2020. május 31., vasárnap

Nem indultak zarándokvonatok Csíksomlyóra


     ,,Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja
Holnap lesz, holnap lesz,
A második napja.”
Hangzik a kedves népdalban, amelyet ma már leginkább csak a népdalkörökben ismernek, mint ahogyan a három nagy vallási ünnep, karácsony, húsvét, pünkösd közül is az utóbbi pontos jelentését szinte már csak a vallásukat gyakorló keresztények ismerik. Ők tudják pontosan, hogy a húsvétot követő ötvenedik napon a Szentlélek kiáradását és a keresztény egyház megalakulását ünnepli a keresztény világ. Ezen a napon áradt ki a Szentlélek Jézus tanítványaira, az apostolokra. A Biblai így ír erről: ,,Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak, hirtelen hatalmas szélviharhoz hasonló zúgás támadt az égből, majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”
          Kedves népszokások kötődtek egykor ehhez az ünnephez, amelyek ugyancsak a feledés homályába vesztek. Ilyen volt többek között a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdi királynéjárás és a pünkösdölés. Elevenen él viszont a pünkösd szombatjára eső csíksomlyói búcsú, amelyre minden évben több százezer magyar ember sereglik a Kárpát-medence minden pontjáról. A csíksomlyói búcsút és a csíksomlyói kegytemplomot az idén hungarikummá nyilvánította a Hungarikum Bizottság. Különös véletlen, hogy éppen először az idén kellett zarándokok nélkül megtartani az ünnepi misét a koronavírus-járvány miatt. A szentmisét azonban így sokan kísérhették figyelemmel, mivel a Duna TV élőben közvetítette.
          A pünkösd (is) kétnapos ünnep. Második napja, pünkösdhétfő 1993 óta ismét munkaszüneti nap.
                                                                 Szigeti Márta
Zarándokok a csíksomlyói kegytemplom előtt 2017 pünkösdjén

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése