2022. január 24., hétfő

Mátyás királlyá választásának évfordulójára - január 24.

            A pesti (rákosi) királyválasztó országgyűlésen a főpapok és a főurak megegyeztek Hunyadi Mátyás királlyá választásában. Ötszázötvenhat évvel ezelőtt, 1458. január 24-én a köznemesek a Duna jegén ki is kiáltották uralkodónak. Kiváló hadvezér volt, a hadjáratokban szinte mindig részt vett.
            Többször ment álruhában kémszemlére. Ezzel kapcsolatosak az alábbi szinte hihetetlen történetek:
            Az egyik török háború idején Mátyás úgy értesült, hogy a szultán hada jóval erősebb, mint az övé. Paraszti ruhába öltözött, és egy kosár élelemmel – mintha ezt akarná eladni – elvegyült a török tábor felé ballagó paraszti árusok között. Minden baj nélkül el is jutott egyenesen a szultán sátorának küszöbéig, ahol lerakodott. Estig gondosan megfigyelt mindent, így azt is, hogy milyen ételeket visznek be a szultánhoz. Másnap azután hosszú levelet írt írt neki, figyelmeztette, hogy mennyire rosszul őrzik a táborát. Ennek bizonyságára felsorolta, hogy mit kapott a szultán enni. Erre a törökök tábort bontottak és harc nélkül visszavonultak
            A másik a cseh-morva hadszíntéren történt. A felderítéssel nem volt megelégedve, ezért a huszonhat éves király egy cseh lovászfiú durva darócgúnyáját öltötte magára, rossz gebére ült és elindult maroknyi huszárral felderíteni a Chrudim körüli utakat. Már több kilométerre eltávolodott a tábortól, amikor egy lovascsapat rajtuk ütött. A csehek először a jobb öltözetű, lovú és fegyverzettel rendelkezőket faggatták. Amikor rá került a sor, rezzenéstelen arccal azt mondta, hogy ő egy környékbeli cseh úr lovásza, akit Mátyás emberei elhurcoltak magukkal felderítőútjukra. Anyanyelvi szinten beszélt csehül, és kiválóan színészkedett. Esdeklésére szabadon engedték az értéktelen rabot, de gebéjét elvették és néhány kemény ütleggel is megajándékozták, mennyire nem kifizetődő dolog a magyarokat segíteni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése