2022. december 4., vasárnap

Román fasiszta fiatalok randalíroztak büntetlenül már 1927. december 4-én!

            Nagyvárad zsidósága is megszenvedte a trianoni diktátumot követő romániai üldöztetést. A közösséget 1927 végén érte az első nagy megpróbáltatás. Lobontiu főispán és a megye más vezetőinek tiltakozása ellenére a román kormány engedélyezte, hogy december 4-én Nagyváradon megkezdődjön az Országos Diákszövetség kongresszusa négyezer résztvevővel. A román diákság „nemzeti érdekeinek biztosítása érdekében” követelte a numerus clausus bevezetését. A javaslatot egyhangúlag elfogadták, és elhatározták, hogy a kormány támogatását kérik hozzá. Két nappal később a felbujtott diákok egy csoportja husángokkal és bunkókkal felfegyverkezve száznál több nagyváradi zsidó lakost vert össze, közülük négyet súlyosan megsebesített. Betörtek a város hat legnagyobb zsinagógájába, ahol a berendezést és a kegytárgyakat pozdorjává törték. Támadást intéztek a kávéházak és a vendéglők ellen, illetve a Nagyvárad szerkesztősége ellen is. A randalírozó diákság december 7-én hagyta el Nagyváradot, és számottevő része – Bánffyhunyad érintésével – Kolozsvár felé vette útját, ahol ugyancsak nagy pusztítást végzett. (Internetről ollóztam)

Népszabadság, 2014. szeptember 13. Hétvége, 7. o. Bánffyhunyadról:
„– Nagymamám unokatestvére, bizonyos Grünwald Jáákov, akit később „pápai rabbiként” is ismertek, a román fasiszta ifjak pogromja idején éppen a jesiva iskolában oktatta a nebulókat. Amikor a horda kövekkel betörte a tanterem ablakait, a rabbi rezzenéstelen arccal folytatta az oktatást, mintha mi sem történt volna. Kőkemény lélekjelenlétével meggátolta, hogy a gyermekek között pánik törjön ki….  A román fasiszták azonban betörtek a zsinagógába, és nem csupán feldúlták a templomot, de a szent tóratekercseket és a szakrális szfurem könyveket tűzre vetették, a tálit imakendőket szétszaggatták. …  Bánffyhunyadon szinte minden zsidó üzletet feltörtek. A környékbeli román falvakból szekerekkel, zsákokkal megrakva vitték haza a közprédává vált árukat. Honnan lettek értesülve a pogromról, ki tudja? Napokon, éjszakákon át minden zsidóházban felöltözve virrasztottak.”
(Megjegyzem, ebben az időben Bánffyhunyad lakossága magyar és zsidó volt. És nem a helyi magyarok raboltak, hanem a környékbeli románok!!!! A rendőrség tagjai pedig románok voltak!!! Magyarországon 1927-ben ez elképzelhetetlen lett volna.)

          A zsidóüldözés ezzel nem állt le Romániában, egyre erősödött, például: 1940. augusztus 8-án a bukaresti parlament elfogadta a Zsidó Statutumot, ami a zsidók jelentős részét megfosztotta az állampolgárságtól és megtiltotta a keresztényekkel kötött házasságot.

Trianon-jelenség (Helikon) 24. o.: "1919. április 19.  A román csapatok bevonulnak Nagyváradra (64 ezer lakosából 58 ezer magyar, 3 ezer román) és Érmihályfalvára (6255 lakosából 13 román).
(A fent látható Nagyvárad címert az 1600-as évektől használták.) 
Trianon utáni képeslap

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése