2022. október 20., csütörtök

Szlovénia történelméből

          Az 1990 áprilisi többpárti választás és a decemberi népszavazás eredményére támaszkodva Szlovénia 1991. június 25-én kikiáltotta Jugoszláviából való kiválását, amit a helyi fegyveres alakulatok, valamint a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) beavatkozása követett. Július 7-ére elhallgattak a fegyverek, az idegen csapatokat kivonták, véget ért a szlovéniai tíznapos háborúA három hónapos moratórium után 1991. okt. 8-án életbe lépett a függetlenségi deklaráció. A független államot 1992 januárjában nemzetközileg is elismerik
            A NATO-ba 2004. március 29-én, az Európai Unióba 2004. május 1-jén lépett be, 2007. január 1-jétől pedig a hivatalos fizetőeszköz az euró. Az ország 2008. január 1-jétől az Európai Unió soros elnöke volt fél évig, elsőként töltötte be ezt a tisztet a 2004-ben csatlakozott 10 új tagállam közül.
            Viszonylag jelentős politikai tényező utoljára i. sz. 1000 körül volt, amikor a Német-Római Birodalom keleti határőrvidékeként fennálló Karantánia hercegség fennhatósága Karintia mellett Kraina és Stájerország, sőt rövid ideig Verona őrgrófságra is kiterjedt.
            A szlovének lakta terület a 13. sz. közepén lett Habsburg-birtok.
            Az I. világháború végén – az antant ösztönzésére – a Szlovén Nemzeti Tanács csatlakozott a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (SHS). Az új állam vitatott északi (osztrák) és nyugati (olasz) határa közül Karintiában - apró határmódosításoktól eltekintve - népszavazás döntött Ausztria javára. Az I. világháborúban győztes Olaszország referendum nélkül kapott területéből, jelentős szlovén etnikumhoz jutva. Az SHS belső átszervezése után az új nevet felvett Jugoszlávia keretében 1929-től a Szávai bánságot alkotta, tényleges autonómia nélkül.
            Jugoszlávia 1941-es szétbomlásakor Szlovénia északi részét Németország, a délit Olaszország megszállta, a Muravidéket Magyarország visszakapta. Olaszország 1943-as kapitulációja után a déli rész is német fennhatóság alá került. A II. világháború után a Jugoszlávia keretébe visszaerőszakolt Szlovénia területe növekedett, nyugati határát északon a Monarchia egykori határáig tolják ki, délen pedig tengeri kijáratot kapott.
            A szlovén nacionalista igények az olasz és osztrák határ menti etnikai területekre ma is érvényesek, ezek nemzetiségi háttere azonban rohamosan gyengül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése