2021. június 4., péntek

A trianoni békediktátum aláírásának napja - 1920. június 4.

Néhány nyilatkozat:
Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt – késsel a torkán – egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás" - Théophile Delcassé, volt francia külügyminiszter.

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke... ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak" - Vlagyimir Iljics Lenin a Szovjetunió vezetője (a Szovjetunió mellett az USA sem írta alá a diktátumot, Lengyelország pedig nem ratifikálta. Mi nem tehettünk mást késsel a torkunkon!!!!).

          Már készen volt a diktátum szövege a harmadára csonkolt országról, a hadisarcról, a környező - lelkiismertük háborgása miatt a magyarokra - acsarkodó országokról, a  szétdarabolt nemzeti vagyon miatt is életképtelen országról. Ekkor a győztesek - kirakatintézkedésként - meghallgatták Apponyi Albertet, aki három világnyelven is elmondta szívszorító, legendás védőbeszédét az ezeréves határért. Ebből egy részlet: "Érzem a felelősség roppant súlyát, amely rám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetően az első szót ejtem. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek úgy, amint Önök szívesek voltak nekünk átnyújtani, lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azonban a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene a béke elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék".

          Ha ma körülnézünk, jóformán csak az akkor Magyarországra vonatkozó határok maradtak. Északon Csehszlovákia helyett Szlovákia, északkeleten ugyancsak Csehszlovákia helyett Ukrajna került fel a térképre. Románia ugyan visszaszerezte Észak-Erdélyt, de keleti területeiből Ukrajna és Bulgária kapott részeket, és megalakult a független Moldávia. Délen Jugoszlávia helyett Szerbiát, Horvátországot és Szlovéniát találjuk. Magyarország testéből Triesztet és környékét Olaszország szerezte meg Trianon után, ma ez is Horvátország része. Igazából csak a bennünket háborúba rángató, majd velünk együtt vereséget szenvedett Ausztriának maradt meg azóta is háborítatlanul a tőlünk hozzácsatolt Őrvidék (Burgenlandnak nevezik). Ez a sors legérdekesebb, legfurcsább, legtisztességtelenebb fintora!


Magyar specialitás, hogy a bajból is tud humort csinálni, pl:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése