2016. március 24., csütörtök

Egyházi humor


          Régente a pap a gyónót nyilvános lakolásra is ítélhette. A bűnhődésnek ezt a módját bűncséplésnek nevezték, mivel a pap maga csépelte meg a vétkest tekercses kötéllel.
          Egy szép fiatalasszony sokrendbeli csintalanságot gyónt meg a papnak. Ő pedig kimondta az ítéletet. Amikor a férj megtudta, minő cudar szenvedések várnak szerelmetes feleségére, átvállalta helyette a büntetést. A férj letérdelt alázattal, a pap pedig hozzálátott, hogy a bűnt kicsépelje belőle. A kötél csattogott, a férj nyögött, de az asszonyka sem maradt szótlan: -Üsse, csak üsse, tisztelendő uram! Nagy az én bűnöm! Megérdemli!

          Isten alkotá a Földet, majd megpihent. Isten alkotá az embert, majd megpihent. Isten alkotá a nőt, és azóta se Istennek, se embernek nincs pihenése!

         Egy rendkívül csinos fiatal hölgy repülőgépen tér haza Svájcból. Egy pap mellé szól a jegye, akit megszólít. –Bocsánat Atya, megtenne nekem egy szívességet?
–Természetesen kisasszony, mit tehetek Önért?
–Van egy dilemmám. Vettem magamnak egy remek elektronikus szőrtelenítő berendezést. Nagyon sokat fizettem érte. Jóval meghaladja a vámmentesen bevihető értékhatárt, és attól félek, hogy elkobozzák. De Ön talán titokban át tudná vinni számomra a vámon a reverendája alatt.
–Valóban át tudnám vinni drága, de figyelmeztetnem kell, hogy még sohasem voltam képes hazugságra.
–Önnek olyan becsületes az arca, hogy Öntől sohasem fognak kérdezni semmit –monda a hölgy, és már át is adta a szőrtelenítőt.
Leszállás után az atyára kerül a sor a vámvizsgálatnál. –Atya, van Önnek bármiféle vámköteles áruja? –kérdezi a vámtiszt.
–A fejem búbjától a derekamig semmiféle vámolni valóm sincs fiam.
A választ furcsállotta a vámtiszt és tovább kérdezi: –És deréktól lefelé?
–Van egy csodálatos szerkezetem, ami nők szolgálatára rendeltetett, de használva még sohasem volt
A vámtiszt fuldokolva a nevetéstől: –Rendben van, tessék továbbmenni atya. Kérem a következőt!
Emlékezés Verne Gyulára halála évfordulóján - március 24.

           Jules Verne (zsül vern) vagy közismertebben, magyarosan Verne Gyula 1828. február 8-án a franciaországi Nantes-ben született. Egy ügyvéd család legidősebb gyermeke volt két fiú és három lány közül. Mindössze 11 éves, amikor elindul első kalandos útjára. Megvásárolta egy hajóinas szerződését, és felszállt egy Indiába tartó hajóra, hogy unokatestvérének, akibe beleszeretett, a messzi távolból korall nyakláncot hozzon. Szerencséjére apja egy közbeeső kikötőben még idejében utolérte.


          A középiskola elvégzése után Párizsban jogot tanult, le is tette a doktorátust, de nem vállalt ügyvédi állást. Már egyetemista korában eljegyezte magát az irodalommal. Negyven éven át sorozatban jelentek meg könyvei. A nálunk legismertebbek: Grant kapitány gyermekei, Utazás a Holdra, Nemo kapitány, Nyolcvan nap alatt a Föld körül, Rejtelmes sziget, Sztrogoff Mihály, A tizenötéves kapitány, Húszezer mérföld a tenger alatt, Kétévi vakáció.
            Színes fantáziával, széles körű tudományos áttekintéssel és földrajzi ismeretekkel megírt kalandos regényeiben a természettudományos eredményeket és lehetőségeket népszerűsítette. Becsülte az emberi munkát és a hősies küzdelmeket.
            Követői, utánzói gomba módra nőttek szerte a világon, és az egyik elismert és körülrajongott őse, nagy példaképe lett a kibontakozó science fictionnek (szájönsz fiksn), a tudományos fantasztikus irodalomnak.
            Az UNESCO nyilvántartása szerint évtizedek óta a legtöbbet fordított szerzők közé tartozik, művei már 148 nyelven jelentek meg. Szívesen írt rólunk, magyarokról is. Érdekesnek találta a történelmünket, népünk jellemvonásait. Szabadságszeretetének, a függetlenségi harcok iránti vonzódásának jelei magyar vonatkozású műveiben, különösen a négy nagyszabású regényében figyelhetők meg: Sándor Mátyás, Várkastély a Kárpátokban, A dunai hajós, Storitc Vilmos titka. Könyvei az ifjúság kedvelt olvasmányaivá váltak.
            Gróf Széchenyi Ödön (gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar kisebbik fia) az 1867-es párizsi világkiállításra saját tervezésű gőzhajójával (Hableány) érkezett Párizsba a Duna–Majna–Rajna–Marne–Szajna útvonalon, s Párizsban elsőként Verne üdvözölte a magyar nemest. Lehet, hogy ez is szerepet játszott az évtizedekkel később készült "A dunai hajós" című regényben?
        Kortársai közül Zola, Balzac, Gorkij, Edmondo de Amicis, a két Dumas vagy George Sand elismerte tehetségét. Tisztelői közé tartozott Mengyelejev, Gábor Dénes, Szilárd Leó vagy Teller Ede, de megemlíthetjük XIII. Leó pápát is, aki magánkihallgatáson fogadta.
          Művei hatása a magyar irodalomban is érződik, hiszen Jókainak nem egy műve stílusában hasonlít a Verne-művekre, s ezt ő (mármint Jókai) nem is tagadta. Karinthy Frigyes szintén szerette, amit az Így írtok ti-ben található Verne-utánzat mutat a legjobban.
            Műveiből már közel 200 filmfeldolgozás készült, amelyek között éppúgy találhatóak néhány perces némafilmek, mint százmillió dolláros szuperprodukciók.
            Az UNESCO nyilvántartása szerint évtizedek óta a legtöbbet fordított szerzők közé tartozik, művei már 148 nyelven jelentek meg.  Számos művének illusztrációját készítette Édouard Riou francia festő, könyvillusztrátor