2018. április 14., szombat

Lincoln meglövésének napjára - 1865. április 14. A merénylet története

Lincoln meggyilkolásának korabeli ábrázolása
            Lincoln, Abraham (Hodgenville mellett, Kentucky, 1809. február 12.Washington, 1865. április 15.) 1861-től 1865-ig az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke, az első republikánus elnök
            A halál a második terminusa alatt érte: a Washingtoni Ford színház előadását néző elnököt hátulról fejbe lőtte John Wilkes Booth, a Konföderációval szimpatizáló színész.
          Miután Lincolnt lelőtte, kiugrott az elnöki páholyból, a színpadra zuhant és megsérült. Majd ezt mondta "Sic Semper Tyrannis" („Mindig így járjanak a zsarnokok”). Mindenki láthatta, ki a merénylő. Az elnök felesége eleinte föl sem fogta, mi történt, azt hitte, Abe szunyókál. Miután kiderült, mi történt, az egész Ford színház (a merénylet helyszíne) kétségbeesett, és egy bizonyos Dr. Charles Leale néhány társával együtt, azon nyomban megvizsgálta az elnököt. Megállapították, hogy a golyó a bal füle és a koponyája között hatolt be, és a seb halálos. Négy katona átszállította az elnököt a színházzal szemben lévő épületbe, Petersonhoz, aki mellesleg katona volt, csak akkor nem teljesített szolgálatot. Fél 11-kor megkezdődött a virrasztás a haldokló felett, aki 1865. április 15-én belehalt sérülésébe.
            Az akkor huszonhét éves merénylő, a volt konföderációs hatóságok tudta nélkül hajtotta végre a merényletet, amely azonban nem egyéni akció volt: cinkosai ugyanabban az időpontban sebesítették meg életveszélyesen William Henry Sewardot, valamint próbálták megölni az alelnököt, Andrew Johnsont is. Both a merénylet közben megsérült (eltört a lába). Három nappal később végezte be egy virginiai ültetvényen, ahol egy – dohány tárolására használt – csűrbe behúzódva halálos sebet kapott a katonákkal szemben kialakult tűzharc folyamán. Cinkosait kötél általi halálra ítélték, majd felakasztották.
            Lincoln szerénysége, becsületessége, humora, embersége miatt, az Unió megvédelmezése, a rabszolgák felszabadítása, a demokratikus kormányzáshoz való ragaszkodása következtében, valamint drámai halálára való tekintettel az amerikai politikai kultúra egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő, legendás személyiségévé vált. (Forrás: Wikipedia)

2018. április 13., péntek

Péntek 13!

          Akárhányszor elolvasom, nem hiszem el. Ezért nem leírtam, hanem bemásoltam ezt a hírt a Metropol 2013. szeptember 13. számának 3. oldaláról

Humor:
Esendő emberek vagyunk!A pannonhalmi főapátság - A monostor története

            996-ban Géza fejedelem Csehországból érkező szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostor a fejedelmi alapítás szándéka szerint a középkori Európa kultúrájának keleti hídfőállása lett. Falai között rendszeresen megfordult Szent István (1000-1038), az első magyar király is.
            Uros apát (1207-1243), a ma is meglévő templom építtetője visszaverte a mongolokat a monostor-erőd falai alól. Tolnai Máté apátsága idején Pannonhalma kiemelt helyet kapott a magyarországi bencés monostorok között, és 1541-től főapátsággá vált. A török hódoltság másfél évszázada alatt azonban hosszabb-rövidebb időszakokra a szerzeteseknek menekülniük kellett. Csak ezt követően indulhatott el a megrongált épületek helyreállítása. Sajghó Benedek főapátsága alatt jelentős barokk építkezés folyt a monostorban.
            A XVIII. század, a felvilágosodás évszázada a szerzeteséletben is éreztette hatását. Az állam és az uralkodók a szerzetesközösségek működését a közvetlen hasznosság szerint ítélték meg, és lényegében csak azoknak a rendeknek a létjogosultságát fogadták el, amelyek betegápolással vagy tanítással foglalkoztak. Mivel az a hagyomány, amelyet Szent Benedek Regulája képviselt, nem a közösség munkájára, hanem magára a közösségi életre helyezi a hangsúlyt, II. József 1786-ban beszüntette a magyar bencés kongregáció összes házának működését.
            Az 1802-ben visszaállított rend elsődleges munkaterületül a középiskolai oktatást kapta.
            1945 után a rend birtokait és a bencés iskolákat is államosították. 1950-től azonban újra engedélyezték a győri és a pannonhalmi gimnázium működését. A szerzetesközösség a nehéz években is hűségesen végezte munkáját, helytállt az istenszolgálatban, és a II. Vatikáni Zsinatot követő évektől sokat fáradozott liturgiájának megújításán és a zsolozsma magyar szövegeinek és dallamainak elkészítésén.
            A rendszerváltás után a pannonhalmi bencés közösség — az iskolai munka folytatása mellett — új munkaterületeken is próbálja megteremteni azokat az anyagi lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy betöltse szerepét az egyházban és a világban.
A középkori bencés monostorokról olvashat itt: http://paradisum.osb.hu

2018. április 12., csütörtök

Péntek 13. - előzetes
Az űrhajózás napjára - humorgyűjtemény


Két asztronauta áll a Mars bolygón s felváltva bámul a Földre, az űrrakétára, a Marsra, egymásra, megint a Földre, a rakétára...
Az egyikük nem bírja tovább és felkiált:
- Ne rám bámulj, nem én vágtam rá a kulcsra az ajtót!

Az SZKP Központi Bizottsága határozatot hozott arról, hogy a Szovjet tudománynak túl kell szárnyalnia az amerikait, ha az amik a Holdra szálltak, a Szojuz űrhajónak le kell szállnia a Napon. A vezérűrhajós azt mondta a főtitkárnak:
- De Brezsnyev elvtárs, ez fizikai képtelenség, hiszen minden űrhajósunk szénné ég!!!
Brezsnyev azonban eloszlatta a kételyeket:Csak nyugalom, elvtársak! Pártunk Központi Bizottsága e kérdésben is kijelölte a helyes utat: a leszállást éjszaka kell végrehajtani, amikor nem süt a Nap!

Fellövik az első magyar űrhajót. Legénysége két disznó és egy rendőr. Beállnak a föld-körüli pályára. A pesti irányítóállomásról megy a jel felfelé, beleszól egy tiszt: - Egyes számú legénységet kérném a mikrofonhoz!
- Röf-röf-röf, egyes számú disznó vagyok.
- Mondja el, mi a feladata!
Megszólal a disznó:
- Jelentem, van előttem negyven gomb, azoknak a kezelése, s a Jupiter bolygó megfigyelése.
- Rendben, küldje ide a kettes számú legénységet!
- Röf-röf-röf, kettes számú disznó vagyok.
- Mondja el, mi a feladata!
- Jelentem, van előttem ötven gomb, azoknak a kezelése, s a Mars bolygó megfigyelése.
- Köszönöm, küldje ide a következőt!
- Halló, Kovács kettő tizedes vagyok.
- Mondja el, mi a feladata!
- Jelentem, gombokhoz nem nyúlni, disznókat etetni.

Megkérdezik a magyart, az oroszt és az amerikait, mennyiért lövetnék ki magukat az űrbe.
- Én harmincezer dollárért!  – mondja az orosz.
- És mit kezdesz harmincezer dollárral?
- Először is adnék tízezret a gyereknek, tízet a feleségemnek, tízet pedig megtartanék.
- És te, amerikai, mennyiért lövetnéd ki magad az űrbe?
- Hatvanezer dollárért.
- És mit kezdenél hatvanezer dollárral?
- Először is adnék húszat a gyereknek, húszat a feleségemnek, húszat pedig megtartanék.
- Hát te, magyar, mennyiért lövetnéd ki magad az űrbe?
- Kilencvenezer dollárért!
- És mit kezdesz kilencvenezer dollárral?
- Adnék neked harmincat, mert te szerezted az üzletet, harmincat megtartanék, harmincért meg kilőnénk a Vologyát!

A Marson járt űrhajós élménybeszámolót tart a barátainak. Egyikük azt kérdezi:
- Találkoztál marslakókkal?
- Hogyne, egy hónapot eltöltöttem közöttük.
- És milyenek ott a nők?
- Pont olyanok, mint a földiek, csak éppen hátul van a mellük.
- De hiszen ez borzasztó!
- Borzasztó? Ugyan már! Tánc közben kifejezetten kellemes.


Robika vágyakozva néz egy űrhajót a játékboltban.
- Mennyibe kerül?
- Tízezer forint.
Robika tudja, hogy ez nagyon sok, ennyit nem adnának a szülei. Megkérdi hát:
- Tessék mondani, félre lehetne tenni addig, amíg beteg leszek?

Az űrhajózás napjára - április 12.

        A világ első embert szállító űrhajóját 1961. április 12-én a Szovjetunióban bocsátották földkörüli pályára, fedélzetén Jurij Alekszejevics Gagarin repülő őrnaggyal. Ennek emlékére lett április 12-e az űrhajózás napja.
         A Vosztok-1 űrhajó 89,1 perc alatt kerülte meg a Földet, 181 327 km sugarú, nyújtott ellipszispályán. A sikeres űrhajózást több évtizedes kutatómunka előzte meg. Először a hordozórakétát kellett kifejleszteni. Az első döntő lépést az első műhold fellövése jelentette 1957. október 7-én. Utána kutyákkal, majd majmokkal kísérleteztek, s végül útnak indult az ember is. Gagarint – aki csak egyetlen kört tett meg a Föld körül, – az asztronauták egész sora követte. Az ember megjárta a Holdat is, de az elsőség Gagariné maradt.
„A szívem normálisan ver. Jól érzem magam, a kesztyűt felhúztam, a sisakot bezártam, indulásra készen vagyok” – közölte az utolsó felkészültség végén Gagarin. Az órája ekkor – a moszkvai idő szerint – 9 óra 7 percet mutatott. Útja csodálatos volt a koromfekete égbolt alatt, amelyen élesen ragyogtak a csillagok, miközben a nap úgy sütött, hogy meg sem lehetett kísérelni a rátekintést.
     Jól észlelte a Föld gömb alakját. A Földet magát kék színű fénypárna vette körül. A fékező berendezés 10 óra 25 perckor automatikusan bekapcsolódott, az űrhajó sebessége fokozatosan csökkent, majd lejjebb szállt, mind sűrűbb légrétegekbe jutott. Külső burka felizzott.
„… az ablak függönyein keresztül láttam a körülöttem tomboló lángok félelmetes, vörös fényét. De bent, a fülkében, a zuhanó tűzgomolyag közelében, mindössze 20 Celsius fok volt a hőmérséklet” – nyilatkozta később. Az űrhajó 10 óra 55 perckor ért földet Szmelovka falu közelében. A leszálló űrhajóshoz odasereglettek a parasztok, segítettek Gagarinnak levenni  a védőöltözékét, a sisakját. Hamarosan megérkezett a kolhoz gépkocsija, ami Gagarint a faluba vitte. Az űrhajója ép maradt, „akár ismét fel lehetett volna repíteni a világűrbe” – emlékezett vissza Gagarin, az első űrhajós.

2018. április 11., szerda

A pénz nem boldogít?

Gazdag vagyok! Végül sikerült!
·         ezüst a hajamban
·         arany a fogaimban
·         kövek a vesémben
·         cukor a véremben
·         ólom a lábamban
·         platina a csípőprotézisemben
·         vas az artériáimban
és
·         kimeríthetetlen forrása vagyok a természetes gázoknak!
Sose gondoltam volna, hogy ilyen vagyont gyűjtök!A költészet napja alkalmából - A magyar nyelv egyedülálló bravúrja - levél csupa "H"-val

 Helgám!

 Hazám határait hátrahagyva, három hétig Hegel, Heyne honában, Hannoverben, Hamburgban helyettesítettem hivatalos honoráriumért Hans  Herbertet.
 Hetedikén hétfőn hárman Hédivel Hugóval, (Holland házaspár) Hágából  Helsinkibe hajóztunk.
 Hédi horgolt, hímzett. Hugó heverészett, hálóhelyére húzódott, hogy Horatiusnak hódoljon.
 Hajósaink hevenyészett hálóval, horoggal hitvány heringet halásztak.
 Hajónkat hamarosan hömpölygő hullámok háborították, halászcsónakként himbálták, hányták Herkulesünket.
 Helsinki hídjai, hétemeletes házai, hatalmas hengerműve, hőerőművei hatásosak. Harisnyagyárai, húsüzemei hetedhét határban híresek.

 Huszonharmadikán hangversenyen Händel, Haydn, Hubai hegedűversenyét hallgattuk.
 Hébe-hóba hülyéskedtünk, hotelünk halljában huncutkodtunk, hatásos históriákkal háryjánoskodtunk.
 Havazik Helsinkiben. Hó hull háztetőkre, hidakra, halpiacokra. Hódprémet, hócipőt, halinacsizmát hordanak.
 Hómunkásaik helytállását három havilap hirdeti.
 Hannoiból háborús híreket hoznak, heves harcokról, holnapi hidrogénbombákról. Harctereken háborútól, himlőtől, hastífusztól, hepatitisztől hullanak hajszolt halandók.
 Hőmérőnk higanyszála hajnalban húszig húzódik.
 Háromnegyed hétkor hosszan hangzik Helsinki harangszava.
 Hiva, huomenta! (jó reggelt)  - hallani helyenként.

 Hotelünk hangulatos, hanem hálószobáink huzatosak, hidegek. Helységeiben hintaszékek, heverők háziszőttesekkel.
 Heveny hörgő huruthoz hamar hozzájutottam, hevertem huzamosan.
 Hotelbéli hálótársaink hűvösek, hozzánk. Hugó hajnali háromkor horkol, helytelenkedik, hangulatuk haragosra hanyatlik.
 Hideg hétköznapokon, ha hétkor holdfénynél hólabdázunk, hokizunk,,helsinkiek helyeslő huj huj haját hallgatjuk.
 Hétvégi hóbortunk hógolyózás. Hokizás helyett hol huszonegyezéssel, hol hubertusz hörpintgetésével hevülünk, hűségünket holtig halasszuk.
 Hédi helsinki hölgyekkel hímző hobbijának hódol.
 Holnapra helikopterrel Hamenlinába hívnak Hejkéék.
 Harmincezres helység, hazai Hatvanunkhoz hasonlít.
 Hadtörténész haveromnál, Hejkééknél hálok.

 Hiába hagytalak Helgám Hegyeshalomnál, harmatarcod, hattyúnyakad, hollóhajad, hazaszólít Hejkéék honából. Hazahív Hungária!  Hosszú hontalanságomból, húsvétra hazaérkezem hozzátok Hevesbe. Hermelinbunda hízelegne hiúságodnak, ha hozzáférhető?  Hajnalkának helyes hósapkát, Hubának hullámvasutat helyeztem
 hátizsákomba, Hugónak homokozójátékot, horgászfelszerelést hozok.  Hármótok híjján honvágyam hétről-hétre hatalmasodik. Hiszem, hogy húsvétkor hiánytalanul helyreáll harmonikus házasságunk, Hevesben, házunkban húsvétolhatunk.
 Helsinkiben halak havának huszonhetedikén, hű
                                                                                 Henriked

 Na ezt próbálják meg utánozni más nyelven!...

 

2018. április 10., kedd

Hofi Géza emlékére halálának évfordulójára - 2002. április 10.

            Hofi Géza (eredeti nevén Hoffmann Géza) (Budapest, 1936. július 2. – Budapest, 2002. április 10.) Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar humorista, előadóművész, színművész, A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaréműfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere, aki önálló produkcióival egyéni stílust teremtett.
            Néhány idézettel tisztelgek előtte:
Én elszabtam,
te elszabtad,
ő elszabta,
mi elszabtuk;
ha elszabtuk,
hát elszabtuk,
utólag már szabhatjuk.

A lét határozza meg a tudatot. Ha megisszuk a lét, a tudat elszáll.

Az igazságból elveszett az "i"!

Az élet olyan, mint a motor. Be kell rúgni, másként nem megy.

Jön majd más, ki szeret téged, hidd el kislány, ez az élet, rohanó suhanó szó.

Kell egy kis áramszünet
Időnként mindenkinek,
És aztán megint mehet
Minden tovább.
 (Forrás: Wikipedia, Citátum)

Okos gondolatok