2023. december 27., szerda

János napi borszentelés - dec. 27.

          E naphoz a borszentelés szokása kapcsolódott, mely a borvidékeken máig él. A szentelt bornak is – mint minden egyéb szentelménynek – mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy ne romoljon el a bor.   Szólásként él a Szent János áldása, a búcsúzáskor megivott utolsó pohár borral kapcsolatosan. A János név gyakorisága és a karácsonyi ünnepkörben való naptári helye miatt is kedvelt névünnep. Az István-köszöntőkhöz hasonlóan igen sok változatban él a magyar nyelvterületen.
Más nevekkel behelyettesítve is kedvelt köszöntő:
Serkenj fel, kegyes nép, mert most jő az hajnal,
aranyszál tollakon repdes, mint egy angyal.
Szent János viseli ragyogó orcáját,
 e nemes ház felett tartja vitorláját.
Éljen sok időket, sokezer napokat,
minden bánat nélkül töltvén el azokat!

Drávaszögi János-köszöntő:
János felvirradtál ma neved napjára,
Serkentsd ki álmodban hangos citerádban.
Kívánom, hogy éljünk több János-napokat,
Bú és bánat nélkül való hónapokat.
A te esztendeid sokra terjedjenek,
Hetvened vagy nyolcvanad évekre menjenek,
Szívemből kívánom amíg tart életed,
Isten szent lelke maradjon veled.
 (A cikk forrása: Magyar Néprajz)

A bor és a humor


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése