2017. június 3., szombat

Afrikai hétköznapok - képekben
II. Rákóczi Ferenc és Kassa kapcsolata (4/3.) - Szent Erzsébet-székesegyház

II. Rákóczi Ferenc a Szent Erzsébet-székesegyházban (a kép 1860-ban ábrázolja) részt vett - többek között - 1706. október 14-én a Pethes András ansariai címzetes püspök és egri nagyprépost által celebrált hálaadó szentmisén, 1707 karácsonyán pedig az éjféli és a délelőtti nagymisét is itt hallgatta meg.
          1906-ban a fejedelem hamvait a kassai székesegyház Szent István-kápolnája alatt, az egykori altemplomban kialakított sírboltban helyezték végső nyugalomra édesanyjával, Zrínyi Ilonával együtt. Ugyanitt temették el az idősebb fejedelemfit, Rákóczi Józsefet, gróf Bercsényi Miklós főgenerálist második nejével, gróf Csáky Krisztinával, valamint gróf Esterházy Antal tábornagyot és Rákóczi rodostói udvarmesterét, Sibrik Miklóst. (Ferenc József császár-király az országgyűléshez küldött leiratában Rákóczi hazatérését az uralkodó és a nép megbékülésének nevezte. Érdekesség: az országgyűlés törvényben marasztalta el Ferenc Józsefet, mert nem vett részt a gyászszertartáson.)

          Az északi kaputól balra avatták fel - 1938. július 24-én - Wick Béla kanonok szövegével a fekete márvány emléktáblát. A bronz betűs latin szöveg magyarul: "Ennek az ősi székesegyháznak a sírboltjában nyugosznak az Úrban II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek, édesanyjánk Zrínyi Ilonának, fiának Józsefnek és három hűséges társának csontjai, akiket kegyetlen balsors által reájuk mért két évszázados hontalanság után, a hálás utókor a hosszú száműzetés földjéről kegyeletteljesen visszahozott, és 1906. október 29-én a legfényesebb temetési pompával, szent áhítattal és méltó módon ebben a megszentelt sírboltban helyezett el csendes nyugalomra. Állj meg vándor, és tiszteld a nagy hősök nagy tetteit és dicső emlékét! Ezt az emlékművet a város tanácsa és lakosága emeltette az Úr 1938-ik esztendejében." Rákóczi domborművét Löffler Béla szobrászművész alkotta.
          (Támaszkodtam: Hidvégi Expeditions interneten található anyagára és Kassa útikalauz - Panoráma 1986, valamint Batár Zsolt Botond: II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca - Panoráma, 2003.) (Folytatom)

2017. június 2., péntek

A nemek egyenjogúságáról a humor tükrében

A féltékeny feleség egy cetlit talál a férje zsebében, rajta egy telefonszámmal. Felveszi a telefont, beüti a számot, majd amikor felveszik, köszönés és bemutatkozás nélkül belevisít:
–Mindent tudok, te cafka!
Mire a válasz a kagylóból:
–Rendben van, de akkor miért tetszett a tudakozót hívni?

Egy fiatal lány szemrehányóan mondja a szép szavakat suttogó lovagjának: –Azt hiszed, nem tudom, hogy egyszerre több nőt is bolondítasz?
–Esküszöm, drágám, csak téged!

–Halló, rendőrség? Tegnap este bejelentettem, hogy eltűnt az anyósom.
–Igen, uram.
–Nos arról volna szó, hogy ha tettek már valamit, álljanak le. Ne keressék!
–Talán megkerült a hölgy?
–Nem, aludtam egyet a dologra!

Az utolsó veszekedésünk oka én voltam. A feleségem megkérdezte: Mit nézel a tévén?
–A port.

A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája:
   - Hallja, kend, mit áll itt hajadonfővel ebben a hidegben?
   - A házban ráncba szedtem az asszonyt, de most kéne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.

Éjszaka a férj felkelti a feleségét: –Ébredj, egy férfi járkál a lakásunkban!
Az asszony felsóhajt: –Na végre!

Egyik várakozó férfi megszólítja a másikat a vasútállomáson:
       –A feleségét várja?
       –Nem várom. Jön!

Miből láthatjuk hogy egy férfi a jövőjét tervezi?
       Vesz két rekesz sört.

Hogy hívják azt a férfit, aki elveszítette ítélőképessége 90 %-át?
       Özvegy.

Sárgabarack lekvár

hozzávalók / 12 adag
1800 g cukor (kristály)

elkészítés
A sárgabarackokat megmossuk, majd kisebb adagokban forró, lobogó vízbe dobjuk egy-két percre, szűrőkanállal kivesszük, lehúzzuk a héjukat, kivesszük a magjukat és negyedekbe vágva az üstbe (fazékba) tesszük.
Amikor már az összes barack az üstben van, ráöntjük a cukrot. Lefedjük, egy éjszakán át állni hagyjuk.
Másnap reggel két- két és fél órán át főzzük közepes lángon, a végén botmixerrel kicsit pépesítjük a nagyobb gyümölcsdarabokat. Merőkanállal steril üvegekbe töltjük, befőző fóliát teszünk a teteje alá, rátekerjük a tetőket, végül befőttes gumival még jobban rászorítjuk a fóliát az üvegre.

Mielőtt száraz dunsztba tennénk, az összes üveget fejtetőre állítjuk egy pillanatra. (A száraz dunszt nálam egy kartondobozból áll, amibe az üvegeket teszem, egy törölközőből és két plédből, amikbe jól bebugyolálom a dobozt.) Addig kell a dunsztban hagyni a lekváros üvegeket, amíg teljesen kihűlnek. (Én egy-két napig szoktam benne hagyni.) (14 db 375 ml-es üveg lett tele ezzel a mennyiséggel.) (Forrás: Petra receptje)

II. Rákóczi Ferenc és Kassa kapcsolata (4/2.) - templomok

Kassa régi templomai közül valamennyi szorosan kapcsolódik II. Rákóczi Ferenc személyéhez, családjához vagy híveihez.

Szent Erzsébet-dómot a 3. részben mutatom be részletesen.
Az 1671 és 1681 között II. Rákóczi György özvegye, Báthory Zsófia fejedelemasszony által építtetett jezsuita (1811-től premontrei) templomban helyezték végső nyugalomra 1677. augusztus 18-án hatalmas pompával I. Rákóczi Ferencet, majd 1681. március 19-én magát Báthory Zsófiát (†1680. június 14.), a „nagyságos fejedelem” édesapját és nagyanyját. Maga Rákóczi – bár a templomot saját reprezentációjához nem vette igénybe – többször is ellátogatott a jezsuitákhoz, 1707. december 28-án délután például a jezsuiták által színre vitt Mátyás király-drámát tekintette meg kíséretével együtt, 1708. március 8–10-én pedig a jezsuiták templomában tartatott gyászmiséket távoli nénikéje, Rákóczi Erzsébet grófnő lelki üdvéért.
 
Rákóczi a ferenceseknél is gyakran vendégeskedett, s ebben a templomban volt a gróf Barkóczy család sírboltja is, itt helyezték végső nyugalomra 1709. augusztus 12-én id. gróf Barkóczy Ferenc tábornagyot (†1709. július 28.), a kuruc tábornoki kar legidősebb tagját. (Síremlékének ma már nincs nyoma.)
Rákóczi az orsolya rendi apácákat is támogatta, 1707. január 22-én ellátogatott kolostorukba, és hosszasan tárgyalt a zárda főnöknőjével. A fejedelem utóbb két házat vásárolt a városban, melyek felhasználásával az orsolyiták 1709-ben egy kolostort kezdtek építeni. Az apácák leánynevelő tevékenységére is van kuruc kori adatunk: Rákóczi az ő gondjaikra bízta a Dunántúlon elesett Ibrányi László ezereskapitány árva leánykáját.
domonkosok templomát sem kerülte el a vezérlő fejedelem, például 1708. március 7-én náluk hallgatott misét.
(Támaszkodtam: Hidvégi Expeditions és Batár Zsolt Botond: II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca - Panoráma, 2003.) (Folytatom)

2017. június 1., csütörtök

Garai Gábor: Június

Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...

Meghalok itt is -: a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kőnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene,
s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.

Az állatok szépek és okosak
II. Rákóczi Ferenc és Kassa kapcsolata (4/1.)

Kassa, a felvidéki egykori szabad királyi város Abaúj vármegyében, ma kerületi és járási székhely Szlovákiában. A kora újkorban a 13 felső-magyarországi vármegye központja, a Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok által uralt országrész egyik legjelentősebb városa (például lőpormalma is volt)1704. október 20–21-én nyitotta meg kapuit Forgách Simon kuruc tábornagy előtt, és csak a szatmári békével egyidejűleg, 1711. április 26-án hódolt meg a császáriaknak. A fejedelem azt a Radics Andrást nevezte ki a város parancsnokává, aki 1685 és 1688 között Munkács főkapitánya volt Zrínyi Ilona oldalán. 1706 őszén ő és
 Esze Tamás ezerekapitány védte a várost Rabutin császári tábornagy ostromával szemben. A szabadságharc alatt Rákóczi a sikeres védelmet követően, 1706. október 14-én járt először a városban. Ott elismerését fejezte ki a helyőrségnek, a hajdúezredeknek és a városi polgároknak. Esze Tamást aranyéremmel tüntette ki: az egyik oldalán a fejedelem arcképe, a másikon Herkules, amint a sárkány nyakára hág.
Rákóczi 1706-ban öt katonai kerületre osztotta az országot, ami mind hadkiegészítés, mind élelmezés és egyéb ellátás szempontjából szükséges és célszerű intézkedés volt. Élére egy-egy főkapitány állt, tábornagyi rangban. A kassai vagy felsőmagyarországi főkapitányságra gróf Forgách Simont, majd Bertóthy Ferencet nevezte ki.
Ezt követően egyre gyakrabban időzött Kassán, itt töltötte 1706 és 1707 karácsonyát, valamint 1708 húsvétját is. Szállása a királyi főkapitányok házában volt, amelyet akkor Esterházy Antal kuruc tábornagy birtokolt, jelenleg pedig a Műszaki Múzeum épülete.
1707. december 12–24. között Kassán ülésezett a szenátus és a vármegyék követeinek ülése (Liptó és Borsod kivételével minden vármegye megjelent), hogy megvitassa a vármegyék és a szabad királyi városok követeivel az ónodi országgyűlésen elhatározott adókivetés részleteit. Rákóczi külön megvizsgáltatta az ő birtokaira kivetett adót, és mivel alacsonynak találta, aránytalanul felemelte. Példája ösztönzően hatott a vármegyékre, városokra.
(Támaszkodtam: Hidvégi Expeditions és Batár Zsolt Botond: II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca - Panoráma, 2003.) (Folytatom)

2017. május 30., kedd

Sütési-főzési praktikák

Ha túl világos, sápadt a tojás sárgája, piskótához, rántottához, nokedlihez, stb...teszek bele egy kis kurkumát. Nagyon szép színe lesz tőle!

A bablevest rántás helyett úgy sűrítem, hogy a benne főtt zöldséget összeturmixolom. Így mindenki megeszi, finom és egészséges is!

A túrógombócot érdemes fagylaltos kanállal szaggatni a forró vízbe. Gyors és nem maszatolós.
Muffin sütéskor is hasznos egy fagylaltos kanál. Meleg vízbe mártva szépen, egyenletesen osztható el a tészta a kapszlikba, amiben sütjük.

Ha a másnapos kenyeret pár percre nedves konyharuhába csavarod, majd előmelegített sütőbe teszed 5–10 percre, olyan lesz, mintha friss lenne.

A szárított zeller- és petrezselyemlevelet mozsárban összetöröm, és amikor már majdnem kész a leves (gulyás, bab, stb.), csak akkor teszem bele. Finom az íze és az illata!

Kovászos uborka készítésekor a kaprot és a kenyeret egy sűrű szövésű anyagban helyezem az üvegbe, így nem lesz zavaros a lé és egyben kiemelhető.

Ha a palacsintatésztát szénsavas ásványvízzel vagy szódavízzel készítjük cukor és tej nélkül, sokkal könnyebb állagú lesz, nem ragad le, és nem utolsósorban olcsóbb az előállítása is. Kétszer annyi szénsavas ásványvízzel vagy szódavízzel még könnyebb és vékonyabb tésztát kapunk, sokkal több palacsinta süthető belőle.

A főtt tészta nem áll össze, ha, mielőtt felforraljuk a vizet olajat teszünk bele, majd a kiszedés előtt egy pohár hideg vizet öntünk a főző léhez.

Áttetsző jégkockához előzőleg fel kell forralni a vizet

Hogy ne legyen a káposzta főzéstől kellemetlen szag, egy szelet kenyeret a káposzta tetejére kell tenni.

Hogy a krumpli előbb főjön meg, meg kell hámozni, de csak az egyik oldalát!

Ha egy éjszakán át sós vízben áztatjuk a héjas diót, másnap úgy törhetjük fel, hogy épen marad a belseje

Ha nincs otthon sütőpor, használjunk a sütemény tésztájához 40 %-os rumot: 2 evő kanál rum 1 tasak sütőport helyettesít, ráadásul gazdagabb ízt is ad a sütinek!

Ha nincs melegvíz, de fürdeni akarsz: