2018. október 27., szombat

Fekete humor 3/1

 


Éljen a SÖR


Kazinczy Ferenc születésnapjára - 1759. október 27.

        Kazinczi és alsóregmeczi Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759. október 27.Széphalom, 1831. augusztus 23.), író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta.
Születése, iskolái
        Kazinczy Ferenc régi nemesi családból származott, Kazinczy József, Abaúj megyei táblabíró és Bossányi Zsuzsanna fiaként született. Nyolcadik életéve betöltéséig anyai nagyapjánál, Bossányi Ferenc bihari főjegyző és országgyűlési követ házánál nevelkedett, ahol hét éves koráig magyar szón kívül egyéb élő nyelvet nem hallott. Első ismert levelét 1764 decemberében szüleinek írta, akik akkor Regmecen laktak. 1766-ban nagynénje megbetegedett, gyógyíttatása érdekében a család Debrecenben tartózkodott, Kazinczy három hónapig a Református Kollégiumba járt. Nagynénje halála után, 1767-ben visszakerült a szülői házhoz, ahol magántanulóként egy késmárki diáktól latinul és németül tanult. Igen művelt és felvilágosult szellemű apja ritka fogékonyságot tapasztalván fiában, maga is örömest foglalkozott vele, társalogva és tanítgatva. Kazinczy 1768-ban nyelvi tanulmányait Késmárkon folytatta előkészítő osztályban
        1769. szeptember 11-étől tíz éven át a sárospataki kollégium tanulója volt, ahol autodidakta módon elsajátította az ógörög nyelvet. 1773-ban felvették a retorikai osztályba. Decemberben az iskolai küldöttség élén gróf Beleznai Miklós tábornokot neve napján annak bugyi birtokán üdvözölte, ezen az útján látta először Pestet.
        1775-től a főiskolán a korábban már felvett jogi tantárgyak mellé felvette a teológiát is, az iskolába érkezett francia katonatiszttől pedig franciául tanult.
        Nagy befolyással volt fejlődésére az 1777. év, amikor Zemplén vármegye küldöttsége Bécsbe utazott. E küldöttség tagja volt nagybátyja, Kazinczy Ferenc, aki őt magával vitte. Kazinczy ekkor járt először a császárvárosban, amelynek nagyszerű gyűjteményei, különösen képei egészen elragadták. Ritka műérzéke itt olyan kielégítésre lelt, amit addig nélkülöznie kellett. Sárospatakra visszatérve pedig, a magyar irodalom két új tüneménye fogadta. Egyik Baróti Szabó Dávidnak új mértékre vett versei, melyek a klasszikus költészet versformáit kívánták behozni költészetünkbe, a másik Báróczi Sándor testőr-írónak művészi prózában készült Marmontel-fordítása. Kazinczyra mind a versújító, mind a stílusújító kezdemény nagy hatást tett, végleg elhatározta, hogy író lesz, és a Báróczi koszorúja után fog törekedni.
Fogságban
        Már-már az egész irodalmi élet vezetése kezében volt, amikor a Martinovics-féle összeesküvés miatt 1794. december 14-én éjjel a felvidéki Regmecen, anyja házában elfogták, majd Budára szállították és perbe fogták. Először december 29-én lépett bírái elé, akik azzal vádolták, hogy a Hajnóczy által neki kézbesített reformkátét lemásolta és terjesztette. 1795. május 8-án fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, de ezt az ítéletet három héttel később a király várfogságra enyhítette.
        Szeptember 27-éig Budán tartották fogva, utána Brünnbe (Brno, Csehország), a spielbergi várbörtönbe szállították, ahová október 7-én érkezett meg. Nedves, föld alatti börtönbe került, ahol annyira beteg lett, hogy már nem tudott felkelni a szalmazsákjáról. Olykor írószereit is elszedték, és ő rozsda-festékkel, néha vérével és ablak-ónból gyúrt vesszővel jegyezgetett. Mikor meg volt engedve a toll és tinta használata, reggeltől estig asztalnál ült, és javítgatta régebbi fordításait vagy újakon dolgozott.
        Később sora jobbra fordult: József főherceg utasítására december 21-én egy emeleti szobába helyezték át, ahol saját költségén élhetett, illetve használhatta könyveit is. 1796. január 6-án átszállították a Brünn melletti obroviczi börtönbe, innen 1799. június 22-én továbbvitték Kufstein (Ausztria) várába. A francia hadak közeledtével 1800. június 30-án továbbszállították Pozsonyon (Trianon óta: Bratislava; többször volt Csehszlovákia, valamint Szlovákia része, ma Szlovákiában található) és Pesten át Munkácsra (Trianon után Csehszlovákiában, a visszatérés után Magyarországon, a II. világháború után a Szovjetunióban, ma Ukrajnában kell keresni). 1801. június 28-án kegyelmet kapott a királytól. 2387 napot töltött fogságban. Életének ezt a szakaszát legteljesebben Fogságom naplója című művében dolgozta fel.

2018. október 26., péntek

Weöres Sándor: Galagonya

          Őszi éjjel
          izzik a galagonya
          izzik a galagonya
          ruhája.
          Zúg a tüske,
          szél szalad ide-oda,
          reszket a galagonya magába.
          Hogyha a Hold rá fátylat ereszt:
          lánnyá válik,
          sírni kezd.
          Őszi éjjel
          izzik a galagonya
          izzik a galagonya
          ruhája.

Dömötör (Demeter) napjára - okt. 26.

A keleti egyház kedvelt és gyakran ábrázolt „harcos” szentjének ünnepe. Demeter (Démétriosz) a hagyomány szerint a 4. században élt, egyesek szerint Tesszáliában, mások szerint a szerémségi Szávaszentdömötörön (Trianon után: Sremska Mitrovica) született, s október 26-án vértanúként halt meg, mert a pogány istenek tiszteletét megtagadta.
Egyik ismert keleti ábrázolása a piros lovon ülő vitéz, aki dárdájával a földön fekvő pogány katonát szúrja át. Népszerűsége a bizánci kereszténység hatásterületével és szentjeinek kultuszával függ össze.
 Magyarországon a 11. századtól követhetjük nyomon tiszteletét. A Dukasz Mihály által adományozott korona egyik zománcképén szent Demeter katonaruhás alakja látható. Szávaszentdemeteren (Sremska Mitrovica) 1057-ben még állt a Demeter-székesegyház. A szegedi Demeter-templom a 12. században épült. 1474-ben Mátyás király is részt vett Dömötör (Demeter) napján Szegeden az ünnepségeken. A Hortobágyon az egykori Hort faluban a 14. század elejéig állt a Demeterről elnevezett templom. A keleti egyház a harcosok és a pásztorok védőszentjének tekintette.
Nálunk főként a pásztorélet hagyományaiban kapott helyet, amelyek különösen a magyar nyelvterület keleti részén ismertek, a Dunántúlon hasonló funkciót az állatpatrónusok (Szent Vendel, Lénárd) töltenek be. Dömötör (Demeter) napjának megünneplése, a dömötörözés a juhászok körében nagy esemény volt, amire már jó előre készültek, a csárdában vagy pásztorháznál összejöttek, és sokszor több napon át mulattak. A lakoma rendezése sorra járt a juhászszámadók között, s a rendező számadó arra a szomszédos gulyás- és csikósszámadókat, a pusztai csőszöket, a pandúrokat is meghívta. A Kiskunságban Dömötör (Demeter) napja előtt hajtották a nyájat a város alá, s ilyenkor a juhász a nyáj őrzését átadta a gazdának, mert neki joga volt három napig mulatni. Dömötör (Demeter) napját juhászújévnek is mondták. Szegeden Dömötör (Demeter) napján – a belvárosi templom védőszentjének ünnepén – nagy népünnepélyt tartottak, amelyre a tanyai pásztorok családtagjaikkal együtt vonultak fel. Az ünnepségen részt vettek a céhek képviselői és a város vezetői is. A mise után a juhászok a plébánosnak bárányokat ajándékoztak. A plébánia udvarán a juhászgazdák főzték a paprikáshúst, a juhásznék a túróslepényt, a rétest, a bélest tálalták. Borról a város borbírái gondoskodtak. Az ételeket felszolgáló lányokat és menyecskéket a juhászlegények dudaszóval kísérték a cinterem ajtajáig. Szent Demetert néhány helyen (pl. Viss – Zemplén m.; Nádudvar – Hajdú m., Barkóság) a juhászok védőszentjeként tisztelték.  (Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon) 

2018. október 25., csütörtök

Habkönnyű túrógombóc

Hozzávalók:
50 dkg tehéntúró
3 db tojás
70 g búzadara
csipetnyi só
fél mokkáskanál szódabikarbóna

a pirításhoz:
2 evőkanál olaj
20 dkg zsemlemorzsa

a tálaláshoz:

1 dl tejföl
porcukor

Elkészítése:
A  túrót villával összetörjük, majd összekeverjük a 3 tojássárgájával, búzadarával, sóval és szódabikarbónával. Ezután hozzáadjuk a kemény habbá vert tojásfehérjéket is.
Ezután a hűtőbe tesszük, ahol legalább 1 órát állni hagyjuk, de legjobb, ha 2-3 órát pihen, így jól meg tudja magát szívni a dara.
Gombócokat formálunk belőle és bő, forrásban lévő vízben kb. 15 perc alatt megfőzzük. Utána meghempergetjük az olajban megpirított zsemlemorzsában.
Porcukorral meghintve, tejföllel kínáljuk.
(Forrás: Mindenegyben blog)

Tudunk-e, akarunk-e hálásak lenni?


         A Magyar Hirlap 2012. július 2-i számában találtam egy érdekes cikket: Tervszerű vérengzés a Kossuth téren (Jobbágyi Gábor). A cikk szerint "A 20. század második felének egyik legnagyobb európai tömeggyilkossága zajlott le a Kossuth téren 1956. október 25-én." "...semmiféle magyarázatot nem lehet adni arra, miért lőttek a fegyveresek a fegyvertelen tömegbe, erre egy sztálinista hatalom tudatos provokációja lehet csak a magyarázat, vagyis az, hogy a lövetés nyomán keletkezett spontán ellenállást felszámolva megsemmisítsék az ellenállókat, ide értve a reformistákat is". "...látható, hogy nem "spontán megmozdulásról" van szó, hanem szervezett provokátorok behajtották a fegyvertelen, békés embereket több irányból térre".
          A téren már álltak szovjet páncélosok. A nyolc-tízezer főből álló tüntető tömeg - benne sok nő és gyerek - leginkább a "Vesszen Gerő" és a "Nem vagyunk fasiszták, nam vagyunk csőcselék" jelszavakat kiabálta. "Elhangzott a Himnusz, nagy volt az öröm a békés, barátkozó szovjet harckocsik láttán. Ekkor azonban teljesen váratlanul elszabadult a pokol, a tér különböző helyeiről, a környéken lévő épületekből össztűz zúdult a gyanútlan, védtelen tömegre". ... "A parlament körüli szovjet harckocsik legénysége visszalőtt az épületekre, vagyis védte a tömeget". A tankok mellett álló szovjet katonák onnan válaszoltak a tűzre. Ezeknek a páncélos katonáknak halottjaik is voltak.
... "Kéri Edit könyvében ezerre becsüli a halottak számát..." a Kossuth téren.
         És amiért a bejegyzésem megszületett, a következő mondatrész: "...a tömeget védő vöröskatonákat utóbb hadbíróság elé állították".
          Tudjuk-e kik voltak a halottak, és kiket állítottak bíróság elé? Mi lett a hadbíróságon? Mi lett velük a későbbiekben, mi lett a családjukkal? Kik a leszármazottaik?
         És ahogy ismerjük a szovjet rendszert, ezek a derék "vöröskatonák" - ha egyáltalán megúszták épp bőrrel - életük végéig viselték a verések, kínzások nyomait, a hátrányos megkülönböztetést, ami a családjukra is kihatott. De mi nem felejthetjük el a nevüket, a hőstettüket. Sok magyar ember életét mentették meg, akik ezek alatt a szovjet tankok alatt, mögött lapultak. És a visszalövés is erőt adott a forradalmároknak, a menekülőknek.
          Valahogy ki kell nyomozni, kik voltak, kik élnek még, kik a családjuk. És meghívni Magyarországra őket, és a leszármazottaikat az októberi ünnepségekre köszönetünk, elismerésünk, hálánk jeleként. Akár még kitüntetést is kaphatnának.

Először vetnek be kamikazékat - - - 1944. október 25.

A kamikaze szót általában ’isteni szél’-nek fordítják (kami = isten, szellem, istenség, kaze = szél). Kamikazénak nevezték azokat a heves ciklonokat, amelyek szétszórták a Japánt megszállni készülő mongol flotta hajóit 1274 és 1281 között.
1944-ben a Japán Császári Haditengerészet különleges tengerészrepülő alakulatokat hozott létre azzal a céllal, hogy öngyilkos akciókban semmisítsék meg a nyugati szövetségesek hadihajóit a csendes-óceáni hadszíntéren (egy hajó - egy kamikaze repülőgép). Az alakulatok hivatalos neve Japánban sinpú tokubecu kógeki tai (sinpú tokkótaj) (isteni szél különleges támadó egység). Az Egyesült Államokban a sinpú tokkótai írásjeleit tévesen kamikazé-nak olvasták.
1944 őszén Japán jelentősen meggyengült a hadviselés terén. Óriási veszteségeket szenvedett, 3 repülőgép-hordozót (400 géppel és közel 500 főnyi legénységgel) semmisített meg a szövetségesek hadereje. A japán hadiipar nem tudta pótolni a veszteségeket. Amikor a szövetségesek flottája közel nyomult a japán szigetekhez, a Fülöp-szigeteki olaj- és nyersanyagellátásuk forgott veszélyben. Ilyen körülmények között döntött a Japán Császári Hadsereg vezetése a kamikaze taktika kidolgozásáról és bevetéséről. Ez a kényszer igazolta a pilóták és a gépek feláldozását.
A vereség, a fogság és az elszenvedett szégyen helyett a halál választása mélyen gyökerezett a japán katonai kultúrában. A szamuráj életmód és a busidó törvényeinek egyik alappillére a halálig tartó hűség és becsület.
A japán hadvezetés ezen kívül különböző öngyilkos merényleteket is tervezett, illetve hajtott végre tengeralattjárók, torpedók, nagysebességű motorcsónakok bevonásával.
Az öngyilkos akciók beindulása előtt volt példa a szándékos lezuhanásra mind a japán, mind pedig a szövetséges oldalon, ha a repülőgép komolyan megsérült és ha a pilóta nem akart fogságba kerülni. De ez egyéni, pillanatnyi döntés volt a pilóta részéről, mert gondolatban már felkészült a halálra.
A különleges egységet először 1944. október 26-én vetették be. A szemtanúk szerint az Australia ausztrál cirkálót érte támadás a Fülöp-szigeteki Leyte-öbölben. Az egység gépei közül egy kamikaze csapódott a cirkálóba. Három japán kamikaze gépet megsemmisítettek a hadihajóról leadott lövéssorozatok. Az ausztrál hajó 30 főt veszített. Közöttük volt John Augustine Collins kötelékparancsnok, az ausztrál haderők parancsnoka
 
A tokkótáj elvének megalkotója, Ónisi Takidzsiró altengernagy 1945. augusztus 16-án, Japán kapitulációja után szeppukut hajtott végre főhadiszállásán. Levelet hagyott hátra, melyben bocsánatot kért a közel 4 000 feláldozott pilóta családjától.

2018. október 24., szerda

Skorpió jegy jellemzői - október 24. - november 22.

Legjellemzőbb tulajdonságai: óriási az önbizalma, rendkívül kitartó, szeret a dolgok mélyére nézni, belelát mások lelkébe. Izgalmas, titokzatos egyéniség. Lebilincselő társalgó. Nagyon határozott ízléssel rendelkezik. Magnetikus egyénisége van, csinos, gyakran veszedelmesen hipnotikus a megjelenése. Mindenki észreveszi átható tekintetét. Az emberek vonzódnak hozzá, mert felismerik milyen nagy rejtett tartalékokkal rendelkezik. Mindig képes megújulni. Ez a képessége önmagában is elég ahhoz, hogy felkeltse mások irigységét. Akadnak Skorpiók, akik túlságosan kritikusak, támadóak, sőt még ijesztőek is, de ez ritka. Akár szeretik, akár gyűlölik, annyi bizonyos, hogy nem tudnak nem tudomást venni a személyéről. Intellektuális területen nagyszerű sikereket képes elérni, de bármilyen poszton megállja a helyét, mert mindent el tud sajátítani. Akaratereje legyőzhetetlen. Ebből fakad, hogy olyan munkát is elvállal, ami látszólag erejét meghaladja, és aztán sikeresen elvégzi, környezete nagy csodálkozására. Egyébként is alaptermészetéhez tartozik, hogy imádja a kihívásokat. Szeret vitatkozni, imád kritizálni, és általában győztesként kerül ki a szópárbajból. Bár lelke mélyén magánzó, voltaképpen családra vágyik, mert nem tud igazán egyedül élni. Feleségként meglehetősen összeférhetetlen, házsártos, kötekedő - ha valami nem úgy történik, ahogyan szeretné. Ő viseli a kalapot, és aligha tűri, hogy a férje vegye kézbe az irányítást. Egyébként szenvedélyes szerető, ösztönei rendkívül jól működnek, mindig megérzi, mikor hogyan kell bánnia partnerével. Szerelmi életét nem elégíti ki az otthoni biztonságos szeretet. Külön utakra, izzó szenvedélyre vágyik. Miközben párjától teljes odaadást követel, ő bizony gyakran ki-kiruccan egy kis kalandra a családi tűzhely mellől. Valahányszor félrelép, szenved a lelke mélyén, de képtelen ellenállni a kísértésnek.

Kompromisszumot nem ismer – legalább is nehezen köt, kitart az elvei mellett és gyakran makacs is ebből kifolyólag.  A skorpiót kívül páncél védi, de belül egy nagyon érzékeny, sérülékeny lélek van, aki depresszióra hajlamos lehet. Sajnos lehet cinikus, önfejű esetleg érzéketlen. Másokat – a másikat – uralma alatt tarthatja és akár manipulálhat is. Nehezen tud megbocsátani és elengedni. Nehezen nyílik meg a másiknak, de akit egyszer közel enged magához, annak akár a legféltettebb titkait is elmeséli. Nagyon mélyérzésű, hűséges barát és nagyon jó, kitartó társ, jó szülő válhat belőle, aki a gyermekéért mindent megtesz, arra azonban ügyelni kell, hogy ne fojtsa meg gyermekét szeretetével és ne legyen zsarnoki sem, hiszen képes a másikat lelkileg zsarolni, ez azonban nem csak szülői mivoltára igaz, hanem egyéb kapcsolataira is. 

Munkában
Bármit dolgozzon is, nagyon precíz, odafigyel és szeret hibátlan munkát végezni. Mivel önfeláldozó típus, ezért akár reggeltől estig is dolgozik, igaz a kompromisszumokat nehezen viseli, de ha a munka úgy kívánja, akkor nagyon rugalmas tud lenni. Vezetőnek nem mindig alkalmas, mert vajszívű a beosztottakkal, pedig ez nem mindig célravezető. Mindig barátként akar velük viselkedni, és ezzel nem egyszer visszaélnek. Lehet viszont olyan vezető, aki nem tűr semmi ellentmondást vagy lazsálást és az embert csak addig értékeli, amíg teljesít, ha a teljesítmény bármi oknál fogva – ha nem is a dolgozó miatt – csökken, akkor már nem foglalkozik a másikkal.

Ajánlott foglalkozásai
Gyógyító, grafológus, pszichiáter, tetoválóművész

A Skorpió gyengéi
A Skorpió megrögzött elképzelései miatt érzékeny, sebezhető lélek, aki mindenki felett teljes irányítást szeretne birtokolni. Csípése halálos, emellett rendkívül mazochista. A külső kemény páncél mögött nagyon érzékeny, sérülékeny lélek van. Szenvedélyesen szeret vagy szenvedélyesen gyűlöl.

A Skorpió erősségei 
A szívós Skorpió hatalmas lendülettel és állóképességgel rendelkezik. Nagyon precíz és lényegre törő, megbízható és remek barát.  Éles elméje az emberek veséjébe is képes belelátni, intuitív, nehezen félrevezethető. Szeretteiért bármire hajlandó.

A Skorpió karmikus feladata 
E személyiségtípus karmája a hatalommal való élés és visszaélés köré szerveződik. A Skorpió karmikus küldetése az, hogy felfedezze a múlt traumatikus eseményeiben rejlő kincseket. A folytonos kérdései, mi miért, és az örökös boncolgatása  elvezet a titkok feltárásához és megértéséshez, még akkor is, ha az nme mindenkinek van ínyére. Túlélési ösztöne és a kihívásoktól megedződött erős személyisége is része ennek a kincsnek

Híres Skorpiók
Alain Delon, Jodie Foster, Meg Ryan,  József Attila, Psotha Irén, Marie Curie, Julia Roberts, Goldie Hawn,  Göte, Margeret Tacher, Ciccolina, Alföldi Róbert, Whopie Goldberg, Danny DeVito, Fábry Sándor, Sváby András, Kulka János, Bódy Magdi, Cseregi Éva, Kovács Kati, Demy Moore, Nagy Bandó András, Arnold Schwarzenegger,  Deák „Bill” Gyula, Bud Spencer, Kútvölgyi Erzsébet, Pataki Zita, Jane Fonda, Heller Tamás, Somló Tamás, Habsburg Ottó, Boris Becker, Szacsvay László, Bill Gates, Kertész Imre Nobel-díjas

Színe. Vérvörös, fekete, méregzöld
Ásványa: feketeszén, plutúnium
Növényei: orchidea, krizantém, hagymafélék
Állatai: skorpió, denevér, cápa, krokodil
Országai: Afganisztán, Japán, Algéria
Városai: Washington, Pompei
Uralkodó bolygója: Mars és a Plutó
Tulajdonságai: hideg és nedves
Sportjai: küzdő sportok, kitartást igénylő sportok pl. triatlon, rali

A Gyilkos-tó legendája - Erdélyben

            Valamikor élt itt, Erdélyben egy csodálatosan szép leány, Fazekas Eszter. Haja fekete volt, szeme szürkészöld, mint a Szármány oldalán nőtt ezüstfenyő, alakja, mint a szélben hajladozó büszke jegenye. Eszter egyszer elment a gyergyószentmiklósi vásárba. Ott találkozott egy olyan daliás legénnyel, aki két karjának szorításával kipréselte a medvéből a szuszt, aki a legszívhezszólóbban furulyázott az egész környéken, aki házat is tudott ezermesterkedni, meg szekeret faragni. Ahogy szemük összevillant – és mert a szerelem hirtelen jön, és szíven üt mint a villám – nyomban meg is szerették egymást.
            A fiú égszínkék selyemkendőt vásárolt Eszternek a tükröspogácsa mellé, és megkérte, hogy legyen a mátkája. Esküvőre azonban nem kerülhetett sor, mert a legényt elvitték katonának. A lány csak várta, várta. Esténként agyagkorsójával kiment a csobogóhoz, és ott sóvárgott félórákon át szerelmese után. Még a hegyeknek is meglágyult a szíve a lány sóhajtozásaitól, fájdalmas szép énekétől.
            Történt azonban, hogy egyik vasárnap délután meglátta Esztert arra jártában egy zsiványvezér. Azon nyomban nyergébe emelte, és vágtatott vele, mint a szélvész a kis Cohárdhoz, az ezerarcú sziklák közé, ahol tanyája volt. Aranyát, ezüstjét ígérte a lánynak, gyémántos palotát akart építeni neki, csakhogy megszeresse. De Eszternek nem kellett sem a kincs, sem a gyémántos palota, csak a régi mátkája. Azt várta vissza, amikor felkelt a nap, akkor is, amikor behunyta szemét a világ. Feldühödött a zsivány, és erőnek erejével akarta kényszeríteni Esztert, hogy legyen a felesége. Eszter a hegyekhez kiáltott segítségért. Sikolyát megértették a sziklák, és hatalmas mennydörgéssel válaszoltak, majd megindultak lefelé a völgybe, iszonyatos földindulással, maguk alá temettek fűt, fát, a lányt is, a zsiványt is.

            Így keletkezett a Gyilkos-tó, amely, ha napsütésben belenézel, szürkészöld annak a tükre, mint Eszter szeme!

Éghajlatváltozási világnap - október 24.

            Ötlete a 350.org nevű nemzetközi klímavédelmi mozgalomtól származik. A mozgalom nevében szereplő 350-es szám az atmoszféra biztonságos szén-dioxid-szintjét jelzi – ez az érték mára elérte a 390-et. A klímaváltozás negatív hatásaival naponta találkozunk hőséghullámok, árvizek, tengerszint-emelkedés, szárazság, gleccserek olvadása, hirtelen időjárás-változások, tomboló viharok képében. A magyarországi klímapolitika alapjait a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia fektette le, amelyet 2008 márciusában fogadott el az Országgyűlés.


Érdekességek a diktatúra jellemrajzához - Ordzsonikidze (Szergo) születésnapjára - 1886. október 24.

    A diktátorok közel sem egyformák – mint sokan hiszik. Caligula, Néró római vagy Napóleon francia császárok merőben mások voltak, mint Hitler kancellár, vagy Rákosi Mátyás pártvezér. A despoták között is ritka volt azonban az olyan, aki saját híveit, bizalmasait, támogatóit börtönöztette be. De aki megkínoztatta, és teljesen érthetetlenül meg is ölette – talán nem is volt Sztálint kivéve.
            A képen a belső sztálini kör látható a hatalmi harc lezárását követően. Ülő sor balról: Ordzsonikidze főbe lőtte magát, Molotov egy időben miniszterelnök, majd sikeres külügyminiszterSztálin idős korában nyugati kémet látott benne. Kirov Leningrád első embereként a pártszékház folyosóján merénylet áldozata lett. Álló sor balról: Janikiddzét kivégezték, Vorosilov (külön anyagban foglalkozom életével, tevékenységével), Kaganovics még a Szovjetunió megszűnését is megérte, Kujbisev rejtélyes körülmények között halt meg
           Richard Pipes szerint Grigorij Konsztantyinovics Ordzsonikidze (Szergo) (1886–1937): grúz nemzetiségű, aki már a forradalom előtt is a bolsevik párt tagja. A polgárháború idején politikai komisszárként szolgált. 1920-ban a Központi Bizottság Kaukázusi Irodájának elnöke volt, megszervezte a Kaukázuson túli három köztársaság leigázását, majd ott tevékenykedett kommunista vezetőként. Sztálin bizonyos elnyomó intézkedései elleni tiltakozásul öngyilkosságot követett el.
            Richard Pipes szerint Vjacseszlav Mihajlovics Molotov (1890–1986) a leghosszabb életű régi bolsevik, bizalmas munkatársa Leninnek és Sztálinnak is. Az Oroszországi Kommunista Párt Központi Bizottság titkára, majd (1926 után) a Politbüro tagja. Az 1930-as években szovjet kormányfő. 1939-től külügyminiszter. Aktívan közreműködött a sztálini gazettek végrehajtásában. Ennek ellenére Sztálin kis híján a vádlottak padjára küldte. Sztálin halála utántól 1956-ig újra külügyminiszter. 1957-ben, amikor az Állami Ellenőrzési Minisztérium élén állt, „pártellenes tevékenység” vádjával eltávolították a szovjet kormányból. 1962-ben a pártból is kizárták. Tagkönyvét azonban 1984-ban Andrej Gromiko, egykori helyettese, az akkori külügyminiszter személyes közbenjárására visszakapta.

            A képen látható Sztálin, Rikov (1), Kamanyev (2) és Zinovjev (3) az 1920-as évek legelején baráti viszonyban voltak. Az 1930-as évek végén Sztálin kivégeztette mindhárom egykori társát.
            Alekszej Ivanovics Rikov (1881–1938): Már 1917 előtt belépett a bolsevik pártba, már a hatalomátvétel előtt is tagja volt a bolsevik Központi Bizottságnak. 1917 októberében földművelésügyi népbiztosnak (ma: miniszter) nevezték ki, de posztjáról lemondott, tiltakozásul azellen, hogy Lenin nem volt hajlandó koalíciós kormányt alakítani. 1918–21-ben VSzHN elnökhelyettese; később az Állami tervbizottság, a Goszplan elnökhelyettese. A sztálini terror áldozata lett.
Kun Miklós szerint: Buharin (életével, tevékenységével külön anyagban foglalkozom) és Tomszkij sokszor fordult a takarékos Rikovhoz (kormányfő) kölcsönért
            Grigorij Jevszejevics Zinovjev (1883–1936): Már 1917 előtt belépett a bolsevik pártba. Lenin közeli munkatársa az emigrációban és a szovjet megteremtése után. Petrográd kommunista főnöke és a Kommunista Internacionálé első vezetője. Az 1920-as években tagja annak a „trojkának” (triumvirátusnak), amely Lenin betegsége idején és halála után irányította az országot. Később a „tisztogatások” áldozata lett, 1935-ben és 1936-ban is bíróság elé állították. Megvádolták a Kirov-gyilkosságban való részvétellel és főbe lőtték.
            Lev Boriszovics Kamenyev (született: Lev Rozenfeld, 1883–1936): Már 1917 előtt belépett a bolsevik pártba, Lenin egyik legközelebbi munkatársa. 1917 októberében ő és Zinovjev nem értett egyet Leninnek a hatalom azonnali megragadására irányuló stratégiájáva. Az októberi államcsíny után a Moszkvai Szovjet elnöke (mai néven főpolgármester) volt, Lenin elnökhelyetteseként működött a Népbiztosok Tanácsában (ma: miniszterelnök-helyettes). Az 1920-as években tagja annak a „trojkának” (triumvirátusnak) Sztálin és Zinovjevvel együtt, amely Lenin betegsége idején és halála után irányította az országot, valamint a Trockij elleni hajszát indította, vezette. Sztálin idővel már csak vetélytársakat látott régi harcostársaiban (pl. Zinovjevben is), akiket mindenáron ki kellett iktatni, kerül, amibe kerül. Háromszor zárták ki a pártból, háromszor könyörgött a visszavételéért. 1932-ben egy évre Szibériába száműzték. 1934. december 16-án Sztálin - Zinovjevvel együtt - a Kirov-gyilkosságban való részvétellel vádoltatja meg. Zinovjevet tíz, Kamanyevet öt év börtönbüntetésre ítélték. Két évvel később újra bíróság elé állították őket összesküvés vádjával. A per során olyan dolgokat is "bevallottak", amit lehetetlen lett volna elkövetniük, annak reményében, hogy majd kegyelmet kapnak, és a családjukat is megkímélik. A per utáni éjszaka, augusztus 24-én mind a két forradalmárt a Ljubljanka börtön pincéjébe vitték és agyonlőtték. A kivégzőhely valóságos mészárszékké változott, a hóhérok tapicskoltak a vérben. Kamanyev nem halt meg az első lövéstől, erre a kivégzésért feleős tiszt szinte hisztérikusan ordítozta: "Öljétek meg! Öljétek meg!"
Amikor Buharin meghallotta a kivégzéseket, félelmében ezt írta: "Rettenetesen örülök, hogy lelőtték a kutyákat". Fél évvel később hasonlóan járt.
         Jagoda egy időben az NKVD (politikai rendőrség) vezetője volt. Ellenezte a féktelen terrort, ezért Sztálin – gyémántkereskedéssel és korrupcióval vádolva – letartóztatta. A Kremlben található lakásán a házkutatás során találtak két golyót, amely Zinovjevvel és Kamanyevvel végzett, és amelyet kioperáltak az agyukból. E relikviákat ezután Jezsov, a politikai rendőrség új vezetője gondosan megcímkézve az irodájában tárolta.
Források:
Kun Miklós könyvei
Richard Pipes: Az ismeretlen Lenin ( XX. SZÁZAD INTÉZET, Kairos Kiadó, 2002.)
Simon Sebag Montefiore: Sztálin. A vörös cár udvara. (Alexandra, 2007.)
Geert Mak: Európa. XX. századi utazások

Feloldásként egy kis magyar humor
1936. Késő éjjel rémisztő dörömbölés egy moszkvai bérlakás ajtaján, az alvó férfi felriad, ijedten kisiet az előszobába, és reszkető hangon kérdi:
–K-k-ki az?... –A halál!
Az illető megkönnyebbülve: –Hála Istennek, már azt hittem, a rendőrség!..


A szovjet állampolgár elmegy szavazni.
Ahelyett, hogy megnézés nélkül bedobná a szavazólapot az urnába (ami  igen szavazatot jelent az egyetlen jelöltre), félrevonul és nézegetni kezdi.
Azonnal odamegy hozzá egy civil ruhás ember:
–Mit művel itt maga?
–Semmit, csak kíváncsi vagyok, hogy kire fogok szavazni.
–Na ne viccelődjön itt, elvtárs, maga még nem hallotta, hogy a Szovjetunióban a szavazás titkos?