2022. december 14., szerda

Karácsony ünnepére - dec. 25-26. - - Mi a kereszténység?

Munkácsy Mihály: Golgota (1884. olaj, vászon, 460x712 cm)

A görög „Krisztus” szó a Messiás szó fordítása. Jelentése: Fölkent. A Messiásból született a görög chrisztianosz, illetve a latin Christianus kifejezés, amelyek jelentése „Krisztus-követő”, „krisztusi”. A szó középkori magyar formája kirisztián, kirisztyán, majd keresztyén volt. A 17. századtól azonban – a könnyebb ejthetősége miatt – a katolikus egyházban elterjedt a „keresztény” alakváltozat.
Dr. Csohány János, a debreceni Hittudományi Egyetem professzora szerint a Harangszó 2009. január 17-i bejegyzésében így nyilatkozott:
A keresztyén és keresztény szó között a világon egyedül a magyar nyelvben van különbség. Kuriózumról van szó. Az első forma egy idő óta protestáns szóhasználat, a második a római és a görög katolikus. Így a szó a felekezeti hovatartozás kifejezője. A Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási szabálya a római katolikus lakosság statisztikai többségére való tekintettel tette hivatalossá a keresztény alakot, de megengedi a protestáns keresztyén alak használatát is. Jelenleg nem látszik lehetőség arra, hogy a két szó közül az egyik szabad közmegegyezéssel kizárólagosságra emelkedjék.
A kereszténység a négy nagy világvallás egyike; egyistenhívő vallás, amelynek hívei Mózes és a próféták kinyilatkoztatásán kívül az Újszövetségben is hisznek, melyben Jézus Krisztus élete és tanításai vannak összegyűjtve. Hiszik Jézus Krisztusnak, mint Isten fiának isteni természetét, a bűnök bocsánatát, a halottak feltámadását. Jézust Isten fiának vallják, és az ő tanításait követik, melyek az Újszövetségben szerepelnek.
A keresztények három nagy csoportra oszthatók: római katolikusokra, ortodox keresztényekre és protestánsokra. Mintegy 2 milliárd követőjével a legelterjedtebb világvallás. Kialakulása és elterjedése a Kr. u. 1–3. századra, államvallássá válása pedig a Kr. u. 4. század végére tehető.
A zsidó és iszlám vallással együtt a bibliai Ábrahámhoz vezethető vallásokhoz tartozik. A kereszténység gyökerei palesztinai zsidók egy csoportjának hitéig nyúlnak vissza, akik Jézust megváltónak, „felkentnek” – görögül khrisztosznak – tekintették, aki megszabadítja majd a zsidókat a római elnyomás alól. Keresztelő Szent János még csak jövendölte a Megváltót, a názáreti Jézus már a megváltást hirdette.

Csontváry: Fohászkodó (Csontváry Múzeum, Pécs)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése