2022. december 19., hétfő

Karácsony ünnepére - dec. 25-26. - - - A kereszténység kialakulása

A kereszténység kialakulása
Jézus hívei őt tekintették a megváltónak, és hittek a kivégzése utáni feltámadásában. Ezzel értelmet adtak tanításai követéséhez. Jeruzsálemben kis közösség alakult ki Péter apostol vezetésével, akik Jézus tanait tovább hirdették. Keresztényeknek – „Krisztushívőknek” nevezték őket. (A zsidóság nem ismerte el Jézust megváltónak, hiszen nem hozta el a szabadulást a római megszállás alól.) 

Jézus tanai gyorsan terjedtek a hellenisztikus világban, elsősorban a diaszpóra zsidó közösségeiben. Univerzálissá azonban Pál apostol tevékenysége tette Jézus tanításait. Pál (eredeti nevén Saul) a zsidó diaszpóra tagjaként farizeus-nevelésben részesült, és eleinte üldözte a keresztényeket. Egy csodás látomás után azonban megtért, és a keresztény vallás leghatásosabb terjesztője lett. Ezt a csodás eseményt nevezték később „páli fordulatnak”. Pál apostol azt hirdette, hogy a megváltás Jézus halálával megtörtént, és aki hisz benne, üdvözül. Isten azonban próbára teszi az emberek hitét, így – Istentől valóként – el kell fogadni a világ rendjét, és a hatalmat is. Ennek megfelelően a gazdagok is üdvözülhetnek, ha pénzüket a szegények gyámolítására fordítják. Pál apostol tanításai szerint a népek „testvérek” a megváltásban, így abból nem csak a zsidók részesülhetnek.
Képek:
-Csontváry: Mária kútja Názáretben (1908. Olaj, vászon, 362x516 cm. Csontváry Múzeum, Pécs)
-Szent Pál apostol, Bp, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Lezega Dénes István)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése