2020. június 12., péntek

Oroszország napja - június 12


Az Orosz Föderáció nemzeti ünnepe, Oroszország napja

          Az orosz parlament 1990. június 12-én kinyilvánította az ország szuverenitását, a Szovjetuniótól való elszakadást.
Az orosz államiság alapjait a keleti szláv törzsek összefogása teremtette meg a VII-IX. század folyamán. A novgorodi dinasztiaalapító varég zsoldosvezér, Rurik egyik utóda, Oleg 882-ben elfoglalta Kijevet is, s az ún. Kijevi Rusz (melyből az ország későbbi elnevezése is származik) kelet-európai nagyhatalommá lett. A kereszténységet Vlagyimir nagyfejedelem vette fel 988-ban. A XII. század közepétől a feudális széttagoltság és a külső hódítások időszaka (tatárjárás) következett. Kijevvel szemben az északibbMoszkva került centrális helyzetbe: a XV. századtól innen indult ki az új központi hatalom megteremtése. 
III. Iván beházasodott a bizánci császári családba, használni kezdte a cári címet, s a "harmadik Róma" uralkodójaként minden ortodox védelmezőjének tekintette magát. 1598-ban kihalt a Rurik-dinasztia, majd 1613-tól bő 300 évre a Romanovok következtek: politikai cselszövéssel, háborúkkal, hódításokkal és szerződésekkel ők építették ki azt a hatalmas birodalmat, amely nagyságából fakadó erejénél fogva világpolitikai tényező lett, az egyes területek közti óriási fejlettségbeli különbségek, s az időnként fellángoló modernizálódási törekvések kudarca ellenére. 
1917-ben véget ért a cárok uralma, az Oroszország vezette birodalom fennmaradt, gyarapodott is és egy új ideológia, a szocializmus-kommunizmus jegyében, amely újabb, áldozatokat követelt létrehozta 1922. december 27-én a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségét.
E szövetség, a Szovjetunió 1991 decemberére, 70 év után látványosan szétesett. Ennek előzménye, hogy: az orosz parlament 1990. június 12-én kinyilvánította az ország szuverenitását, majd 1991. december 8-án a Független Államok Közösségének megalakításával, a Szovjetunió de facto megszűntével Oroszország önálló állammá vált. Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaságról Orosz(országi) Föderációra változtatták hivatalos elnevezését.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése