2019. szeptember 7., szombat

Miért szeretjük a kutyákat?

Francia mondás: "Minél jobban megismered az embereket, annál jobban megszereted a kutyákat".


Szigetvár várát elfoglalta az oszmán-török sereg - 1556. szept. 7.

         Szigetvár vára az Almás patak által közrefogott egykoron Lázár-szigetnek nevezett szigeten épült. A vár magját képező lakótornyot és az első palánkot a görög származású birtokos Antheminus Oswald építette 1420 körül, a család innen vette fel a Szigethi nevet. 1463-tól a Garai, 1471-től a Török családé. 1543-ban a török fogságba hurcolt Török Bálint felesége Ferdinánd kezére adta a várat. Megerősítették, sarkain földbástyákat s egy kőbástyát építenek, az árkokat kiszélesítik, a várost is palánkkal, sáncokkal vették körül.

          Zrínyi Miklós 1566-ban a hatalmas, mintegy 100.000 fős török sereg érkezésének hírére elvállalta a vár védelmét. A várőrség 2.300 főből és kiegészítő mesterekből, családtagokból állt. Szulejmán szultán hatalmas serege 200 ágyúval kezdte meg az ostromot augusztus 7-én. Szeptember 7-re a vár védhetetlenné vált, Zrínyi Miklós megnyitotta a várkaput és megmaradt katonáival a török seregre rontott - hősi halált haltak. 
 Akik megírták a történetét: Tinódi Lantos Sebestyén és Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér.

2019. szeptember 6., péntek

Húsételekről viccesen


bográcsgulyás


körömpörkölt

libasült

marha velős csontleves

Állatvilág

 alpaka

 aranyhomlokú harkály

 bagoly

 daru

 erdei füles bagoly

 gólya

 komodói varánusz (Indonézia)


mókus

 nyuszi

 oroszlán

 róka

kacsa

pingvin

2019. szeptember 5., csütörtök

Magyar-Török Barátság Parkja Szigetváron

          Szulejmán szultán hatalmas serege 200 ágyúval kezdte meg a vár ostromát augusztus 7-én. Szeptember 7-re a vár védhetetlenné vált, Zrínyi Miklós megnyitotta a várkaput és megmaradt katonáival a török seregre rontott, hősi halált haltak. Az ostrom végét az idős szultán nem érte meg, előtte két nappal (szeptember 5-én) meghalt, az utolsó napokban holttestét időnként kitették a sátra mellé, így titkolva halálát a sereg elől, nehogy abbahagyja az ostromot. 
           Az oszmán-törökök 1556. szeptember 7-én foglalták el a várat. Szulejmán szívét és belső részeit a közelben temették el. A törökök által épített márvány mauzóleum helyét nem tudjuk pontosan. 1994-ben - a Török Köztársaság kezdeményezésére és anyagi támogatásával - a szultán születésének 500. évfordulóján a sátrának a helyén épült a Magyar-Török Barátság Parkja:

 A dupla szobor Metin Jurdanur alkotása
 A fenti kép néhány évvel ezelőtt készült, a többi 2014. októberében.          Szulejmán 1520-ban került a birodalom élére és uralkodott 1566-ig, Szigetvárnál bekövetkezett haláláig. A török állam az ő uralma alatt ért hatalma tetőpontjára. I. Ferenc francia királlyal szövetségben a Habsburgok hatalmának megdöntésére törekedett, amikor Bécs ellen háromszor, Magyarországra hétszer vezette személyesen seregeit. Kiváló államférfi, művelt, több nyelven beszélő, költői tehetséggel is megáldott nagy hadvezér és diplomata volt. A világ legjelentősebb jogalkotói között tartják számon, nem véletlenül kapta a "törvényhozó"melléknevet.

(Nagy) Szulejmán jelképes sírja. Testét bebalzsamozva a részére emelt isztambuli dzsámi díszes türbéjébe vitték.
Evlia Cselebi török utazó leírásából tudjuk, hogy Szulejmán szultán itteni sírhelye márványból készült. Említi, hogy az 1664-es téli hadjárat alkalmával Zrínyi, a költő katonái a türbét védő erősséget felégették, de tiszteletben tartották a sírhelyet, amely addigra jelentős mohamedán zarándokhellyé vált. A pompás türbét 1693-ban egy osztrák katonatiszt romboltatta le.

A park melletti ivókutat burkoló márvány és csempe is Törökországból származik.