2023. november 12., vasárnap

Emléktábla avatása Brünnben Kazinczy emlékére - 1927. nov. 12.

          Kazinczy Ferenc a magyar jakobinus mozgalom egyik elítéltjeként került több társával együtt a Habsburg-birodalom egyik legrettegettebb börtönébe, a brünni (Brno; Csehország) Špilberkre. 1795. október 7-től az év végéig volt a Špilberkben, majd más rabokkal együtt átkerült Zábrdovice városrész fegyházába, ahonnan 1799. június 22-én szállították Kufsteinbe. Brünni börtönéveiről a Fogságom naplója c. művében emlékezik meg. Itt értette meg, hogy az adott körülmények között a forradalmi út járhatatlan, itt kristályosodott ki benne a gondolat a magyar nyelv újításának és a magyar nemzet kulturális fölemelésének szükségességéről. A fogságban Goethét, Lessinget, Shakespeare-t olvasott és behatóan foglalkozott a magyar nyelvtannal. Az első Csehszlovák Köztársaság idején a brünni német műegyetemen tanuló magyar diákok egyesülete, az 1921-ben alakult Corvinia Kazinczy brünni raboskodásának emlékére emléktáblát állított. Az emléktábát 1927. november 12-én leplezték le Kazinczy egykori börtöncellájának falán, majd egy későbbi felújítás során került mai helyére, a múzeumként szolgáló egykori várbörtön északi szárnyának folyosójára. A táblán látható Kazinczy-dombormű a híres pozsonyi szobrászművész, Riegele Alajos alkotása.
Az emléktábla felirata: Vándor, szent hová lépsz e hely. Menj s mondjad hazámnak Hogy törvényeidért kész vala veszni fia. Piae memoriae illustrissimi hungarorum scriptoris FRANCISCI KAZINCZY qui ab anno 1795 usque ad annum 1799 hic erat captivus Posuit a.d. 1927 Brunniensis "CORVINIA" (Magyarul: A magyarok híres írója, Kazinczy Ferenc áldott emlékének, aki 1795-tól 1799-ig itt raboskodott. Az Úr 1927. évében állította a brünni Corvinia.) Nem véletlen tehát, hogy a 60-as évek végén az itt tanuló magyar ajkú diákok Kazinczy Ferencről nevezték el brünni diákklubjukat, ezzel is mintegy szimbolizálva, hogy hagyományainkhoz való kötődés és azok ápolása klubunk egyik fontos feladata. Az egykor a várbörtönben raboskodó magyar hazafiaknak Kazinczy emléktábláján kívül még a külső várfalon 1964-ben elhelyezett emléktábla és a múzeumban található magyar jakobinusok emlékszobája állít

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése