2023. június 4., vasárnap

VISSZAEMLÉKEZÉS - Méltóságteljes megemlékezés a nagykőrösi Trianon-koszorúzáson - 2020. június 4.


          Nagykőrösön a rendszerváltás után a trianoni diktátum 70. évfordulójára a református templomkertben egy gombosfát állítottak emlékül, amely előtt a református gimnázium tanulói minden évben megható műsorral emlékeznek a szomorú évfordulóra. Az idei évben más volt a megemlékezés: fájdalmasabb, mélyebb. Az egységesen kivonuló gimnazista osztályok helyett felnőtt emlékezők töltötték meg a teret. A Magyar Himnusszal kezdődő és a Székely Himnusszal befejeződő ünnepség szónoka Nt. Szabó Gábor református lelkészelnök volt.
Emelkedett hangú beszédében elsiratta az elszakított magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot, a hazátlanná tett sok millió becsületes magyar embert. Felelevenítette, hogy az első világháború győztes hatalmai igazságtalan döntése értelmében Magyarország elveszítette területének több mint 70 százalékát, lakosainak közel kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 78 százalékát.
          1920. június 4. a nemzeti összeomlás napja, ma száz évvel később a nemzeti összetartozás napja. A mi összetartozásunkat nem egy folyó vagy terület ide- vagy odatartozása bizonyítja, hanem az, hogy az elmúlt 100 évben népünk megőrizte nyelvét, kultúráját, ápolta hagyományait, gyakorolta hitét, és amikor cselekedni kellett, cselekedett. Ezért tartozunk egymáshoz mi magyarok valamennyien, határon innen és túl.

          Az emlékező beszéd után a jelenlévők elhelyezték koszorúikat, virágaikat a kopjafa talapzatán. Köztük Batár Zsolt Botond történész, akinek a trianoni évfordulóra jelent meg Trianon trilógiájának a harmadik kötete, a Trianon bosszúja.
          Az ünnepség befejezése után egy hagyományőrző ruhába öltözött emlékező a kopjafa előtt leborulva az ,,Isten áldja meg a magyart” című énekkel kért áldást népünkre, nemzetünkre.
Szigeti Márta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése