2022. január 30., vasárnap

Érdekességek százkilenc évvel ezelőttről - Megyegyűlés hiányzókkal

A veszprémi Vármegyeháza épületéről készítettem 2012. január 12-én

            A Veszprémvármegye című hetilap decemberi számait lapozgatva sok érdekességre, furcsaságra bukkantam. Ezek közül azokat az érdekességeket mutatom be most, amelyek Dr. Fenyvessy Ferenc főispánt is érintik.
*
            Veszprém vármegye téli közgyűlésének kezdő időpontját december 4-re, hétfőre tűzte ki Fenyvessy főispán. Annak ellenére, hogy a korabeli újságok tele vannak panasszal, hogy késik a tél, a 400 megyebizottsági tag közül csak mintegy 40 ment el a hívó szóra. A Megyeháza nagytermét ugyan már szombat óta fűtötték, mégis "valóságos ordító Szibéria" várta a képviselőket. "Hát persze, hiába fűtik a dísztermet, ha a díszablakok lyukasak és a meleg kedélyesen kisétál, a hideg pedig kedélyesen bennmarad!" Azért feltalálták magukat, mert a gyűlést a kisteremben tartották meg, a dísztermet gardrobnak használva. "Ilyen nagy előszobája sem volt még ilyen kis teremnek" – írta az újságíró. Másnap 9 órakor még "nem mutatkozott senki", s csak 10 óra felé "verődött össze" három bizottsági tag. Mire a szavazásra került a sor, már "voltak vagy tizen". Fenyvessy Ferenc főispán ezen a napon több előterjesztést tett, melyet a közgyűlés vagy "óriási többséggel", vagy "vita nélkül" fogadott el.
*
            A főispán mindent megtett, hogy a megyegyűlés jól sikerüljön, és mindenki jól érezze magát, hiszen mindkét napon ebédet adott a tagok tiszteletére, melyen "vármegyénk és városunk számos előkelősége" vett részt. Az ebédek alatt mindvégig fesztelen hangulat uralkodott, s szellemes felköszöntőkben sem volt hiány – olvashatjuk.
*
            A megyegyűlést követően Fenyvessy főispán az enyingi főszolgabírói hivatalt ment vizsgálni. (Enying ebben az időben Veszprém vármegye része volt.) A vizsgálatból azonban "fényes ebéd" sikeredett, lévén Miklós napja, mert a főszolgabírót születésekor Kenessy Miklósnak keresztelték.
*
            A veszprémi fiatalság mozgalmat indított, hogy a megyeszékhelyen állandó színház épüljön. Élükre megnyerték védnöknek Fenyvessy Ferencet. A "kezdeményező bizottság" december 10-re "nagy gyűlést" hívott össze a Megyeházára. A végén a kisteremben tartották, mert "bizony csak kevesen gyűltek össze". A főispán beszédében kifejtette, hogy "ez a mai gyűlés is csak azt látszik bizonyítani, hogy Veszprém társadalma nem elég mozgékony az ilyenekhez". Ennek ellenére a főispán több ötlettel állt elő, például megyebál rendezése a színház javára, megyei tárgysorsjáték szervezése, különféle gyűjtési akciók hirdetése. A magot ekkor elvetették. A város néhány ezer lakója azonban méltónak bizonyult a nagy feladathoz, mert 1908-ban már állt a színház gyönyörű épülete.
*
            A vármegye lapja közölte december 24-i számában, hogy Fenyvessy Ferenc főispán a karácsonyi ünnepekre Budapestre utazott, s csak január hó elsején tér vissza Veszprémbe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése