciai problémákat is okozott… Öt évvel később Elíz férjhez ment Leiningen-Westenburg barátjához és bajtársához, gróf Bethlen Józsefhez. Az első férjét 49 évvel, a másodikat 2 évvel élte túl. A kétszeres özvegy Visegrádon élt, ahol többször meglátogatta őt Görgei Artúr mint legkedvesebb tisztjének a feleségét. Egy korabeli újságcikk szerint az öreg úrnőt sokan ismerték még a fővárosban is, de kevesen tudták róla, hogy Leinigen-Westerburg Károly özvegye. Szigeti Márta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése