2021. június 3., csütörtök

II. Rákóczi Ferenc és Kassa kapcsolata (4/3.) - Szent Erzsébet-székesegyház

II. Rákóczi Ferenc a Szent Erzsébet-székesegyházban (a kép 1860-ban ábrázolja) részt vett - többek között - 1706. október 14-én a Pethes András ansariai címzetes püspök és egri nagyprépost által celebrált hálaadó szentmisén, 1707 karácsonyán pedig az éjféli és a délelőtti nagymisét is itt hallgatta meg.
          1906-ban a fejedelem hamvait a kassai székesegyház Szent István-kápolnája alatt, az egykori altemplomban kialakított sírboltban helyezték végső nyugalomra édesanyjával, Zrínyi Ilonával együtt. Ugyanitt temették el az idősebb fejedelemfit, Rákóczi Józsefet, gróf Bercsényi Miklós főgenerálist második nejével, gróf Csáky Krisztinával, valamint gróf Esterházy Antal tábornagyot és Rákóczi rodostói udvarmesterét, Sibrik Miklóst. (Ferenc József császár-király az országgyűléshez küldött leiratában Rákóczi hazatérését az uralkodó és a nép megbékülésének nevezte. Érdekesség: az országgyűlés törvényben marasztalta el Ferenc Józsefet, mert nem vett részt a gyászszertartáson.)

          Az északi kaputól balra avatták fel - 1938. július 24-én - Wick Béla kanonok szövegével a fekete márvány emléktáblát. A bronz betűs latin szöveg magyarul: "Ennek az ősi székesegyháznak a sírboltjában nyugosznak az Úrban II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek, édesanyjánk Zrínyi Ilonának, fiának Józsefnek és három hűséges társának csontjai, akiket kegyetlen balsors által reájuk mért két évszázados hontalanság után, a hálás utókor a hosszú száműzetés földjéről kegyeletteljesen visszahozott, és 1906. október 29-én a legfényesebb temetési pompával, szent áhítattal és méltó módon ebben a megszentelt sírboltban helyezett el csendes nyugalomra. Állj meg vándor, és tiszteld a nagy hősök nagy tetteit és dicső emlékét! Ezt az emlékművet a város tanácsa és lakosága emeltette az Úr 1938-ik esztendejében." Rákóczi domborművét Löffler Béla szobrászművész alkotta.
          (Támaszkodtam: Hidvégi Expeditions interneten található anyagára és Kassa útikalauz - Panoráma 1986, valamint Batár Zsolt Botond: II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca - Panoráma, 2003.) (Folytatom)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése