2015. március 10., kedd

A Rákóczi Szövetség középiskolás vezetőképzője, Budapest, 2015. február 27–március 1. -- 12/8.


Takaró Mihály irodalomtörténész előadásában az identitáserősítés fontosságát erősítette elméleti és gyakorlati példákkal. Ebből néhány gondolatot ragadok ki: Az értékből kell kiindulni, amely meghatározza a gondolkodásunkat, az értékrendünket, mely gyermekkortól változó, de vannak állandó értékeink is, például az, hogy boldogok akarunk lenni. Minden döntés mögött értékrend áll, ma azonban értékválságos világban élünk, egyensúlyborulás van. Jogvédő szervezet sok van, de kötelességvédő szervezet egy sincs. A „Felelősség” szobrát sem állították még fel. Pedig a szabadság csak felelősséggel együtt érték. Vagy fiatalon alakul ki az értékrend, vagy soha. Tamási Áront idézte: „Azért születtünk a világba, hogy valahol otthon legyünk benne!”
         A XIX. századi ember számára legfontosabb érték a haza, a hűség, a szabadság, a család volt. A XX. századdal ez változott, megrendült a régi értékrend. A XXI. században saját értékrendet állít fel mindenki. Ma az egyén, az individum áll a középpontban. Ezt a századot a globalizáció és a mobilitás jellemzi. Sajnos Magyarországon kicsi a mobilitás, nálunk inkább az a jellemző: „Az én házam az én váram!”.
         Majd a család szerepével, a hűséggel, a felelősség kérdéseivel foglalkozott. 25–30 éves koráig tud az ember barátot szerezni, jó ismerőst, jó munkatársat azután is.
         Az identitást kultúrával lehet megszerezni, pénzért megvenni nem lehet! Tér és idő koordinátájában születünk és halunk meg. Közben van az életünk.
         Nem minden értékes, ami korszerű! Az érték azonban örökre korszerű marad. És hogy a magyarság megmaradjon, annak Ti vagytok a letéteményesei – zárta lényegretörő, gondolatgazdag előadását.
  
         Beer Miklós római katolikus váci megyéspüspök saját életéből hozott példákkal indította eszmefuttatását, majd eljutott a mához, az ország 1/10-ed részének püspöke már tizenkét éve. A bizalom fogalmának tisztázása után a feladatok vállalásának fontosságát emelte ki. Kifejtette, hogy ő mit ért érték, majd mit ért sajtószabadság alatt.
         Ha nincs világos irány, akkor ki dönti el, merre menjünk? – tette fel a kérdést. Majd a keresztény értékrend irányait vázolta, többek között: az emberségünket nem az adja, hogy milyen autóval járunk, mennyi a bankbetétünk. Emberség az, akinek adhatok a szavára. Mi, akik jó helyre születtünk, jó szülőket, barátokat, tanítókat, papokat kaptunk, felelősök vagyunk azokért, akiknek nem ez jutott. Emberként akkor leszünk értékesek, ha önzetlenül, egymás segítségére vagyunk, amit senki sem tilthat meg nekünk.
         A szabadságunk, a felelőségünk nagyon fontos, az értékek mentén kell a szabadságunkkal élni. A Világ gyorsan fog változni, legyetek éberek! Mindig tudjátok, hogy merre van a Sarkcsillag! – fejezte be érzelmekre is ható hangos gondolkodását.



Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése