2021. június 1., kedd

II. Rákóczi Ferenc és Kassa kapcsolata (4/1.)

Kassa, a felvidéki egykori szabad királyi város Abaúj vármegyében, ma kerületi és járási székhely Szlovákiában. A kora újkorban a 13 felső-magyarországi vármegye központja, a Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok által uralt országrész egyik legjelentősebb városa (például lőpormalma is volt)1704. október 20–21-én nyitotta meg kapuit Forgách Simon kuruc tábornagy előtt, és csak a szatmári békével egyidejűleg, 1711. április 26-án hódolt meg a császáriaknak. A fejedelem azt a Radics Andrást nevezte ki a város parancsnokává, aki 1685 és 1688 között Munkács főkapitánya volt Zrínyi Ilona oldalán. 1706 őszén ő és
 Esze Tamás ezerekapitány védte a várost Rabutin császári tábornagy ostromával szemben. A szabadságharc alatt Rákóczi a sikeres védelmet követően, 1706. október 14-én járt először a városban. Ott elismerését fejezte ki a helyőrségnek, a hajdúezredeknek és a városi polgároknak. Esze Tamást aranyéremmel tüntette ki: az egyik oldalán a fejedelem arcképe, a másikon Herkules, amint a sárkány nyakára hág.
Rákóczi 1706-ban öt katonai kerületre osztotta az országot, ami mind hadkiegészítés, mind élelmezés és egyéb ellátás szempontjából szükséges és célszerű intézkedés volt. Élére egy-egy főkapitány állt, tábornagyi rangban. A kassai vagy felsőmagyarországi főkapitányságra gróf Forgách Simont, majd Bertóthy Ferencet nevezte ki.
Ezt követően egyre gyakrabban időzött Kassán, itt töltötte 1706 és 1707 karácsonyát, valamint 1708 húsvétját is. Szállása a királyi főkapitányok házában volt, amelyet akkor Esterházy Antal kuruc tábornagy birtokolt, jelenleg pedig a Műszaki Múzeum épülete.
1707. december 12–24. között Kassán ülésezett a szenátus és a vármegyék követeinek ülése (Liptó és Borsod kivételével minden vármegye megjelent), hogy megvitassa a vármegyék és a szabad királyi városok követeivel az ónodi országgyűlésen elhatározott adókivetés részleteit. Rákóczi külön megvizsgáltatta az ő birtokaira kivetett adót, és mivel alacsonynak találta, aránytalanul felemelte. Példája ösztönzően hatott a vármegyékre, városokra.
(Támaszkodtam: Hidvégi Expeditions és Batár Zsolt Botond: II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca - Panoráma, 2003.) (Folytatom)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése