2023. november 20., hétfő

Magyar Területvédő Liga

   1918. november végén megalakult Budapesten a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája, vagy rövidebben (Magyar) Területvédő Liga (TEVÉL) a magyar békedelegációi tárgyalási előkészítésének tudományos támogatására. Alapítói Karafiáfti Jenő jogász, Kelemen Kornél ügyvéd, Lázár Andor ügyvéd, Lázár Ferenc közjegyző, Milotay István újságíró, Pethő Sándor újságíró. Elnökei: id. lóczi Lóczy Lajos, Teleki Pál, Urmánczy Nándor. Főtitkára: Krisztics Sándor. A Liga jeles tagjai között említésre méltó Cholnoky Jenő földrajztudós, író, egyetemi tanár, az MTA tagja, dr. Persay Ferenc (élt: 1854–1937), Bars vármegye alispánja. Buza Barna, a Károlyi-kormány ideiglenes igazságügy-minisztere (regnált: 1918.október 30.–november 3.) kétmillió koronával segítetteKarafiátfi az állam részéről a szervezet megalapítását, amit a Magyar Földrajzi Társaság is támogatott. Országszerte helyi szervezetei alakultak. A Magyarországi Tanácsköztársaság feloszlatta, de annak bukását követően, 1919 augusztusában gyakorlatilag azonnal újjáalakult. Ettől kezdve országosan szervezett tüntetéseket és tömeggyűléseket, különböző kiadványokat, levélzárókat adott ki a megalázó békeszerződés ellen.
   Miután 1920. július 4-én aláírásra került a trianoni békediktátum a Védő Ligák Szövetség1920. június 4-ével közösen pályázatot írtak ki a magyarság aktuális életérzését kifejező rövid imádságra, illetve jelmondatra. A győztes pályaművek: Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Magyar hiszekegy c. imája (melyet a szerző 1921-ben Hitvallás c. hosszabb verssé bővített), ill. ismeretlen szerző Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország jelmondata.
    A Liga menekült gyermekek számára internátusokat szervezett. 1920-ban kiadott irredenta levélzáró sorozatukat Tary Lajos tervezte. Országos gyűjtéséből összejött pénzből csináltatta és állíttatta fel 1921. január 16-án a budapesti Szabadság téren az ún. Irredenta szobrokat; 1921. augusztus 10-én felhívást tett közzé Mentsétek meg Nyugat-Magyarországot! A Területvédő Liga „találta meg” és használta fel saját propagandacéljaira József Attila 1922-ben írt Nem, nem, soha! című versének címét, aminek kissé módosított változata a Nem! Nem! Soha!. gyakorlatilag a Liga (nem hivatalos) országos jelszavává vált.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése